Hoogleraar penitentiair recht

Hoogleraar penitentiair recht

Geplaatst Deadline Locatie
2 sep 29 sep Nijmegen

Functieomschrijving

De leeropdracht betreft het penitentiair recht in volle omvang en omvat aldus het recht en de praktijk omtrent de oplegging en tenuitvoerlegging van strafrechtelijke sancties, waaronder gevangenisstraf, taakstraf, terbeschikkingstelling en maatregel inrichting stelselmatige daders, als ook de rechtspositie van justitiabelen en het daarvoor relevante beklagrecht.

De leeropdrachthouder levert een substantiële bijdrage aan de inhoud en uitvoering van het onderwijs in de verschillende fasen van het onderwijscurriculum. U verzorgt onder meer een volledige collegereeks penitentiair recht in de Masterfase, geeft enkele colleges in de Bachelorfase en begeleidt scripties en afstudeersessies.

Daarnaast verricht u niet alleen zelf onderzoek, maar draagt u ook bij aan het voor SteR initiëren van relevante en vernieuwende onderzoeksthema’s en begeleidt anderen bij promotie- en ander onderzoek, uiteraard binnen de mogelijkheden van de omvang van de benoeming. Binnen diezelfde mogelijkheden draagt u ook bij aan de ontwikkeling van tweede en derde geldstroomprojecten.

Het betreft een onbezoldigde bijzondere leeropdracht. In het bijzonder worden vrouwen uitgenodigd te solliciteren.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • U bent gepromoveerd, met kennis van het algemene strafrecht en in het bijzonder van het penitentiaire recht en daarvoor relevante Europese en Internationale standaarden.
 • U beschikt bij voorkeur over enige praktijkervaring.
 • Een brede wetenschappelijke belangstelling en brede methodische oriëntatie.
 • Uitstekende beheersing van de Engels taal.
 • Een expert binnen de wetenschap en voor de rechtspraktijk op het terrein van het penitentiair recht.
 • Beschikking over goede contacten in de wetenschap en de strafrechtspraktijk, zowel nationaal als internationaal.
 • Wetenschappelijke profilering in zowel nationaal als internationaal verband.
 • U werkt graag en gemakkelijk met anderen samen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar, met uitzicht op een benoeming voor maximaal 3 jaar.

 • Aanstelling: 8 uur per week.
 • Het betreft een onbezoldigde functie.
 • Contractduur: 1 jaar, met uitzicht op een benoeming voor maximaal 3 jaar. 
 • De gewenste datum indiensttreding is 1 januari 2020.

Werkgever

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

Het penitentiair recht heeft een lange traditie in de rechtenfaculteit; decennia geleden is prof. mr. W.H.A. Jonkers de grondlegger geweest van de studie naar en het onderwijs op dit rechtsgebied in Nijmegen.
Als leerstoelhouder maakt u deel uit van de sectie Strafrecht & Criminologie en functioneert daar naast onder meer de leerstoelhouders straf(proces)recht. De sectie staat onder hoofdverantwoordelijkheid van de thans zittende hoogleraar straf(proces)recht en bestaat voornamelijk uit strafjuristen en uit sociale wetenschappers op het terrein van de criminologie. De sectie Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend van het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat het vaak in samenwerking met de juridische beroepspraktijk plaatsvindt.

De sectie Strafrecht & Criminologie verzorgt onderwijs in de verschillende fasen van de rechtenopleiding. Daarnaast is een belangrijke taak van de sectie het doen van onderzoek op verschillende vlakken van het materiële en formele strafrecht, het penitentiaire recht en de criminologie. Het onderzoek vindt plaats in zowel nationaal als internationaal vergelijkend verband. Met het onderzoek participeert de sectie in het onderzoekscentrum SteR. SteR en is gespecialiseerd in multidisciplinair publiekrechtelijk onderzoek. Het centrum stelt zich ten doel een stimulerende omgeving te bieden voor het verrichten van hoogwaardig, nationaal en internationaal, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek en bekendheid te geven aan de onderzoeksresultaten door middel van nationale en internationale gezaghebbende publicaties, voordrachten, congressen en symposia. De sectie bestaat uit 25 medewerkers.

Additionele informatie

Meer over de inhoud van de vacature:
Henny Sackers, hoogleraar
Telefoon: 024 361 55 37
E-mail: h.sackers@jur.ru.nl

Specificaties

 • Hoogleraren, UHD’s, UD’s & lectoren
 • Recht
 • max. 8 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 1061085

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

Richt de sollicitatiebrief aan Henny Sackers en solliciteer, via de solliciteerbutton, uiterlijk 29 september 2019. 

Stuur met de sollicitatie de volgende bijlagen mee:
 • Motivatiebrief.
 • Cv.

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Radboud Universiteit). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Richt de sollicitatiebrief aan Henny Sackers en solliciteer, via de solliciteerbutton, uiterlijk 29 september 2019. 

Stuur met de sollicitatie de volgende bijlagen mee:
 • Motivatiebrief.
 • Cv.

Solliciteer uiterlijk op 29 sep. 2019 23:59 (Europe/Amsterdam).