universitair docent 2 (0,45 fte) bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht

universitair docent 2 (0,45 fte) bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht

Geplaatst Deadline Locatie
30 jul 25 aug Maastricht
Bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht is per 1 januari 2020 een functie van universitair docent 2 vacant voor 0,45 fte.

Functieomschrijving

De capaciteitsgroep Grondslagen en Methoden van het Recht zoekt een docent om onderwijs te verzorgen op Bachelor-niveau. De onderwijstaken zullen worden uitgevoerd ten behoeve van de Oefenrechtbank UM. Binnen Oefenrechtbank UM I worden studenten getraind in praktische mondelinge vaardigheden zoals onderhandelen, het voeren van (juridische) gesprekken, pleiten en schriftelijke vaardigheden. Tevens begeleidt de docent de studenten in de behandeling van civiele zaken in het zakentraject van Oefenrechtbank UM II.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Doctoraal of Master examen Nederlands recht of notarieel recht. Een specialisatie in het privaatrecht is een pré.

 • Ervaring binnen de (civielrechtelijke) procespraktijk.

 • Didactische vaardigheden, goede schriftelijke vaardigheden, goede mondelinge vaardigheden en goede contactuele eigenschappen.

 • In staat zijn in teamverband en zelfstandig werkzaamheden te verrichten.

 • Mondeling en schriftelijk communicatief vaardig zijn in het Nederlands; Engelse taalvaardigheid  is een pré.

 • Een flexibele en oplossingsgerichte werkhouding.

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn opgenomen in de Collectieve Arbeids Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Ook zijn de lokale UM bepalingen van toepassing. Voor meer informatie zie de website: www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM medewerkers.

Aanstelling zal plaatsvinden voor een periode van één jaar. Bij gebleken geschiktheid, blijkend uit een beoordelingsgesprek en de beschikbaarheid van voldoende financiële middelen, kan de aanstelling omgezet worden in een vast dienstverband.
De functie is in het kader van de universitaire functieordening ondergebracht in UFO profiel universitair docent 2. De functie is gewaardeerd in salarisschaal 11 (minimaal € 3.637,00 en maximaal € 4.978,00 bruto per maand bij een fulltime dienstverband).

Meer informatie over de arbeidsvoorwaarden kan worden gevonden www.maastrichtuniversity.nl 

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment 16.300 studenten en 4.300 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De Faculteit Rechtsgeleerdheid is met ruim 3000 studenten één van de grotere faculteiten van de UM. De faculteit is een pionier in kleinschalig en innovatief onderwijs en is met bijna 50% buitenlandse studenten de meest internationale rechtenfaculteit in Europa. De faculteit verzorgt uitstekend onderwijs in drie bachelor- en tien masterprogramma’s en heeft een sterk onderscheidend onderzoeksprofiel. Bij de faculteit werken ongeveer 315 medewerkers (250 fte). In 2018 heeft de faculteit een nieuw strategisch programma aangenomen dat in de komende jaren zal worden geïmplementeerd. Een excellente bedrijfsvoering en financieel beheer zijn voorwaarde voor het realiseren van de hoge ambities van de faculteit op het terrein van onderwijs en onderzoek. Vppr meer informatie, zie www.maastrichtuniversity.nl/law/

Additionele informatie

Meer informatie over deze vacature kan vanaf 19 augustus 2019 worden verkregen bij mw. mr. Natasja van der Meer, universitair docent en coördinator van de Oefenrechtbank UM, natasja.vandermeer@maastrichtuniversity.nl  of tel. 043-3883077.

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
 • Recht
 • max. 17.1 uur per week
 • €3637—€4978 per maand
 • Universitair
 • AT2019.264

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Bouillonstraat 3, 6211 LH, Maastricht

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatie bestaat uit een motivatiebrief, curriculum vitae en cijferlijsten.

De sollicitatiegesprekken zullen medio september 2019 plaatsvinden.

Per post solliciteren

Per post solliciteren

pzfdrvacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2019.264 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Je sollicitatie bestaat uit een motivatiebrief, curriculum vitae en cijferlijsten.

De sollicitatiegesprekken zullen medio september 2019 plaatsvinden.

Solliciteer uiterlijk op 25 aug. 2019 23:58 (Europe/Amsterdam).