Junior onderzoeker Financiële beslissingen en neurodegeneratieve aandoeningen

Junior onderzoeker Financiële beslissingen en neurodegeneratieve aandoeningen

Geplaatst Deadline Locatie
24 feb gisteren Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het voorgestelde onderzoek richt zich op het nemen van financiële beslissingen door mensen met neurodegeneratieve aandoeningen als de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer. Het nemen van adequate financiële beslissingen is erg belangrijk voor een onafhankelijk leven aan

Functieomschrijving

Het voorgestelde onderzoek richt zich op het nemen van financiële beslissingen door mensen met neurodegeneratieve aandoeningen als de ziekte van Parkinson of de ziekte van Alzheimer. Het nemen van adequate financiële beslissingen is erg belangrijk voor een onafhankelijk leven aangezien niet-optimale financiële beslissingen zouden kunnen leiden tot armoede, financiële onzekerheid of financieel misbruik. Neurodegeneratieve aandoeningen gaan gepaard met cognitieve beperkingen in bijvoorbeeld het geheugen of executieve functies. Daarnaast rapporteren mensen met neurodegeneratieve aandoeningen vaak neuropsychiatrische problemen als depressie en angst. Al deze beperkingen en problemen zouden van invloed kunnen zijn op het nemen van financiële beslissingen. Hier is tot op heden echter vrij weinig onderzoek naar gedaan. Doel van dit project is om meer onderzoek te doen naar of en in welke mate mensen met neurodegeneratieve aandoeningen beperkingen hebben in het nemen van financiële beslissingen.
Uw taken als junior onderzoeker zijn onder meer het voorbereiden en uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het verzamelen en analyseren van de gegevens en het schrijven van wetenschappelijke tijdschriftartikelen. U wordt aangesteld bij de Rijksuniversiteit Groningen (0,5 fte).

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

• een masterdiploma Psychologie of een gelijkwaardige, voor dit project relevante, wetenschappelijke opleiding
• goede studieprestaties, blijkend uit uw studiepakket en cijferlijst
• aantoonbare ervaring met het uitvoeren, (statistisch) analyseren en rapporteren van onderzoek.
• een sterke motivatie om wetenschappelijk onderzoek te doen, u heeft een zelfstandige onderzoeksinstelling en u kunt goed samenwerken.
• u kunt zowel mondeling als schriftelijk gemakkelijk communiceren in het Nederlands en in het Engels. Dit onderzoek richt zich op mensen met neurodegeneratieve aandoeningen die een grote impact kan hebben op de kwaliteit van leven en de maatschappelijke participatie
• u werkt samen met zorgprofessionals, onderzoekers en studenten. Het is daarom belangrijk dat u beschikt over goede klinische vaardigheden (klinische stage hebben gedaan bijv) en goed kunt plannen en samenwerken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 12 maanden.

Wij bieden in overeenstemming met de cao voor Nederlandse Universiteiten:
- een salaris afhankelijk van opleiding en ervaring van minimaal € 2.709,- (schaal 10.0) bruto per maand in het eerste jaar tot maximaal € 2.835,- (schaal 10.1) bruto per maand bij volledige werktijd
- 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering over het jaarlijks bruto inkomen
- een tijdelijke arbeidsovereenkomst van 0,5 fte voor een periode van in totaal twee jaar. U krijgt eerst een contract voor een periode van 12 maanden. Na een beoordeling en bij gebleken geschiktheid wordthet contract verlengd met het resterende deel van het traject.

Afdeling

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

De Rijksuniversiteit Groningen behoort tot de top van de Europese research universiteiten en is internationaal georiënteerd. De universiteit is maatschappelijk actief en voelt zich betrokken bij haar omgeving. In een breed scala van vakgebieden beoefenen onderzoekers en docenten hun vak vanuit wetenschappelijke hartstocht. Iedereen wordt in staat gesteld om het beste uit zichzelf te halen. Talent, ambitie en prestatie van de 30.000 studenten en 5.500 medewerkers worden zo veel mogelijk gehonoreerd.

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen
De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen (GMW) is een kenniscentrum dat de mens centraal stelt. De faculteit houdt zich bezig met vraagstukken rond de mens als individu, de onderlinge relaties van mensen en de samenleving als geheel. Het psychologisch onderzoek binnen GMW is ondergebracht in het Heymans Instituut, en is sterk georiënteerd op experimentele methoden en individuele verschillen.

Klinische en Ontwikkelingsneuropsychologie
Binnen de basiseenheid vindt onder andere onderzoek plaats naar patiënten met neurologische aandoeningen, ontwikkelingsstoornissen en psychiatrische aandoeningen. Het onderzoek richt zich op de aard van deze stoornissen, op de effecten van behandelingen, en op de consequenties van deze stoornissen voor deelname aan de maatschappij.

Specificaties

  • PhD
  • Gedrag en maatschappij
  • max. 19 uur per week
  • max. €2835 per maand
  • Universitair
  • 220078

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps