PhD-student “Ketensamenwerking voor effectieve sanctie-uitvoering” (1 fte)

PhD-student “Ketensamenwerking voor effectieve sanctie-uitvoering” (1 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
12 aug 15 sep Rotterdam

Functieomschrijving

Op dit moment voert het ministerie van Justitie en Veiligheid samen met gemeenten en ketenpartijen het programma Koers en Kansen uit. Na hun detentie gaan veel daders opnieuw in de fout. Dat moet anders. Dit programma is gericht op het verbeteren van de sanctie-uitvoering, zodat de kans op recidive afneemt.

Een belangrijke veronderstelling is dat betere samenwerking tussen partijen uit het gemeentelijke domein, de zorg en de justitiële keten, bijdraagt aan vermindering van recidive. Daarom worden een aantal pilots uitgevoerd, waar partijen experimenteren met nieuwe samenwerkingsvormen.

De vraag voor dit promotieonderzoek is onder welke voorwaarden partijen daadwerkelijk komen tot samenwerkingsvormen die daadwerkelijk leiden tot minder recidive. De promovendus onderzoekt of en in hoeverre de pilots resulteren in effectieve samenwerking die aansluit bij de complexiteit van het vraagstuk van herintreden in de samenleving. Vervolgens wordt geanalyseerd welke factoren het optreden van of afwezig blijven van succesvolle samenwerking verklaren. En tot slot wordt onderzocht welke condities aanwezig moeten zijn wil samenwerking succesvol zijn. Dat leidt ook tot de meer prescriptieve vraag hoe deze condities zodanig beïnvloed kunnen worden dat succesvolle samenwerking in de toekomst makkelijker van de grond kan komen.

We zoeken een promovendus met de ambitie om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek te doen in een dynamische context, en dit wil combineren met een lerende, praktijkgerichte aanpak zodat de partijen in de pilots ook geholpen worden om hun samenwerking te verbeteren en het ministerie handvatten krijgt om ketensamenwerking te bevorderen.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

De kandidaat:

 • Is afgestudeerd in de Bestuurskunde, Sociologie, Organisatiewetenschappen, Managementstudies of een aanverwante discipline;
 • Heeft een sterke onderzoeksambitie en is gedreven om diepgravend en systematisch empirisch onderzoek te verrichten;
 • Hecht waarde aan het doen van wetenschappelijk relevant dat behulpzaam is voor de (onderzochte) praktijk;
 • Is in staat om de resultaten te communiceren naar de praktijk van openbaar bestuur;
 • Is in staat om onderzoek uit te voeren waarbij verschillende stakeholders betrokken zijn;
 • Is proactief en in staat om een onderzoeksproject vorm te geven en uit te voeren op een manier die leidt tot zowel wetenschappelijke als praktische meerwaarde;
 • Beheerst het Nederlands en het Engels vloeiend in woord en schrift.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team van top wetenschappers, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). De aanstelling wordt aanvankelijk aangegaan voor de periode van 1 jaar. De proeftijd bedraagt twee maanden. Salariëring geschiedt volgens de CAO VSNU. Salariëring start met €2.325 bruto per maand (op fulltime basis) tot maximaal €2.972 (op fulltime basis).

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder vakantiegeld ad 8,0%, een eindejaarsuitkering van 8,3% ruime verlofregeling (41 dagen bij een volledige werkweek). Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals sportaccommodatie en bibliotheek. Meer informatie over werken bij de EUR kunt u vinden op https://www.eur.nl/werkenbij/hr_informatie/arbeidsvoorwaarden/

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Onder de voorwaarde van gelijke geschiktheid, zullen we kandidaten op basis van die diversiteit een prioritaire positie hebben.

Werkgever

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Additionele informatie

Meer informatie over de Erasmus Universiteit Rotterdam kunt u vinden op https://www.eur.nl/.

Meer informatie over de Erasmus School of Social and Behavioural Sciences en de opleidingen bestuurskunde en sociologie kunt u vinden op https://www.eur.nl/essb/.

Het Department of Public Administration and Sociology is de capaciteitsgroep, waarin het wetenschappelijk personeel en het ondersteunend en beheerspersoneel van de opleidingen bestuurskunde en sociologie is ondergebracht.

Additionele informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij prof. dr. Arwin van Buuren (vanbuuren@essb.eur.nl).

Specificaties

 • Promotieplaatsen
 • max. 40 uur per week
 • €2325—€2972 per maand
 • ESSB/20190812/285102

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie indienen voor maandag 16 september 2019, door te mailen naar vacature-dpas@essb.eur.nl onder vermelding van vacature Promovendus Ketensamenwerking.

Wij vragen u bij te sluiten:

 • uw motivatiebrief (1 a 2 A4);
 • uw CV, inclusief een overzicht van uw relevante werkervaring (zoals uw publicaties, uitgevoerde projecten, onderwijservaring etc.).

De selectiecommissie zal een beperkt aantal kandidaten uitnodigen voor een interview. De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op woensdag 25 september.

Aquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie indienen voor maandag 16 september 2019, door te mailen naar vacature-dpas@essb.eur.nl onder vermelding van vacature Promovendus Ketensamenwerking.

Wij vragen u bij te sluiten:

 • uw motivatiebrief (1 a 2 A4);
 • uw CV, inclusief een overzicht van uw relevante werkervaring (zoals uw publicaties, uitgevoerde projecten, onderwijservaring etc.).

De selectiecommissie zal een beperkt aantal kandidaten uitnodigen voor een interview. De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat gepland op woensdag 25 september.

Aquisitie op basis van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer uiterlijk op 15 sep. 2019 23:59 (Europe/Amsterdam).