Lector Organizational Design & Change

Lector Organizational Design & Change

Geplaatst Deadline Locatie
26 apr 19 mei Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Vanwege het vertrek van de huidige lector zijn we op zoek naar een Lector Organizational Design & Change.

Plaats in de organisatie

De lector is verantwoordelijk voor het lectoraat Organizational Design & Change. Het lectoraat valt onder het Instituut voor Bedrijfskunde en is daarbinnen gekoppeld aan de opleiding Bedrijfskunde en maakt deel uit van het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap.

Wat doet het lectoraat Organizational Design and Change

Lector en docentonderzoekers werken aan het integreren van onderwijs, onderzoek en werkveld. Het lectoraat heeft één thema namelijk Slim Organiseren en drie onderzoekslijnen. De drie onderzoekslijnen binnen het huidige lectoraat zijn:

 • Slim organiseren in het MKB.
 • Slim organiseren in de zorg.
 • Slim organiseren in het hbo.

Het lectoraat bestrijkt twee bedrijfskundige deeldisciplines: Organizational Design & Change en Operations Management. Het lectoraat participeert in het landelijk overleg van HRM-lectoren en van Lean lectoren. Het is lid van het Ulbo de Sitter Instituut en van het Global Network of Workplace Innovation. In de regio werkt het lectoraat samen met Noordelijke Productiviteits Alliantie, Centre of Operational Excellence (RUG), Healthwise (RUG) en Lean Innovation Network en werkt daarnaast nauw samen met het lectoraat Lean/World Class Performance van de HAN, met de Katholieke Universiteit Leuven en met Flanders Synergy.

Wat ga je doen als lector Organizational Design & Change?

Een lectoraat is synoniem aan innovatie. Je initieert en coördineert praktijkgericht onderzoek naar organisatievraagstukken die leven bij het bedrijfsleven of in de maatschappij. Dit doe je samen met een team deskundigen uit de praktijk en docent-onderzoekers; het zogenaamde lectoraat of kenniskring. De verkregen kennis en inzichten publiceer en vertaal je naar onderwijs en praktische toepassingen in het bedrijfsleven. Je bent letterlijk de brug tussen onderwijs en praktijk. Je geeft leiding aan praktijkgericht onderzoek en ondersteunt onderwijsprogramma’s van het lectoraat in samenwerking met kenniskringleden en werkveld, en met de andere lectoraten in het MvO CvO.  Je formuleert onderzoeksvoorstellen, verwerft externe financiering voor deze voorstellen en zorgt dat deze voorstellen worden uitgevoerd (doelstelling: 40% externe financiering). Daarnaast onderhoud je de regionale, nationale en internationale netwerken waarin het lectoraat participeert ten einde de samenwerking tussen het (noordelijke) werkveld en de hogeschool te versterken en de kenniscirculatie te intensiveren en te optimaliseren.

Specificaties

Hanzehogeschool Groningen

Functie-eisen

Wat vragen wij?

Voor een goede invulling van deze functie beschikt de lector over de volgende kennis en vaardigheden:

 • Is gepromoveerd en heeft visie op het kennisdomein van het lectoraat, te weten, Organizational Design & Change en Operations Management;
 • heeft maatschappelijk en ethisch bewustzijn;
 • is een echte teamplayer en gericht op samenwerking; 
 • heeft ruime onderzoekservaring, ervaring en affiniteit met en kennis van (hoger) onderwijs- en leerprocessen;
 • beschikt over een relevant regionaal, nationaal en internationaal relatienetwerk met kennisinstellingen en werkveld;
 • is vaardig in het inhoudelijk aansturen van professionals in project- en programmamanagement;
 • is vaardig in strategievorming, het formuleren van vernieuwende ideeën en theoretische concepten, het uitdragen daarvan en verwerven van draagvlak;
 • heeft aantoonbaar succes met het werven van externe financiering;
 • is vaardig in het overdragen van inzichten en expertise, en het kunnen inspireren van docenten en studenten.
 • heeft aantoonbare ervaring met onderwijs aan studenten, liefst in het HBO.
 • heeft aantoonbare ervaring met het vertalen van onderzoeksuitkomsten naar het HBO-curriculum.
 • heeft de intentie om een prominente en zichtbare rol te spelen in het onderwijs, zowel als ontwikkelaar als ook als docent.

Arbeidsvoorwaarden

Wat bieden wij?

Wil jij de mogelijkheid krijgen om je vak te vernieuwen en een bijdrage te leveren aan de innovatie van het onderwijs en de professionalisering van docenten? Wij bieden hiervoor een ambitieuze interdisciplinaire onderzoekomgeving waarin je samenwerkt met lectoren, onderzoekers, docenten en studenten uit verschillende disciplines.

Het huidige lectoraat, nu nog bekend onder de naam Arbeidsorganisatie en Arbeidsproductiviteit,  wordt op dit moment geëvalueerd met als doel verlenging van het lectoraat met 4 jaar. Na akkoord gaat het lectoraat de komende 4 jaar verder onder de naam Organizational Design & Change. Dan kan een aanstelling worden geboden voor de duur van 4 jaar met een omvang van 0,6 fte. Een eventuele uitbreiding van deze aanstelling, met bijvoorbeeld onderwijs activiteiten, is bespreekbaar.

De datum van indiensttreding is zo spoedig mogelijk. De functie van lector is gewaardeerd in schaal 15, conform cao-hbo, en bedraagt minimaal € 5.219,- en maximaal € 7.284,- bruto per maand bij een volledige dienstverband.

De Hanzehogeschool Groningen heeft een uitgebreid pakket secundaire arbeidsvoorwaarden, waaronder een 13e maand. Daarnaast stimuleert de Hanzehogeschool medewerkers om zich voortdurend te professionaliseren.

Nieuwe medewerkers moeten bij indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen. De kosten hiervoor worden door de Hanzehogeschool vergoed.

Een assessment kan deel uit maken van de selectieprocedure.

Afdeling

Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap (Mvo CvO)

Het Marian van Os Centrum voor Ondernemerschap (Mvo CvO) heeft tot doel met haar praktijkgerichte onderzoek nauw aan te sluiten bij de ontwikkelingen die spelen in de maatschappij op het gebied van ondernemerschap en innovatie. Het centrum sluit aan bij de Noordelijke Innovatie Agenda waarin een aantal thema's wordt benoemd: Digitalisering, Internationalisering, Human Capital en Krachtig MKB. Daarnaast richt het onderzoek binnen de lectoraten zich op de speerpunten van de Hanzehogeschool: Healthy Ageing, Energie en Ondernemerschap.

Het lectoraat Organizational Design & Change is één van de lectoraten die verbonden is aan het MvO CvO en ondersteunt organisaties bij het zodanig organiseren van het werk dat tegelijkertijd de prestaties van de organisatie en de kwaliteit van het werk verbeterd worden.

Smart Industry, -Health and -Education

De vierde industriële revolutie levert een golf van nieuwe ontwikkelingen, kansen en risico’s voor het (regionale) MKB, zorg en onderwijs. De digitalisering van producten en processen maakt niet alleen dat werk ingrijpend zal veranderen, maar ook dat vele bedrijven/organisaties zullen afvallen en er vele nieuwe zullen ontstaan. Goed presteren en goed kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden zijn overlevingsvoorwaarden. Het lectoraat Organizational Design & Change richt zich op de arbeidsorganisatorische aspecten van de vierde industriële revolutie en op de adaptiviteit van organisaties aan technologische en marktontwikkelingen. Inrichtingsvraagstukken, (her)ontwerp, procesverbetering, continu verbeteren en verandermanagement zijn, naast het vergroten van de handelingsmogelijkheden van medewerkers in deze dynamische context, een belangrijke focus van het lectoraat.

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren; Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie
 • Economie; Gedrag en maatschappij
 • max. 24 uur per week, bepaald
 • €5219—€7284 per maand
 • Gepromoveerd
 • SP v19.0044

Werkgever

Hanzehogeschool Groningen

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Zernikeplein 7, 9747 AS, Groningen

Bekijk op Google Maps