Afdelingshoofd/Hoogleraar Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Afdelingshoofd/Hoogleraar Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Geplaatst Deadline Locatie
9 mrt 29 mrt Groningen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

In deze functie ben je hoofd van het CTM. Je bent verantwoordelijk voor de opleiding Tandheelkunde (bachelor en master), d.w.z. de kwaliteit van het onderwijs, de kwaliteit en veiligheid van de patiëntenzorg en voor het wetenschappelijk onderzoek. Het hoofd Mondzorgkunde is verantwoordelijk voor de opleiding Mondzorgkunde.
Je vormt samen met de manager Zorg en Bedrijfsvoering het collegiaal management van de afdeling. Je bent voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het CTM, bestaande uit het hoofd van het CTM, het hoofd Mondzorgkunde, de manager Zorg en Bedrijfsvoering en de Chef de Clinique. De functie valt hiërarchisch onder de decaan (lid van de Raad van Bestuur UMCG). Voor de opleiding Tandheelkunde heb je een afstemmingsrelatie met de prodecaan onderwijs en opleiding. Samen met de manager Zorg en Bedrijfsvoering leg je op het gebied van de bedrijfsvoering verantwoording af aan de sectordirecteur sector F.

Wij zijn op zoek naar een inspirerend en betrokken hoofd van de afdeling. Je hebt een visie op het onderwijs en bent een autoriteit binnen het vakgebied die in staat is de hoge ambities van de afdeling waar te maken. Daarbij gaat het dan om het goed neerzetten van het onderwijs in relatie tot patiëntenzorg, impactvolle wetenschappelijke doelstellingen, wervend vermogen, promoties én je bijdrage aan een optimale inrichting van de organisatie.

Naast samenwerking spelen professionaliteit, integriteit en ervaring een grote rol binnen ons team. Je staat midden in de afdeling en inspireert en coacht medewerkers vanuit een passie voor uw beroep, het tandheelkundig onderwijs en het wetenschappelijk denken.

Specificaties

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Functie-eisen

- Je bent een tandheelkundig professional (BIG-geregistreerd tandarts of, in geval van een niet Nederlandse kwalificatie, in staat binnen 2 jaar een BIG-registratie te verwerven) en je hebt een duidelijke visie op de opleiding Tandheelkunde/het tandheelkundig onderwijs en aantoonbare ervaring in het geven van onderwijs.
- Je hebt gedegen ervaring in de wetenschap blijkend uit track record van creatief, innovatief tandheelkundig onderzoek, promoties en publicaties in toonaangevende internationale (vak)tijdschriften.
- Je hebt oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, kwetsbare zorggroepen en shared decision making.
- Je kunt leidinggeven aan een complexe professionele organisatie als het CTM.
- Je bent een inspirerend, transparant en verbindende leider, gericht op goede samenwerking binnen het CTM, met de Hanzehogeschool, het UMCG en tandheelkundig Nederland.
- Je hebt oog voor de kracht, het talent en de ambitie van differentiaties binnen de tandheelkunde en individuele medewerkers en stimuleert hun ontwikkeling.
- Je staat boven de partijen en stimuleert wat goed is voor het grote geheel van het CTM.
- Je bent een ervaren UHD, hoogleraar of op korte termijn benoembaar tot hoogleraar.
- Je geniet erkenning onder vakgenoten.
- Je bent in staat om langdurige (internationale) netwerken en relaties op te bouwen.
- Bij voorkeur heb je al bestuurlijke ervaring in landelijke organisaties.

Het UMCG voert een preventief Hepatitis B beleid. Indien vereist voor de functie kan het UMCG de vaccinatie verzorgen.

Voor bepaalde beroepsgroepen wordt bij aanstelling een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een fulltime dienstverband. Afhankelijk van je ervaring zal je een passend voorstel worden gedaan.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC).

In het kader van het door de Raad van Bestuur vastgestelde talent-en mobiliteitsbeleid gelden benoemingen tot afdelingshoofd in eerste instantie voor een periode van 5 jaar.
Na de periode van 5 jaar wordt besproken of een volgende dan wel een andere stap in je loopbaan aan de orde is. De uitkomst hiervan kan ook zijn dat continuering voor nog eens 5 jaar wordt afgesproken.

Afdeling

Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde

Het Centrum voor Tandheelkunde en Mondzorgkunde (CTM) is een afdeling binnen het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het CTM is een mondzorgcentrum, waar onderwijs, patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek in balans en in onderlinge synergie op een zo hoog mogelijk niveau worden geleverd. Het is een samenwerkingverband tussen enerzijds het UMCG/RUG en anderzijds de Hanzehogeschool waar in gezamenlijkheid vorm wordt gegeven aan zowel de opleiding tot tandarts als de opleiding tot mondhygiënist. De opleidingen tot tandarts en mondhygiënist zorgen voor professionele zorgverleners van de toekomst, die volwaardig in de mondzorg kunnen participeren en op professionele manier met elkaar en andere beroepsgroepen kunnen samenwerken. Wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan een basaal kennisfundament voor een goede zorgverlening en up to date onderwijs.

In het CTM werken bij de opleiding tandheelkunde ca. 120 medewerkers (ruim 80 fte) en zijn ongeveer 350 studenten in opleiding. Bij de opleiding mondzorgkunde werken ca. 30 medewerkers (bijna 18 fte) en zijn 200 studenten in opleiding. Voor de patiëntenzorg en het klinisch onderwijs heeft het CTM een aantal voorzieningen, zoals 4 behandellocaties met in totaal 85 behandelstoelen, een chirurgische kamer, voorzieningen voor radiologische diagnostiek, desinfectie- en sterilisatie, een front- en backoffice. Jaarlijks bezoeken ca. 9.000 patiënten onze polikliniek. Voor het preklinisch vaardigheidsonderwijs is er een skills lab aanwezig.
Onderwijsondersteuning vindt plaats vanuit het onderwijsinstituut van de faculteit en de curriculumbureaus Tandheelkunde en Mondzorgkunde.

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar; Management
  • Gezondheid
  • Universitair
  • 200171

Werkgever

Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Hanzeplein 1, 9713 GZ, Groningen

Bekijk op Google Maps