Universitair docent conflictoplossende instituties

Universitair docent conflictoplossende instituties

Geplaatst Deadline Locatie
18 jul 8 sep Nijmegen

Functieomschrijving

Als universitair docent conflictoplossende instituties bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid bent u verantwoordelijk voor de ontwikkeling, coördinatie en uitvoering van onderwijs. U doceert verschillende cursussen op bachelor-niveau die mede aansluiten bij uw specifieke juridische expertise en u begeleidt studenten op masterniveau met het schrijven van hun scriptie.
 
U vervult een belangrijke rol binnen de multidisciplinaire onderzoeksgroep Conflictoplossing die zich de komende jaren richt op het onderzoeksplan ‘Het domein van de rechter’. In dit onderzoeksplan staan drie thema’s centraal:
1) concurrentie van alternatieve geschiloplossers
2) legitimiteit en kwaliteit van de rechtspraak
3) de inzet van digitale techniek bij het beslechten van conflicten
(het onderzoeksplan is op te vragen bij het faculteitsbureau, faculteitsbureau@jur.ru.nl).
 
U voert zelfstandig onderzoek uit, hetgeen uitmondt in wetenschappelijke publicaties, die passen binnen het eerste en/of tweede thema van het onderzoeksplan ‘Het domein van de rechter’. U streeft ernaar uw onderzoek in te bedden in nationale en internationale netwerken en bij te dragen aan het wetenschappelijk en maatschappelijk debat over het domein van de rechter. Verder levert u een bijdrage aan de werving van onderzoeksubsidies door bijvoorbeeld het (mede) indienen van NWO- en WODC-voorstellen die betrekking hebben op conflictbeslechting door de rechter of alternatieve geschiloplossers.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • een gedreven onderzoeker en gepromoveerd in de Rechtsgeleerdheid op een onderwerp op een thema gerelateerd juridische conflictoplossing;
 • dat u in staat bent onderwijs te geven in de verschillende fasen van de studie, eventueel ook in het Engels;
 • aantoonbare goede didactische vaardigheden, welke gericht zijn op het motiveren, stimuleren/activeren van kritische reflectie en zelfstudie van studenten;
 • dat u actief een bijdrage levert aan innovatieve ontwikkeling van onderwijs;
 • aantoonbare affiniteit met ‘Het domein van de rechter’ en de wil om in de toekomst onderzoek daarnaar te verrichten;
 • wetenschappelijke creativiteit en motivatie blijkend uit (inter)nationale publicaties;
 • dat u in staat bent (persoonlijke) onderzoeksfinanciering (mede) te verwerven, bij zowel nationale (NWO, WODC) als internationale (EU) fondsen;
 • bij voorkeur ervaring met het inhoudelijk begeleiden van studenten, docenten en/of jonge onderzoekers (zoals promovendi);
 • dat u zowel zelfstandig als in teamverband kunt werken en dat u bereid bent om activiteiten te organiseren voor het stimuleren van gezamenlijk onderzoek binnen de onderzoeksgroep conflictbeslechting;
 • dat u in het bezit bent van een BKO-certificaat of de bereidheid om dit binnen één jaar te behalen.

Arbeidsvoorwaarden

 • aanstelling: 1,0 fte
 • maximum salaris per maand € 4.978,- bruto op basis van een 38 urige werkweek (salarisschaal 11)
 • inschaling wordt gebaseerd op relevante werkervaringsjaren. De indeling in het genoemde maximumsalaris wordt bereikt bij 10 relevante werkervaringsjaren
 • het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering
 • contractduur: 1 jaar
 • het betreft een aanstelling van 0,55 fte onderwijs, 0,35 fte onderzoek en 0,10 fte organisatorische taken
 • UFO-functieprofiel: Universitair docent, niveau 2

 
Beoogde datum indiensttreding is 1 oktober 2019.

Benieuwd naar onze aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden?

Werkgever

De Radboud Universiteit is een internationaal opererende, studentgerichte onderzoeksuniversiteit met zeven faculteiten. We leiden studenten op tot academici die over de grenzen van hun vak heen kijken. Onze wetenschappers leveren excellent onderzoek en maken hierbij gebruik van state of the art onderzoeksfaciliteiten.

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Faculteit der Rechtsgeleerdheid biedt een inspirerende omgeving voor jonge onderzoekers. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het veelal in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt.
 
De inbedding van het universitair docentschap binnen de faculteit zal mede afhankelijk zijn van de achtergrond van de kandidaat. Op voorhand staat derhalve nog niet vast binnen welke sectie de kandidaat zal worden opgenomen. Het door de kandidaat te verrichten onderzoek valt evenwel binnen de nieuwe onderzoeksgroep Conflictoplossing.
 
Meer over Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Additionele informatie

Mw. Prof. mr. A.B. Terlouw, hoogleraar Rechtssociologie en Migratierecht
Telefoon: 024 361 27 89
a.terlouw@jur.ru.nl

Mw. dr. mr. M.J. Dubelaar, universitair hoofddocent Straf(proces)recht en Criminologie
Telefoon: 024 361 30 93
m.dubelaar@jur.ru.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
 • Recht
 • max. 38 uur per week
 • max. €4978 per maand
 • Universitair
 • 22.24.19

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Comeniuslaan 4, 6525 HP, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

De gesprekken vinden plaats in de week van 16 september 2019.

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever.

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Radboud Universiteit). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

De gesprekken vinden plaats in de week van 16 september 2019.

Solliciteer uiterlijk op 8 sep. 2019 23:59 (Europe/Amsterdam).