Lector Slim Organiseren

Lector Slim Organiseren

Geplaatst Deadline Locatie
21 dec gisteren Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Vanwege het vertrek van de huidige lector zijn we op zoek naar een Lector Slim Organiseren

Plaats in de organisatie

De lector is verantwoordelijk voor het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit. Het lectoraat valt onder het Instituut voor Bedrijfskunde en is daarbinnen gekoppeld aan de opleiding Bedrijfskunde en maakt deel uit van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap.

Het lectoraat Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit

Lector en docentonderzoekers werken aan het integreren van onderwijs, onderzoek en werkveld. Het lectoraat heeft één thema namelijk Slim Organiseren en drie onderzoekslijnen. De drie onderzoekslijnen binnen het lectoraat zijn:

 • Slim Organiseren in het MKB (in samenwerking met de minor Slim Produceren van de opleiding Technische Bedrijfskunde);
 • Slim organiseren in de zorg (in samenwerking met het keuzevak Onderzoeksmethodologie van de deeltijdopleiding Management in de Zorg);
 • Slim organiseren in het hbo in samenwerking met de docenten van de opleiding Bedrijfskunde.

Het lectoraat bestrijkt twee bedrijfskundige deeldisciplines: Organizational Design en Change & Operations Management. Het lectoraat participeert in het landelijk overleg van HRM-lectoren en van Lean lectoren. Het is lid van het Ulbo de Sitter Instituut en van het Global Network of Workplace Innovation. In de regio werkt het lectoraat samen met Noordelijke Productiviteits Alliantie, Centre of Operational Excellence (RUG), Healthwise (RUG) en Lean Innovation Network en werkt daarnaast nauw samen met het lectoraat Lean/World Class Performance van de HAN, met de Katholieke Universiteit Leuven en met Flanders Synergy. 

Wat ga je doen als lector Slim Organiseren?

Een lectoraat is synoniem aan innovatie. Je initieert en coördineert praktijkgericht onderzoek naar organisatievraagstukken die leven bij het bedrijfsleven of in de maatschappij. Dit doe je samen met een team deskundigen uit de praktijk en docent-onderzoekers; het zogenaamde lectoraat of kenniskring. De verkregen kennis en inzichten publiceer en vertaal je naar onderwijs en praktische toepassingen in het bedrijfsleven. Je bent letterlijk de brug tussen onderwijs en praktijk. Je geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek en ondersteunt onderwijsprogramma’s van het lectoraat in samenwerking met kenniskringleden en werkveld, en met de andere lectoraten in het MvO CvO. Je formuleert samen met het werkveld onderzoeksvoorstellen, verwerft externe financiering voor deze voorstellen (doelstelling: 40% externe financiering) en je voert het onderzoek samen met docenten en studenten uit. Je vertaalt de onderzoeksresultaten in samenwerking met werkveld, onderzoekers en opleidingen naar praktijkproducten, kennisproducten en onderwijsproducten. Daarnaast onderhoud je de regionale, nationale en internationale netwerken waarin het lectoraat participeert ten einde de samenwerking tussen het (noordelijke) werkveld en de hogeschool te versterken en de kenniscirculatie te intensiveren en te optimaliseren.

Smart Industry

De vierde industriële revolutie, Smart Industry, levert een golf van nieuwe ontwikkelingen. Het lectoraat richt zich op de arbeidsorganisatorische aspecten van Smart Industry en op de combinatie van Smart Industry en Lean.

Specificaties

Hanzehogeschool Groningen

Functie-eisen

Wat vragen wij?

Voor een goede invulling van de functie beschikt de lector over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Is gepromoveerd en heeft visie op het kennisdomein van het lectoraat, te weten, Organizational Design en/of Change & Operations Management;
 • heeft maatschappelijk en ethisch bewustzijn;
 • is een echte teamplayer en gericht op samenwerking; 
 • heeft ruime onderzoekservaring, ervaring en affiniteit met en kennis van (hoger) onderwijs- en leerprocessen;
 • beschikt over een relevant regionaal, nationaal en internationaal relatienetwerk met kennisinstellingen en werkveld;
 • is vaardig in het inhoudelijk aansturen van professionals in project- en programmamanagement;
 • heeft ervaring met het toepassen van Smart Processing;
 • is vaardig in strategievorming, het formuleren van vernieuwende ideeën en theoretische concepten, het uitdragen daarvan en verwerven van draagvlak;
 • heeft aantoonbaar succes met het werven van externe financiering;
 • is vaardig in het overdragen van inzichten en expertise, en het kunnen inspireren van docenten en studenten.
 • heeft aantoonbare ervaring met onderwijs aan studenten, liefst in het HBO.
 • heeft aantoonbare ervaring met het vertalen van onderzoeksuitkomsten naar het HBO-curriculum.
 • heeft de intentie om een prominente en zichtbare rol te spelen in het onderwijs, zowel als ontwikkelaar als ook als docent.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?

Wil jij de mogelijkheid om je vak te vernieuwen en een bijdrage te leveren aan de innovatie van het onderwijs en de professionalisering van docenten? Wij bieden hiervoor een ambitieuze interdisciplinaire onderzoekomgeving waarin je samenwerkt met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende disciplines.

De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. Het betreft een tijdelijke benoeming voor de duur van het lectoraat waarbij na één jaar zal worden geëvalueerd. Voor de evaluatie zullen de vastgestelde onderzoeksdoelen en/of resultaten als uitgangspunt dienen om te bepalen of het contract zal worden voortgezet. De omvang van de aanstelling is 0,5–0,8 fte en de functie is gewaardeerd in schaal 15 (cao hbo). Het salaris bedraagt minimaal € 5.096,- en maximaal € 7.114,- bruto per maand bij een volledige aanstelling. Bij een goede beoordeling na afloop van de lectoraatsperiode behoort verlenging van de aanstelling tot de mogelijkheden.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
 • Economie
 • 20—32 uur per week, tijdelijk
 • €5096—€7114 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP v18.0207

Werkgever

Hanzehogeschool Groningen

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Zernikeplein 7, 9747 AS, Groningen

Bekijk op Google Maps