Tutor Criminologie (0,5 fte)

Tutor Criminologie (0,5 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
2 dec morgen Rotterdam

Functieomschrijving

De opleiding Criminologie maakt onderdeel uit van de Erasmus School of Law (ESL) van de Erasmus Universiteit Rotterdam. In Erasmus School of Law werken de bacheloropleidingen met het onderwijsmodel Erasmus Law College (ELC), dat drie onderwijsactiviteiten kent: onderwijsgroepen, hoorcolleges en practica. In Erasmus Law College wordt gebruik gemaakt van de kleinschalige onderwijsmethode probleemgestuurd leren (PGL). Hierbij wordt kennis actief door studenten verworven door met elkaar in discussie te gaan over de stof onder begeleiding van een tutor. Voor het academisch jaar 2019-2020 is de opleiding Criminologie op zoek naar een nieuwe tutor die per februari 2020 kan starten.

 

In ELC komen studenten twee maal per week samen in een onderwijsgroep van circa tien personen. In de onderwijsgroep wordt de stof besproken aan de hand van een probleem (realistische praktijksituatie of casus). Als tutor observeert en analyseert u het groepsproces op de achtergrond en stuurt u waar nodig bij, door middel van vragen en voorbeelden. Verder ziet u erop toe dat de kwaliteit van de discussie van voldoende niveau is. U ziet het als een uitdaging om studenten tot een dieper begrip van de stof te brengen en hun academische denkniveau te stimuleren. Het kunnen enthousiasmeren, motiveren en inspireren zijn belangrijke elementen van de functie.

 

Uw aanstellingsomvang is afhankelijk van het aantal groepen dat u zult begeleiden. U begeleidt minimaal drie groepen per blok van vijf weken. De onderwijsgroepen van Bachelor 1 komen op maandag en donderdag samen; de groepen van Bachelor 2 en Bachelor 3 op dinsdag en vrijdag. Afhankelijk van onze behoefte en de huidige samenstelling van de tutorpool zal in overleg met u bepaald worden wat uw werkdagen en aanstellingsomvang zijn. Voor enkele tutoren is het mogelijk om naast het tutorschap ook practica te begeleiden. Het doen van onderzoek behoort niet tot het takenpakket van een tutor.

 

Training in PGL

Om u goed voor te bereiden op de functie van tutor dient u beschikbaar te zijn voor een tutortraining in PGL begin 2020. Als u ervaring heeft met PGL of PGO, nodigen we u nadrukkelijk uit om dit in uw sollicitatiebrief te vermelden.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

U hebt de masterstudie Criminologie met uitstekende studieresultaten afgerond. Een bachelor en een master Criminologie van de Erasmus Universiteit heeft de voorkeur. Aantoonbare affiniteit met rechtenvakken is zeer gewenst. Daarnaast is het een pré als u ervaring hebt met het begeleiden van groepen. U bent altijd beschikbaar op de met u afgesproken onderwijsdagen. U kunt goed sturen op resultaat en bent in staat goed de voortgang van de onderwijsgroep te bewaken. Tevens beschikt u over inventiviteit en zijn uw mondelinge en schriftelijke communicatie in het Nederlands uitstekend.

Arbeidsvoorwaarden

Erasmus School of Law biedt tutoren een uitdagende functie met goede arbeidsvoorwaarden in overeenstemming met de CAO Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt voor een periode van een jaar aangegaan. Bij goed functioneren is een verlenging van het dienstverband mogelijk.

De omvang van het dienstverband is 0,5 fte. De weektaakomvang is een gemiddelde weektaakomvang per jaar. In de onderwijsperioden zal deze hoger uitvallen vanwege het grote aantal onderwijsvrije perioden waarin u vrijgesteld bent van het geven van onderwijs.

Sala­riëring zal plaatsvinden volgens de CAO van de Nederlandse Universiteiten, waarbij wordt uitgegaan van een aanvangssalaris van € 2.709,00 bruto per maand bij voltijdse aanstelling (schaal 10). Het aantrekkelijke arbeidsvoorwaardenpakket omvat onder meer een structurele eindejaarsuitkering van 8,3%, een goede pensioenvoorziening, uitstekende collectieve verzekeringsmogelijkheden en een regeling voor internet thuis. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van een aantal faciliteiten, zoals de sportaccommodatie en de bibliotheek.

ESL investeert in haar tutoren en biedt naast het opdoen van onderwijservaring als tutor ook de gelegenheid om je verder te ontwikkelen op het gebied van onderwijs, onderzoek of de juridische beroepspraktijk via diverse workshops, trainingen en (netwerk)bijeenkomsten.

Werkgever

Erasmus School of Law

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde onderzoeksuniversiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en studiekwaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Belangrijke waarden voor de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierig, maatschappelijk betrokken, grensverleggend en streven naar succes.

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 490 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er het mr.drs.- programma, de dubbelstudie van rechtsgeleerdheid en economie. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid. Meer informatie over Erasmus School of Law onderzoeksprogramma’s kunt u vinden op: www.esl.eur.nl/research/directory/programmes/

 

Additionele informatie

Aanvullende informatie over de vacature kunt u verkrijgen bij Simone Kruit via het volgende e-mail adres: s.d.kruit@law.eur.nl.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
  • Recht
  • Universitair
  • AT-2019.11/tutorCri

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren naar deze functie tot en met maandag 16 december 2019 door uw sollicitatiebrief, curriculum vitae en cijferlijst van zowel Bachelor als Master te sturen naar: mw. A. Anemaat-Vorstenbos, HR-adviseur Erasmus School of Law, via het volgende e-mail adres: application@law.eur.nl. Onvolledige sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Wanneer u solliciteert naar deze functie, vermeld dan het vacaturenummer AT-2019.11/tutorCri

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren naar deze functie tot en met maandag 16 december 2019 door uw sollicitatiebrief, curriculum vitae en cijferlijst van zowel Bachelor als Master te sturen naar: mw. A. Anemaat-Vorstenbos, HR-adviseur Erasmus School of Law, via het volgende e-mail adres: application@law.eur.nl. Onvolledige sollicitaties zullen niet in behandeling worden genomen.

Wanneer u solliciteert naar deze functie, vermeld dan het vacaturenummer AT-2019.11/tutorCri

Solliciteer uiterlijk op 16 dec. 2019 23:59 (Europe/Amsterdam).