Lector Data Driven Logistics

Lector Data Driven Logistics

Geplaatst Deadline Locatie
29 nov 6 jan Rotterdam

Functieomschrijving

Kenniscentrum Business Innovation van Hogeschool Rotterdam is voor een aanstellingsperiode van zes  jaar op zoek naar een Lector Data Driven Logistics (0,4 – 0,6 fte).

Het nieuwe lectoraat data driven logistics onderzoekt de kansen en barrières bij mkb bedrijven voor het beter benutten van data ten behoeve van het optimaliseren van logistieke ketens en het versterken van de positie van mkb bedrijven in deze ketens. De leeropdracht is om kennis te ontwikkelen die mkb bedrijven helpt om informatietechnologie in de logistiek toe te passen, teneinde bij te dragen aan hun digitale transformatie en duurzame groei.

De leeropdracht laat zich samenvatten in de volgende vraagstelling:

 1. Welke uitdagingen ondervinden mkb bedrijven bij data driven logistics?
 2. Wat zijn de kansen, mogelijkheden, voordelen en randvoorwaarden voor data driven logistics?
 3. Hoe kunnen MKB bedrijven stappen zetten naar digitalisering van hun logistieke systeem?

Achtergrond en functie

Markten kenmerken zich steeds meer door complexiteit, onzekerheid en volatiliteit. Dit vraagt veel van de responsiviteit en flexibiliteit van logistieke ketens. De keten moet steeds vaker ‘agile’ zijn. Dat kan alleen als logistieke ketens gebaseerd zijn op optimaal (digitaal) gebruik van data binnen en tussen bedrijven die de keten vormen. In Nederland is interne ketenoptimalisatie inmiddels volwassen geworden. Ook veel MKB bedrijven hebben operationele stappen genomen. Nog veel minder ver ontwikkeld is de externe ketensamenwerking en de toepassing van data in de logistieke keten.

Met name in het MKB bedrijfsleven is data driven logistics nog dun gezaaid. Bedrijven zijn vaak onwetend over de interne databeschikbaarheid, hebben weinig discipline in datagebruik, kennen gebrekkige bedrijfsprocessen en gebruiken data nog onvoldoende als stuurinformatie. Ook data-uitwisseling met ketenpartners is nog onderontwikkeld; dit heeft technisch oorzaken, maar ook strategische en culturele: sommige ondernemers zien delen nog als risico en vrezen (te) afhankelijk te worden van anderen. De onderontwikkeling van de logistiek veroorzaakt hogere kosten, lagere productiviteit en lagere klanttevredenheid. Bovendien kan uitsluitend met een state-of-the-art logistiek systeem worden geprofiteerd van nieuwe technologieën (zoals internet of things en blockchain) en worden voldaan aan steeds hogere eisen op het gebied van duurzaamheid.

De nieuwe lector ontwikkelt kennis voor toepassing van data in de logistiek voor het versterken van de positie van MKB bedrijven in hun keten. Het gaat daarbij om zowel kennis over data driven logistics als kennis om bedrijven op dit gebied verder te brengen. De leeropdracht heeft een bedrijfseconomische en bedrijfskundige invalshoek met strategische, tactische en operationele aspecten. De lector doet onderzoek naar de huidige praktijk in logistieke ketens en ontwikkelt inzichten voor verbetering. De lector voert het onderzoek uit samen met studenten en docenten, binnen de HR Business School en met andere disciplines van de hogeschool. Het betreft praktijkgericht onderzoek, met en voor bedrijven. De focus ligt op het MKB bedrijfsleven in de regio Rotterdam en sectoren die voor de regio van groot belang zijn.

Het lectoraat is niet alleen van belang voor het (regionale) mkb. Ook voor het economische en technische onderwijs aan de hogeschool is de leeropdracht relevant. Logistiek is een discipline in meerdere bacheloropleidingen en masteropleidingen; de leeropdracht heeft tevens raakvlakken met de opleidingen financial management en business & IT management. De nieuwe lector krijgt een taak om met (hoofd)docenten onderwijsprogramma’s verder inhoud te geven, op basis van zijn ervaring en onderzoeksresultaten. Hij is actief betrokken bij het invullen van het begeleiden van studenten in de afstudeerfase. Ook draagt hij bij aan de professionalisering van docenten.

De projecten van de lector maken deel uit van de onderzoekslijn digital economy van het kenniscentrum Business Innovation. De lector werkt daartoe samen met de andere lectoren, die deelaspecten van digitalisering onderzoeken op het gebied van onder andere risicomanagement, finance, logistiek en strategie.

Specificaties

Hogeschool Rotterdam (HR)

Functie-eisen

Er wordt gezocht naar een lector die bovengenoemde leeropdracht op professionele wijze kan invullen. De lector voldoet daartoe aan de volgende functie-eisen:

 • Heeft een duidelijke visie op het thema van het lectoraat en beschikt over aantoonbare brede en diepgaande theoretische en praktische kennis van de thematiek;
 • Is gepromoveerd op een voor de leeropdracht relevant thema en beschikt over ruime ervaring met het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek;
 • Heeft in relevante media gepubliceerd over onderzoeksresultaten, zowel in wetenschappelijke tijdschriften als in vakbladen;
 • Is een actief netwerker en bruggenbouwer gericht op samenwerking met zowel het werkveld, nationale en internationale collega’s op het vakgebied en in beroepsverenigingen.
 • Beschikt over een relevant (inter)nationaal en regionaal netwerk, relevant voor het domein van het lectoraat;
 • Heeft ervaring met het leiden van onderzoeksprojecten en met de acquisitie van projecten en subsidies;
 • Is een inspirator van docenten, studenten, professionals en overige relevante actoren in het werkveld;
 • Heeft aantoonbare affiniteit met het (HBO) onderwijs en is in staat onderzoeksresultaten te vertalen naar relevante bouwstenen voor het onderwijs;
 • Heeft ervaring in het bedrijfsleven, kent de vraagstukken die er spelen en kan de ‘taal’ van ondernemers spreken.

Arbeidsvoorwaarden

Hogeschool Rotterdam biedt je een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (D4 cao hbo). De aanstelling is in principe voor de duur van zes jaar. Na het eerste jaar wordt een evaluatiemoment ingelast. Het salaris bedraagt minimaal €5.080,14 bruto per maand (schaal 14) en maximaal €7.114,12 bruto per maand (schaal 15) bij een volledig dienstverband, exclusief 8% vakantiegeld en 8,3% eindejaarsuitkering. Onze secundaire arbeidsvoorwaarden omvatten uitstekende scholingsmogelijkheden en een aantrekkelijke pensioenregeling. Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Werkgever

Hogeschool Rotterdam

Concerndoelen van Hogeschool Rotterdam zijn het bieden van hoogwaardig onderwijs, het stimuleren van kennisontwikkeling van en voor de regio, de verbreding van de participatie aan het hoger onderwijs en het stimuleren van een leven lang leren. Hogeschool Rotterdam werkt met elf onderwijsinstituten en vijf kenniscentra aan het realiseren van deze doelen. De beoogde lector data driven logistics zal worden aangesteld bij Kenniscentrum Business Innovation.

Afdeling

Kenniscentrum Business Innovation

Vanuit het Kenniscentrum Business Innovation verrichten lectoren, docenten en studenten van Hogeschool Rotterdam praktijkgericht onderzoek over ondernemerschap en innovatie. Het doel is kennis te ontwikkelen om de vernieuwing van mkb bedrijven te ondersteunen en studenten te inspireren. Het kenniscentrum geeft deze missie vorm door onderzoek, onderwijs en praktijk met elkaar te verbinden. De kennis draagt bij aan de professionalisering van ondernemers, managers, docenten en de studenten van Hogeschool Rotterdam. Binnen het Kenniscentrum werken momenteel vijf lectoren met ieder een eigen aandachtsgebied, maar samenwerkend aan transitievraagstukken van het mkb bedrijfsleven. Het kenniscentrum maakt deel uit van de HR Business School.

Additionele informatie

Meer informatie over de activiteiten van de lectoren binnen Kenniscentrum Business Innovation is te vinden op onze website: https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/kenniscentra/business-innovation/.

Voor aanvullende informatie over deze functie en de selectieprocedure kun je contact opnemen met Arjen van Klink, programmadirecteur Kenniscentrum Business Innovation, telefoonnummer 010-794 6735.

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
 • Economie
 • 16—24 uur per week, tijdelijk
 • €5080—€7114 per maand
 • Universitair
 • SP 1017313

Werkgever

Hogeschool Rotterdam (HR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Kralingse Zoom 91, 3063 ND, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever.

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Hogeschool Rotterdam (HR)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 6 jan 2019.