Lector Gezonde Stad

Lector Gezonde Stad

Geplaatst Deadline Locatie
26 apr 16 mei Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Het Kenniscentrum NoorderRuimte en het Instituut voor Facility Management zijn, vanwege de instelling van een nieuwe lectorpositie, op zoek naar een Lector Gezonde Stad (met een focus op de gebouwde omgeving, gezondheid en welzijn) 0,6 fte;

Gezonde Stad

Om de gezondheid en het welbevinden van de inwoners in Groningen te vergroten is het van belang om te investeren in een fysieke en sociale leefomgeving die de gezondheid en het welzijn van de inwoners beschermt en gezonde keuzes gemakkelijker maakt. Hoe we een groeiende gemeente als Groningen aantrekkelijk en leefbaar kunnen houden voor jong en oud, hoe ervoor te zorgen dat iedereen meedoet, helpt en profiteert, dat is een belangrijke opgave voor de lector.

Leeropdracht

In de leeropdracht van de lector staat de invloed van de gebouwde omgeving op het gedrag, de gezondheid en het welzijn (of leefkwaliteit) van de inwoners centraal. Daarvoor gebruiken we de gemeente Groningen als proeftuin en ontwikkelen we kennis die ook elders kan worden toegepast. De lector ontwikkelt ruimtelijke interventies en meetinstrumenten die écht werken in de praktijk van alledag. Vragen die daarbij een rol spelen zijn onder meer: Welke ruimtelijke interventies beïnvloeden een gezondere leefstijl en het welzijn van bewoners op stads-, wijk- en straatniveau? Hoe kunnen we een gezonde leefomgeving bevorderen? Welke praktische interventies verleiden bewoners tot gezonder gedrag? Hoe bereik en betrek je alle bewoners bij deze interventies? Hoe houden we de groeiende en compacte stad leefbaar en aantrekkelijk voor alle bewoners? De lector onderzoekt een breed palet van met elkaar samenhangende aspecten op het gebied van de fysieke en sociale leefomgeving die gezonde leefstijlen beïnvloeden.

Plaats in de organisatie

Als lector Gezonde Stad ben je onderdeel van het lectoraat Facility Management van het Kenniscentrum NoorderRuimte. Daarnaast ben je verbonden aan het Instituut voor Facility Management.

Naast de lectoren spelen bachelorstudenten, masterstudenten, docentonderzoekers en promovendi een centrale rol bij de daadwerkelijke uitvoering van het praktijkgerichte onderzoek. Het is een wens om postdocs bij het onderzoek te betrekken. Op basis van het strategisch meerjarenplan van het Kenniscentrum zal je je met name richten op de onderzoekslijn gezondheid en welzijn. Je stemt de inhoud af met de lector Facility Management en de leading lector van het Kenniscentrum NoorderRuimte. Je legt verantwoording af aan de dean van het Instituut voor Facility Management.

Wie wij zoeken

Je bent een autoriteit op het gebied van de relatie tussen de gebouwde omgeving en leefstijlen en je hebt een duidelijke focus op de gezondheid en het welzijn van mensen in een stedelijke context. Je bent de trekker van de onderzoekslijn rondom dit thema, legt hierbij duidelijk verbinding tussen onderwijs en onderzoek en bent in staat deze onderzoekslijn verder te ontwikkelen. De focus is hierbij steeds gericht op het vinden van werkzame oplossingen en het werken in een multidisciplinaire setting. Daarnaast ontwikkel je nieuwe kennis en integrale concepten over de invloed van de gebouwde omgeving op de leefstijlen van stadsbewoners door praktijkgericht onderzoek uit te voeren samen met bedrijfsleven, belangenorganisaties, overheden en kennisinstituten. Je bent in staat de resultaten van dat onderzoek te verbinden aan het lectoraat Facility Management en te verankeren in het onderwijs waarbij de nadruk ligt op de verbinding met Architectuur, Built Environment, Facility Management en Vastgoedmanagement. Op innovatieve wijze lever je een bijdrage aan de curricula van deze opleidingen en publiceer je nieuw ontwikkelde kennis en ontwikkelingen in uiteenlopende media. Je initieert nieuwe ontwikkelingen en projecten op het gebied van gezondheid en welzijn in de stad. Je brengt een breed netwerk mee, je onderhoudt je contacten en acquireert nieuwe onderzoeksopdrachten.

Je bent een ervaren praktijk- en handelingsgerichte onderzoeker die het onderzoek weet te vertalen naar het werkveld. Je legt verbinding tussen onderwijs, onderzoek, overheden en het bedrijfsleven en weet professionals te inspireren en aan te zetten tot innovatie door onderzoek. Je bent hierin organisatiesensitief en weet de verschillende belangen af te wegen. Hierbij heb je een ondernemende en innovatieve houding, wat maakt dat je zichtbaar bent in het werkveld en goed op de hoogte bent van nieuwe ontwikkelingen. Vanuit een ondernemende houding signaleer je onderzoeksmogelijkheden en kun je deze zelf actief beïnvloeden. Je hebt als persoon een gezonde balans tussen sensitiviteit en zakelijkheid en hebt daarnaast een prettige en duidelijke manier van communiceren.

Ook fungeer je als een coördinatiepunt waarbij je kennis verzamelt, ontwikkelt, ontsluit en deze toepast en het is je ambitie om dit verder te laten groeien. Het aansturen van beginnende en ervaren onderzoekers gaat je goed af, evenals het binnenhalen van externe middelen. Gezamenlijke leercycli worden opgezet waarin bestaande en nieuwe projecten worden gefaciliteerd, bestudeerd, bestendigd en uitgebreid. Ervaring in de samenwerking op het terrein van onderzoek met overheden en bedrijfsleven is een pré.

Consortium

Het aanstellen van een lector Gezonde Stad is een initiatief van de Hanzehogeschool Groningen, de Gemeente Groningen, VanWonen Vastgoedontwikkeling en het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Specificaties

Hanzehogeschool Groningen

Functie-eisen

Wat wij vragen

Je bent een gepromoveerde academicus en een autoriteit op het gebied van de gebouwde omgeving in relatie tot gezondheid en welzijn in een stedelijke context. Je hebt een achtergrond in architectuur, (steden)bouwkunde, facility design & planning, omgevingspsychologie, (stads)planologie en/of vastgoed(ontwikkeling). Je hebt uitstekende ervaring met praktijkonderzoek naar de interacties tussen gebiedsontwikkeling, gebouwen en mensen. Je beschikt over uitstekende communicatieve en schriftelijke vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels. Je hebt visie op het ontwerpen en realiseren van gezonde steden. Je beschikt over goede nationale en bij voorkeur ook internationale relaties met relevante bedrijven, overheden en onderzoeksinstellingen. Je stelt je netwerk beschikbaar voor de samenwerkende partijen vanuit de overtuiging dat samenwerken tot meerwaarde leidt. Je bent een initiator en pioniert graag. Daarnaast beschik je over de vaardigheid om professionals inhoudelijk te enthousiasmeren en aan te sturen in project- en programmamanagement evenals leiding te geven aan implementatie van (nieuwe) innovatieve projecten. Je legt gemakkelijk contact met docenten en studenten. Als verbinder heb je dan ook uitstekende sociale vaardigheden, ben je ondernemend, daadkrachtig, inspirerend, kwaliteitsbewust en sta je open voor nieuwe ontwikkelingen. Je bent in staat onderzoek en verworven kennis binnen het instituut te integreren in het onderwijs. Dit door het actief laten participeren van studenten en docenten bij lopende en nieuwe onderzoeken.

Arbeidsvoorwaarden

Wat wij bieden

Wil jij een rol spelen bij onderzoek naar (en de discussie over) de gezonde stad in de overtuiging dat toekomstige ruimtelijke ingrepen een positieve bijdrage kunnen leveren? Wij bieden hiervoor een ambitieuze multidisciplinaire onderzoeksomgeving waarin je kunt samenwerken met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende disciplines.

Wij bieden je een tijdelijke aanstelling tot maximaal 31 augustus 2023, in de functie van Lector A. De omvang is 0,6 fte en de functieschaal is 15. Het salaris bedraagt minimaal € 5.219,- en maximaal € 7.284,- bruto per maand bij een volledige aanstelling. Bij een goede beoordeling na afloop van deze periode behoort verlenging van de aanstelling tot de mogelijkheden.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Afdeling

Kenniscentrum NoorderRuimte

Het Kenniscentrum NoorderRuimte van de Hanzehogeschool Groningen doet praktijkgericht onderzoek naar de gebouwde omgeving in Noord-Nederland. In het Kenniscentrum NoorderRuimte zijn de lectoraten Aardbevingsbestendig & Kansrijk Groningen, Facility Management, Leefomgeving in Transitie, Ruimtelijke Transformaties en Vastgoed gebundeld. De lectoraten en lectoren van NoorderRuimte werken nauw samen en richten zich op vier thema's: Aardbevingen, Duurzaamheid, Gezondheid & Welzijn en Leefbaarheid. Deze thema's sluiten aan bij de vraagtukken en opgaven die spelen in het Noorden. NoorderRuimte is onder meer verbonden aan BuildinG en het Global Centre on Adaptation.

Specificaties

  • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
  • Natuurwetenschappen; Techniek
  • max. 24 uur per week, bepaald
  • €5219—€7284 per maand
  • Gepromoveerd
  • SP v19.0043

Werkgever

Hanzehogeschool Groningen

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Zernikeplein 7, 9747 AS, Groningen

Bekijk op Google Maps