Lector Marketing & Customer Experience

Lector Marketing & Customer Experience

Geplaatst Deadline Locatie
20 mrt 20 apr Utrecht
Hogeschool Utrecht zoekt voor het Kenniscentrum Digital Business & Media een Lector Marketing & Customer Experience

Functieomschrijving

De Uitdaging die voor ons staat
Digitalisering grijpt in op alle gebieden van ons leven. We zien de mogelijkheden om met digitalisering ons welzijn te verbeteren, maar het stelt ons ook voor nieuwe uitdagingen. Hoe geven we vorm aan verdere digitalisering en het gebruik van data op een manier die recht doet aan mens en samenleving?

Het lectoraat Marketing & Customer Experience doet onderzoek naar het creëren van duurzame merken en een betekenisvolle klantbeleving in een omgeving die door digitalisering sterk verandert. Het lectoraat heeft twee onderzoekslijnen:

-        de onderzoekslijn Klantbeleving & Digitalisering die aansluit bij het thema mensgericht digitaliseren van het Kenniscentrum Digital Business & Media. Hoe kunnen organisaties digitalisering optimaliseren zodat deze niet alleen bijdraagt aan de doelstellingen van organisaties (bv. goedkoper, efficiënter), maar ook een positieve bijdrage levert aan de klantbeleving en een betekenisvolle relatie met de klant?

-        de onderzoekslijn Merk & Maatschappij waarbij het gaat om de zoektocht naar een goede balans tussen waarde voor de klant (customer value), waarde voor het bedrijf (brand value) en maatschappelijke waarde (public value). Bedrijven en organisaties zijn op zoek naar hoe zij, naast het maken van winst, het beste invulling kunnen geven aan de betekenis voor de maatschappij van hun producten en diensten. We noemen dat multiple value creation, merken die waarde proberen te creëren voor het merk, de klant én de maatschappij.

 Het lectoraat werkt actief samen met andere lectoraten binnen en buiten het kenniscentrum. De samenwerking bestaat uit het begeleiden van promovendi, de gezamenlijke uitvoering van onderzoeksprojecten en het gezamenlijk indienen van subsidie-aanvragen voor nieuwe projecten. Verder levert het lectoraat een bijdrage aan het onderwijs bij het Institute Marketing & Commerce, het Institute Business Administration en het Institute International Business Studies. Deze samenwerking bestaat uit het meedenken over de ontwikkeling van het onderwijs, het betrekken van studenten en docenten bij lopende onderzoeksprojecten, het geven van gastcolleges en het begeleiden en examineren van afstudeerders. Ons onderzoek en onderwijs komt in nauwe samenwerking met het werkveld tot stand. We werken samen met consortia van organisaties in de publieke dienstverlening, zorg en private sector. Wij doen ons onderzoek met hen, voor hen en voor hun klanten. Verder heeft het  lectoraat een actieve samenwerking met beroepsorganisaties zoals het NIMA, de MOA en het Platform voor Klantgericht Ondernemen. Meer informatie over het Lectoraat vind je hier https://www.hu.nl/onderzoek/marketing-en-customer-experience 

Jouw werkzaamheden
Je levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste maatschappelijke impact van het lectoraat in het domein. Je vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodisch handelen, opleidingsstrategieën, innovatieve programmas voor en samen met de beroepspraktijk en communiceert daarover in diverse media (academisch gericht en gericht op het werkveld).

Je werkt samen met de andere lector op dit lectoraat, die tevens directeur van het Kenniscentrum is. Gezien deze dubbele rol met bijbehorende tijdsbesteding is er behoefte aan een lector die kan focussen op de verdere ontwikkeling van het lectoraat en het team. Je zorgt dan ook voor de verdere ontwikkeling van de kenniskring rondom de overeengekomen onderzoekslijnen, werft onderzoekssubsidies en/of opdrachtgevers voor je onderzoeksactiviteiten en stuurt actief op de verschillende geldstromen. Bij overige werkzaamheden kun je denken aan het begeleiden van promovendi, publiceren van bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en het door ontwikkelen van het kennisnetwerk op regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Uiteraard draag je naast jouw eigen onderzoeksprogramma ook bij aan een goede organisatie en strategie van het kenniscentrum, de opleidingsinstituten en de HU als geheel.
Je bent nauw betrokken bij het ontwikkelen van visie en inhoud van het onderwijs van de bachelor opleidingen Commerciële Economie, International Business Studies en Bedrijfskunde en de master Data Driven Business. Daarnaast lever je strategische en state-of-the art input voor het ontwikkelen van nieuw onderwijsassortiment rond customer experience en digitalisering.

Specificaties

Hogeschool Utrecht (HU)

Functie-eisen

 • Je bent een praktijkgeoriënteerde academicus, een gepromoveerde met relevante praktijkervaring passend bij de onderzoekslijnen van het lectoraat, bij voorkeur op het gebied van digital analytics. 
 • Door jouw relevante werkervaring, netwerk in het werkveld, kennis en vaardigheden ben je in staat te fungeren als boegbeeld van het lectoraat, binnen en buiten de hogeschool. Je hebt zowel academische banden als goede connecties in de praktijk.
 • Je bent aantoonbaar in staat om onderzoeksprojecten te initiëren en te acquireren.
 • Je hebt ervaring met onderzoek en (hoger) onderwijs rond digital analytics en ervaring/affiniteit met brand management en/of customer experience.
 • Je hebt plezier in het overdragen van kennis en bent daarbij inspirerend naar beroepskrachten, docenten en studenten. Ook ben je in staat de uitkomsten en opbrengsten van onderzoek te vertalen naar onderwijsprogrammas van bachelor- en masteropleidingen of onderdelen daarvan.
 • Je hebt het vermogen om verbindingen te leggen tussen dit lectoraat en de programmalijnen van het kenniscentrum en tussen dit lectoraat en de lectoraten bij andere kenniscentra.
 • Je bent een teambuilder en kunt leidinggeven aan een team van docent-onderzoekers (allen parttime verbonden aan het lectoraat) en hen ondersteunen en faciliteren in hun ontwikkeling.
 • Je hebt een open oog voor wat er in de praktijk gebeurt en bent in staat het lectoraat inhoudelijk te ontwikkelen in relatie tot nieuwe vraagstukken en uitdagingen in de komende jaren.
 • Je hebt een aantoonbare trackrecord van succesvolle onderzoeksprojecten en relevante publicaties.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: tot januari 2024.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst (D-4) voor de resterende looptijd van het lectoraat, met een omvang van maximaal 0,6 fte. Het onderzoeksprogramma van het lectoraat is vastgesteld tot januari 2024. Afhankelijk van je kennis en ervaring is het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) minimaal 5.510,03 en maximaal 7.114,12 (schaal 15).
Daarboven ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een dertiende maand. Wij hebben daarnaast uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek en is er flexibiliteit in werktijden. Wij hebben een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extras zoals kortingen bij andere verzekeringen, aanschaf software en fitness. Lectoren worden in principe aangesteld voor vier jaar of de resterende looptijd van een lectoraat, waarna een besluit wordt genomen over een eventuele vaste aanstelling in deze positie.

De vacature staat zowel extern als intern open. In het belang van continuïteit van het lopende onderzoeksprogramma en in het kader van loopbaanbeleid voor gepromoveerde medewerkers van Hogeschool Utrecht hebben bij gelijke geschiktheid interne kandidaten voorrang boven externe kandidaten.

Werkgever

Hogeschool Utrecht

Hogeschool Utrecht is een plek waar studenten, docenten en professionals elke dag samen bouwen aan de toekomst. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werkt de HU aan professionalisering en innovatie van de beroepspraktijk. Dat doen we vanuit het centrum van Nederland, de regio Utrecht, internationaal bekend om zijn sterke economie en vernieuwende bedrijven.

Afdeling

Kenniscentrum Digital Business & Media

Het lectoraat valt binnen het Kenniscentrum Digital Business & Media dat mensgericht digitaliseren (human-centric digitalisation) als thema van haar onderzoeksprogramma heeft. Digitalisering en technologische ontwikkelingen hebben de maatschappelijke en sociaaleconomische verhoudingen ingrijpend gewijzigd, met gevolgen voor professionals, bedrijven, instanties, onderwijs en samenleving als geheel. Met haar onderzoek wil het Kenniscentrum ertoe bijdragen dat mensen, organisaties en samenleving digitaler worden en innovaties succesvol worden in een digitale economie. Ieder lectoraat heeft specifieke expertise, zodat we gezamenlijk vraagstukken rond digitale transformatie multidisciplinair aan kunnen pakken.

Additionele informatie

Solliciteren
Wil je meer informatie over deze functie, neem dan contact op met Dr. Gerrita van der Veen, directeur Kenniscentrum, gerrita.vanderveen@hu.nl

Meer informatie over werken bij Hogeschool Utrecht is verder te vinden op www.werkenbijhu.nl 

Je kunt tot en met 20 april uitsluitend direct online solliciteren. De eerste gesprekken vinden plaats op 12 mei.

De sollicitatieprocedure kun je vinden in de sollicitatiecode op onze site https://werkenbijhu.nl/arbeidsvoorwaarden. Hier is ook een link naar de CAO-HBO te vinden.

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Specificaties

 • Lector; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Marketing en communicatie
 • Economie
 • max. 24 uur per week
 • €5510—€7114 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 2490535

Werkgever

Hogeschool Utrecht (HU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Padualaan 97, 3584, Utrecht

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Hogeschool Utrecht (HU)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 20 apr. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).