Hoogleraar Rechtsfilosofie

Hoogleraar Rechtsfilosofie

Geplaatst Deadline Locatie
20 jan 1 mrt Nijmegen

Functieomschrijving

Algemeen  U hebt een achtergrond tenminste in de filosofie of in de rechtsgeleerdheid of een daaraan verwante discipline. U beschikt over brede wetenschappelijke belangstelling, verbindende capaciteiten en uitstekende nationale en internationale publicaties. U staat bekend als een uitstekend docent en hebt ruime ervaring en affiniteit met beheerstaken binnen faculteit en universiteit.
Onderwijs

De Nijmeegse rechtenopleidingen zijn generalistisch en positiefrechtelijk van aard, gericht op het waarborgen van civiel effect voor de afgestudeerden, maar kennen ook een duidelijk rechtsfilosofisch accent. Het rechtswetenschappelijk onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is interactief, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking met de beroepspraktijk en voor internationalisering. Het verwerven van academische vaardigheden en het gebruik van digitale middelen is een belangrijk aandachtspunt binnen het onderwijs.
U verzorgt rechtsfilosofisch onderwijs. Verder wordt van u verwacht dat u in nauwe samenwerking met de zittende staf een centrale rol speelt bij het verder ontwikkelen en vernieuwen van onderwijs.
Onderzoek

U neemt actief deel aan het onderzoeksprogramma Grondslagen van het publiekrecht van het onderzoekscentrum Staat en Recht (SteR). U beschikt over een ruime publicatielijst, zowel in erkende vaktijdschriften als in wetenschappelijke tijdschriften, nationaal en internationaal. Daaruit blijkt dat u een gedegen kennis heeft van en bijgedragen heeft aan centrale onderzoeksthema’s binnen de rechtsfilosofie. U heeft aantoonbare ervaring in het opzetten, uitvoeren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek op uw terrein. U bent aantoonbaar in staat om bij te dragen aan het maatschappelijk debat over onderwerpen betreffende de rechtsfilosofie. U bent in staat om de Nijmeegse rechtsfilosofie te vertegenwoordigen, zowel in academische als niet-academische kring. Voorts beschikt u over internationale contacten en bent u in staat deze verder te ontwikkelen. Tevens wordt van u verwacht dat u samen kunt werken met wetenschappers uit de verschillende (juridische) disciplines binnen de faculteit. Ook genereert u onderzoeksgelden (tweede en derde geldstroom).
Bestuur en beheer

U draagt op een enthousiaste en verantwoordelijke manier bij aan het beheer en bestuur van een vaksectie/afdeling en een faculteit in goed overleg met overige medewerkers. Van u wordt ook verwacht dat u verantwoordelijkheid neemt voor het goed functioneren van de faculteit. U neemt actief deel aan het noodzakelijke commissiewerk in de faculteit en bent bereid en in staat bestuurlijke verantwoordelijkheid te dragen.

Samengevat is de hoogleraar rechtsfilosofie met de volgende taken belast:
 • Het verzorgen, coördineren en vernieuwen van het rechtsfilosofisch onderwijs zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Het initiëren, verrichten en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de rechtsfilosofie in aansluiting op het Nijmeegse rechtsfilosofische traditie en het genereren van tweede en derde geldstroomprojecten.
 • Het versterken van het internationale profiel van SteR en van de faculteit.
 • Het geven van leiding en begeleiding aan de medewerkers binnen de vaksectie rechtsfilosofie.
 • Het op termijn vervullen van facultaire en universitaire beheerstaken.
Het betreft een gewone leeropdracht.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • U bent gepromoveerd.
 • U bent een expert op het terrein van de rechtsfilosofie.
 • U beschikt over uitstekende nationale en internationale publicaties.
 • U bent een uitstekend docent en hebt ervaring met het ontwikkelen en innoveren van onderwijs.
 • U hebt aantoonbare ervaring in het opzetten, uitvoeren en begeleiden van wetenschappelijk onderzoek.
 • U bent in staat om bij te dragen aan het maatschappelijk debat over onderwerpen betreffende de rechtsfilosofie.
 • U beschikt over internationale contacten en is in staat deze verder te ontwikkelen.
 • U werkt graag en gemakkelijk met anderen samen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd.

 • Aanstelling: 40 uur per week.
 • Maximum salaris per maand € 8.127,- bruto op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal H2).
 • Het salaris is afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring.
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Contractduur: 5 jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor onbepaalde tijd.
 • De gewenste datum indiensttreding is 1 september 2020.
 • De Radboud Universiteit beschikt over een leiderschapstraject voor de ontwikkeling van uw leiderschap.
 • De Radboud Universiteit heeft goede arbeidsvoorwaarden die het voor werknemers mogelijk maken om een goede balans tussen werk en privé te creëren.
 • Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid is een werkgever met gelijke kansen, toegewijd aan het bouwen van een cultureel diverse intellectuele gemeenschap, en als zodanig aanmoedigt aan vrouwen en minderheden om te solliciteren op deze functie. 

Werkgever

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De hoogleraar rechtsfilosofie maakt deel uit van en geeft leiding aan de vaksectie Rechtsfilosofie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek.

De vaksectie Rechtsfilosofie houdt zich in haar onderzoek en onderwijs bezig met de (morele) grondslagen van het recht. De sectie bestaat uit een hoogleraar, een aantal seniores en juniores.

De Nijmeegse rechtenopleidingen zijn generalistisch en positiefrechtelijk van aard, gericht op het waarborgen van civiel effect voor de afgestudeerden, maar kennen ook een duidelijk rechtsfilosofisch accent. Het rechtswetenschappelijk onderwijs aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid is interactief, met bijzondere aandacht voor de wisselwerking met de beroepspraktijk en voor internationalisering. Het verwerven van academische vaardigheden en het gebruik van digitale middelen zijn een belangrijk aandachtspunt binnen het onderwijs. Het onderwijs in de rechtsfilosofie maakt deel uit van de drie Nijmeegse bacheloropleidingen. Voorts maken rechtsfilosofische vakken deel uit van de Masteropleidingen aan de faculteit. Ten slotte bestaat bij de Nijmeegse Faculteit der Filosofie, Theologie, en Religiewetenschappen de Masteropleiding ‘wijsbegeerte van het wetenschapsgebied der rechtsgeleerdheid’ waarvoor de hoogleraar rechtsfilosofie eindverantwoordelijk is.

Het centrum stelt zich ten doel een stimulerende omgeving te bieden voor het verrichten van hoogwaardig, nationaal en internationaal, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek en bekendheid te geven aan de onderzoeksresultaten door middel van nationale en internationale gezaghebbende publicaties, voordrachten, congressen en symposia (zie link hierboven).

Additionele informatie

Meer over de inhoud van de vacature:
prof. C.J.H. Jansen, Hoogleraar Rechtsgeschiedenis
Telefoon: 024 361 61 64
E-mail: c.j.h.jansen@jur.ru.nl

dr. C. Korbeld, Secretaris
Telefoon: 024 361 61 62
E-mail: c.korbeld@jur.ru.nl

Specificaties

 • Hoogleraar, uhd, ud & lector
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • max. €8127 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1087543

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

Richt de sollicitatiebrief aan prof. C.J.H. Jansen en solliciteer, via de solliciteerbutton, uiterlijk 1 maart 2020. 

Stuur met de sollicitatie de volgende bijlagen mee:
 • Motivatiebrief.
 • Cv.

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Radboud Universiteit). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Solliciteer op deze vacature via de website van de werkgever

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Richt de sollicitatiebrief aan prof. C.J.H. Jansen en solliciteer, via de solliciteerbutton, uiterlijk 1 maart 2020. 

Stuur met de sollicitatie de volgende bijlagen mee:
 • Motivatiebrief.
 • Cv.

Solliciteer uiterlijk op 1 mrt. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).