Teamleider European Studies

Teamleider European Studies

Geplaatst Deadline Locatie
5 jun gisteren Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wij zijn met ingang van 1 september 2019 op zoek naar een Teamleider European Studies (0,8 fte)

Functieomschrijving

Educating Global Minds is de gezamenlijke missie van de opleidingen European Studies, International Business, Vertaalacademie, Oriëntaalse Talen en Communicatie die samen met de lectoraten International Relationship Management en International Trade Management werken aan onderwijskwaliteit en onderwijsinnovatie, studiesucces, internationalisering en het versterken van research-informed teaching.

De opleiding European Studies (ES) heeft 356 studenten en het team bestaat uit 20 medewerkers. Met ingang van het studiejaar 2019-2020 wordt gestart met de invoering van een herzien curriculum van de opleiding ES in het eerste leerjaar. Dit nieuwe curriculum is in nauwe samenwerking met het werkveld van European Studies opgesteld en kenmerkt zich door het werken met professionele taken en een vernieuwde en activerende didactiek. De opleiding European Studies zal in het najaar 2020 gevisiteerd worden, voorbereidingen hiervoor zijn inmiddels gestart. 

Profiel:

Als lid van het managementteam is de teamleider ES nauw betrokken bij de strategische en beleidsmatige keuzes van Zuyd en vertaalt deze naar de opleiding. De teamleider werkt samen met collega teamleiders, lectoren en directeur en legt verantwoording af aan de directeur.

De teamleider European Studies geeft vervolg aan de ingezette veranderingen van de opleiding en de profilering daarvan. In nauwe samenwerking met de curriculumcommissie, examencommissie, opleidingscommissie, teamleden, studenten en het werkveld werkt de teamleider aan de doorontwikkeling naar een meer resultaatverantwoordelijk team dat in gezamenlijkheid zorg draagt voor de ontwikkeling van studenten tot gewilde professionals. Hierbij worden resultaten geboekt op de volgende gebieden:

 • ontwikkeling, uitvoering en bewaking van de kwaliteit van de opleiding (blijkens o.a. uit resultaten uit audits en visitaties) in een goed functionerende kwaliteitscultuur en het verhogen van het studiesucces;
 • uitrollen van de nieuwe didactische visie (taakgericht onderwijs) met onder meer aandacht voor integratie van onderwijs en onderzoek binnen de opleiding;
 • intensivering van de samenwerking met het internationaal georiënteerde beroepenveld van European Studies;
 • versterkte profilering van de opleiding op het publiek domein in Nederland, in de Euregio en binnen en buiten Europa met het aantrekken van een diverse studentenpopulatie uit binnen- en buitenland en versterking van de relaties met vergelijkbare internationale partners;
 • duurzame bedrijfsmatige en financieel gezonde opleiding.

Specificaties

Zuyd Hogeschool (HZ)

Functie-eisen

Wij verwachten dat je:

 • inspirerend, motiverend, stevig en doortastend, team- en mensgericht leiding geeft en ervaring hebt in een vergelijkbare leidinggevende functie;
 • beschikt over (1) affiniteit met werkveld van European Studies, (2) een duidelijke visie hierop, en (3) een relevant netwerk in het publieke domein een universitaire masteropleiding hebt afgerond, bij voorkeur op het gebied van Public Policy of Communicatie;
 • beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden in het Nederlands en in het Engels;
 • een open teamspeler bent binnen het team European Studies en het managementteam;
 • zorg draagt voor uitvoering van het HRM-beleid, gericht op het stimuleren van de ontwikkeling van het team en oog hebt voor talenten van individuele teamleden en de culturele diversiteit van het team;
 • om kan gaan met professionals, hen op procesniveau stuurt en faciliteert om zich te ontwikkelen naar resultaatverantwoordelijke kleinere teams;
 • coachend en verbindend leiderschap vertoont; hierbij zijn luisteren en feedback geven en ontvangen cruciale competenties;
 • in staat bent om zowel met individuele belangen van teamleden als ook met algemene team- en organisatiebelangen om te gaan, ook als deze met elkaar conflicteren;
 • bereid bent om onderwijs te verzorgen;
 • een goed beeld hebt van de ontwikkelingen in het Hoger Onderwijs en in staat bent om, in samenspraak met de belangrijkste stakeholders en altijd samen met studenten, innovaties te initiëren, uit te voeren en in- en extern draagvlak te creëren;
 • ondernemend bent en proactief inhoudelijk bijdraagt aan de versterking van de profilering van de opleiding, zowel intern als extern, en externe relaties initieert en uitbouwt;
 • kennis en ervaring hebt met bedrijfsvoering van een organisatieonderdeel;
 • gevoel voor humor en relativeringsvermogen hebt.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

Een uitdagende functie waarin je jezelf kunt blijven ontwikkelen in een collegiale, dynamische en internationale werkomgeving. Het betreft een functie voor 0,8 fte met een tijdelijk dienstverband bij stichting Zuyd Hogeschool of via Randstad Payroll voor de duur van één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging. De salariëring is afhankelijk van opleiding en ervaring in schaal 12 of 13, doch maximaal schaal 13 CAO-HBO € 6.036,14 bruto per maand bij een fulltime aanstelling.

Specificaties

 • Onderzoek, Ontwikkeling, Innovatie; Management
 • Economie; Gedrag en maatschappij; Taal en cultuur
 • max. 32 uur per week
 • max. €6036 per maand
 • Universitair
 • AT Teamleider European Studies

Werkgever

Zuyd Hogeschool (HZ)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Brusselseweg 150, 6217 HB, Maastricht

Bekijk op Google Maps