Opleidingsdirecteur MST

Opleidingsdirecteur MST

Geplaatst Deadline Locatie
17 mrt 1 apr Delft

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De joint degree (Leiden-Delft) bacheloropleiding Molecular Science and Technology kent momenteel een jaarlijkse instroom van circa 180 studenten en in de opleiding als geheel studeren 550 studenten. Het onderwijs in theorie en praktijk binnen de opleiding wordt verzorgd door 55 docenten uit de verschillende onderzoeksafdelingen van de beide universiteiten. 

De Opleidingsdirecteur MST heeft een leidende rol in de opleiding en werkt intensief samen met de opleidingscoördinator en de studieadviseur. Vanuit een duidelijke visie op het onderwijs en met aandacht voor de samenwerkingsaspecten van een joint degree opleiding geeft hij of zij vorm aan inhoud, beleid, strategie, organisatie en communicatie. De Opleidingsdirecteur participeert actief in het bestuurlijk overleg met de collega- Opleidingsdirecteuren binnen de TU Delft en de Universiteit Leiden en is gesprekspartner van de opleidingscommissie, examencommissie, facultaire studentenraden, afdelingsvoorzitters en de wetenschappelijk directeur. Als adviseur van de Directeur Onderwijs van de faculteit TNW in Delft en de vice-decaan van de faculteit FWN in Leiden  doet de Opleidingsdirecteur strategische voorstellen inzake onderwijsbeleid, –programma en –organisatie en voert hij of zij veranderingen door op grond van aanbevelingen uit visitaties.

De Opleidingsdirecteur vervult een centrale rol in het contact tussen de opleiding en huidige en aanstaande studenten en is verantwoordelijk voor een goed studieklimaat en voor een voorlichtingsprogramma dat studenten helpt bij een passende studiekeuze. De Opleidingsdirecteur is tevens als docent verantwoordelijk voor enkele vakken in de opleiding. De werklocatie is in Delft. Een dag per week is gereserveerd voor overleg met de collega’s in Leiden.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

Het takenpakket van de Opleidingsdirecteur heeft een omvang van 0,5 fte en wordt aangevuld met een combinatie van onderwijs- en onderzoekstaken. We zoeken dan ook iemand die momenteel al functioneert als Universitair Hoofddocent of als Hoogleraar.
De collega die we zoeken is afgestudeerd en gepromoveerd in de chemie of chemische technologie, heeft ervaring in het geven van vernieuwend academisch onderwijs en is sterk in organisatorische en beleidsmatige taken. Hij of zij is aantoonbaar geïnteresseerd in onderwijsinnovatie en heeft op dit gebied goede resultaten behaald. Essentieel zijn een relevante visie op inhoud en vorm van het onderwijs, en een sterke motivatie de ontwikkeling ervan te sturen.
De kandidaat inspireert, is daadkrachtig en resultaatgericht, betrokken en consistent in beleid en aansturing. Hij of zij functioneert efficiënt en accuraat, en is sterk in samenwerken en het verbinden van verschillende invalshoeken. Voor goede uitvoering van deze functie is organisatiesensitiviteit essentieel. De TU Delft is een tweetalige organisatie. Een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is dan ook noodzakelijk voor een goede functievervulling.

Arbeidsvoorwaarden

Afhankelijk van de ervaring kan de functie op UHD of Hoogleraarniveau worden ingevuld. De functie heeft in overleg een omvang van 0,8 - 1,0 fte, waarvan 0,5 fte Opleidingsdirecteur. Het gaat in principe om een arbeidsovereenkomst voor 1 jaar met bij goed functioneren uitzicht op een vaste arbeidsovereenkomst. Het salaris en de arbeidsvoorwaarden zijn gebaseerd op de CAO Nederlandse Universiteiten. TU Delft biedt aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden. Afspraken kunnen gemaakt worden over flexibele werktijden; het is mogelijk om jaarlijks via het Individueel Keuzepakket Arbeidsvoorwaarden een eigen beloningspakket samen te stellen; er is een maandelijkse werkkostenbijdrage. Op de campus is een Internationaal Kindcentrum.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft is een veelzijdige universiteit die onderwijs aanbiedt en onderzoek doet van een internationaal erkend niveau op het gebied van de technische wetenschappen. Onderwijs, onderzoek en ontwerpen zijn sterk gericht op maatschappelijke toepasbaarheid. De TU Delft ontwikkelt technologie voor volgende generaties met focus op duurzaamheid, veiligheid en economische vitaliteit. Bij de TU Delft werk je in een omgeving waar technische wetenschappen en de maatschappij elkaar ontmoeten. De TU Delft bestaat uit 8 faculteiten, de Universiteitsdienst, unieke laboratoria, onderzoeksinstituten en -scholen.

Afdeling

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

De faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) richt zich op het vinden van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. Daarbij staat het ontwikkelen van fundamentele kennis voor nieuwe technologische ontwikkelingen die breed in de maatschappij toegepast kunnen worden voorop. De wetenschappelijke staf heeft een uitstekende internationale reputatie in onderzoek en onderwijs. TNW verricht vanuit zes wetenschappelijke afdelingen onderzoek op de gebieden Bionanoscience, Biotechnology, Chemical Engineering, Imaging Physics, Quantum Nanoscience, Radiation Science & Technology.

De faculteit TNW streeft ook in haar onderwijs naar excellentie en innovatie. De faculteit leidt ingenieurs voor de toekomst op met een diepgaande kennis van de fundamentele natuurwetenschappen en de vaardigheid om deze kennis toe te passen in innovatieve technologie. TNW verzorgt de Bachelor opleidingen Life Science & Technology, Molecular Science & Technology, Technische Natuurkunde en Nanobiology en de Master opleidingen Life Science & Technology, Chemical Engineering, Applied Physics, Nanobiology en Science Education and Communication, waarvan enkele als joint degree programma tezamen met de Universiteit Leiden en met de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Specificaties

  • Beleid- en staf; Onderwijs; Hoogleraar; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Lector
  • Natuurwetenschappen
  • 30—38 uur per week
  • €5039—€9812 per maand
  • Gepromoveerd
  • TNWCE20-014

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Lorentzweg 1, 2628 CJ, Delft

Bekijk op Google Maps