Hoogleraar Criminologie

Hoogleraar Criminologie

Geplaatst Deadline Locatie
24 jun gisteren Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als hoogleraar Criminologie verzorgt en coördineert u het criminologische onderwijs in zowel de bachelor en masterfase. U verricht, initieert en begeleidt wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de criminologie in aansluiting op het Nijmeegse strafrechtelijk onderzoek binnen de onderzoeksprogramma’s van Staat en Recht (SteR).
 
U bent -in nauwe samenwerking met zowel de strafrechtelijke als criminologische medewerkers van de sectie Strafrecht & Criminologie– verantwoordelijk voor het verder ontwikkelen van onderwijs en onderzoek, met bijzondere aandacht voor het empirisch functioneren van politie, justitie en veiligheidszorg.
 
U begeleidt promovendi en u helpt mee in het genereren van tweede en derde geldstroomprojecten. U versterkt het internationale profiel van SteR en van de faculteit. U geeft op inspirerende wijze leiding aan de medewerkers die zich bezighouden met criminologisch onderzoek en onderwijs, binnen het kader van de sectie Strafrecht & Criminologie. Van u wordt ook verwacht dat u bestuurswerkzaamheden verricht. U neemt actief deel aan het noodzakelijke commissiewerk in sectie, SteR en de faculteit en u bent bereid en in staat bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.

Hier treft u de profielschets hoogleraar Criminologie aan.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • u bent gepromoveerd en heeft een achtergrond in ten minste een van de sociale wetenschappen: criminologie, sociologie, bestuurskunde, politieke wetenschappen en/of andere sociale wetenschap;
 • u heeft een brede wetenschappelijke belangstelling en brede methodische oriëntatie;
 • u beheerst de Engels taal uitstekend;
 • u bent een expert binnen de wetenschap en voor de rechtspraktijk op het terrein van de criminologie, in het bijzonder in relatie tot het functioneren van politie, justitie en veiligheidszorg;
 • u beschikt over goede contacten in de wetenschap en de strafrechtspraktijk, zowel nationaal als internationaal;
 • u profileert zich wetenschappelijk in zowel nationaal als internationaal verband;
 • u heeft uit het curriculum vitae blijkende interesse in samenwerking met juristen;
 • u werkt graag en gemakkelijk met anderen samen.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 0,5 fte
 • maximum salaris per maand € 8.127,- bruto op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal H2)
 • de indeling in het genoemde maximumsalaris wordt bereikt bij 13 relevante werkervaringsjaren
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • contractduur: tijdelijk met uitzicht op onbepaalde tijd
 • UFO-functieprofiel: Hoogleraar, niveau 2

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
U maakt deel uit van de sectie Strafrecht & Criminologie en functioneert daar naast onder meer de leerstoelhouders straf(proces)recht. De sectie staat onder hoofdverantwoordelijkheid van de thans zittende hoogleraar Straf(proces)recht en bestaat voornamelijk uit strafjuristen en uit sociale wetenschappers op het terrein van de criminologie.

De sectie Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het vaak in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt.

De sectie Strafrecht & Criminologie verzorgt onderwijs in de verschillende fasen van de rechtenopleiding. Daarnaast is een belangrijke taak van de sectie het doen van onderzoek op verschillende vlakken van het materiële en formele strafrecht, het penitentiaire recht en de criminologie. De criminologie in Nijmegen zoekt daarbij nadrukkelijk aansluiting bij de strafrechtspleging. Centraal staat daarom het empirisch functioneren van politie, justitie en veiligheidszorg, tegen de achtergrond van de belangrijke veranderingen die zich in deze sectoren voordoen. Telkens gaat het daarbij om de vraag in hoeverre politie, justitie en veiligheidszorg, gegeven de veranderingen die zich daarin voordoen, voldoen aan de gestelde eisen en waarborgen, zoals legitimiteit, legaliteit, effectiviteit, fairness en publieke verantwoording. Het onderzoek vindt plaats in zowel nationaal als internationaal vergelijkend verband.

Met mede op voornoemde thema’s gericht onderzoek participeert de sectie in het onderzoekscentrum SteR. SteR is gespecialiseerd in multidisciplinair publiekrechtelijk onderzoek. Het centrum stelt zich ten doel een stimulerende omgeving te bieden voor het verrichten van hoogwaardig, nationaal en internationaal, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek en bekendheid te geven aan de onderzoeksresultaten door middel van nationale en internationale gezaghebbende publicaties, voordrachten, congressen en symposia. De sectie bestaat uit 25 medewerkers.
 
Meer over Vaksectie Strafrecht & Criminologie
Meer over SteR|Onderzoekcentrum voor Staat & Recht

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
 • Recht
 • max. 19 uur per week
 • max. €8127 per maand
 • Gepromoveerd
 • 22.18.19

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Comeniuslaan 4, 6525 HP, Nijmegen

Bekijk op Google Maps