UD Klinische Psychologie (0,5 - 0,8 fte) MKP

UD Klinische Psychologie (0,5 - 0,8 fte) MKP

Geplaatst Deadline Locatie
11 jun 1 jul Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het Departement Medische en Klinische Psychologie van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB), Tilburg University, is op zoek naar een Universitair Docent die bij voorkeur tevens werkzaam is (en wil blijven) in de klinische praktijk.

Functieomschrijving

Deze functie zal worden ingebed in het departement Medische en Klinische Psychologie (MKP) van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) van Tilburg University. Van de kandidaat wordt verwacht dat hij/zij op termijn een eigen onderzoekslijn binnen het MKP-onderzoeksprogramma zelfstandig kan uitbouwen op het gebied van de klinische psychologie. 
Het verzorgen van onderwijstaken in de Bachelor Psychologie of een van de Masteropleidingen (Klinische Psychologie, Medische Psychologie, Research Master Individual Differences and Assessment) maakt deel uit van het takenpakket. Een positieve motivatie voor het geven van onderwijs en een inspirerende en motiverende opstelling tegenover studenten is daarom noodzakelijk. 

Takenpakket
Deze UD-functie omvat 50% onderzoek en 50% onderwijs. Tot de kerntaken behoren:

 • Het uitbouwen van een eigen onderzoekslijn binnen het overkoepelende onderzoeksprogramma van het departement MKP, waarbij het onderzoek wetenschappelijk vooraanstaand en innovatief te noemen is, en bij voorkeur ook maatschappelijke relevantie heeft.
 • Het publiceren van de onderzoeksresultaten in kwalitatief hoogstaande vakbladen.
 • Het superviseren van onderzoeksassistenten en evt. PhD-kandidaten.
 • Het initiëren en het leveren van een bijdrage aan het verwerven van onderzoeksfinanciering.
 • Het participeren in de managementtaken van het departement MKP.
 • Een bijdrage leveren aan het onderwijs. Zo kan hij/zij o.a. worden ingezet als cursuscoördinator, docent van hoorcolleges en werkcolleges, als begeleider van Practicum Onderzoeksvaardigheden Psychologie (POP) groepen, en als theses begeleider op bachelor- en masterniveau.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

 • De kandidaat is een op een klinisch psychologisch onderwerp gepromoveerde psycholoog. 
 • De kandidaat heeft relevante kennis en ervaring met betrekking tot de klinische praktijk, en bij voorkeur een BIG-registratie, en wil graag voor 1 á 2 dagen per week werkzaam blijven in de klinische praktijk.
 • Het onderzoek van de kandidaat richt zich bij voorkeur op angst of stemmingsstoornissen, obsessief-compulsieve en gerelateerde stoornissen, trauma- en stress-gerelateerde stoornissen, of slaapstoornissen.
 • De kwaliteit van de kandidaat blijkt onder meer uit een excellent proefschrift en uit publicaties in vooraanstaande internationale wetenschappelijke tijdschriften. 
 • De kandidaat is in staat om competitief te opereren bij het aanvragen van subsidies bij NWO, ZonMw, of andere subsidieverstrekkers.
 • De kandidaat is ervaren in het coördineren van onderzoeksprojecten en het aansturen van onderzoeksassistenten.
 • De kandidaat is een toonbeeld van wetenschappelijke integriteit en voorstander van open science.
 • De kandidaat heeft ervaring in het geven van universitair onderwijs en heeft goede beoordelingen hiervoor. Het hebben van een BKO, of het voornemen dit op korte termijn te behalen, strekt tot aanbeveling.
 • De kandidaat is collegiaal en kan een bijdrage leveren aan een positieve werksfeer.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University kent een goed arbeidsvoorwaardenpakket. Wij bieden een UD-positie in de functie van universitair docent 2 met salarisniveau schaal 11. Het betreft een tijdelijke aanstelling voor 1 jaar, waarna bij goed functioneren uitzicht bestaat op een verlenging van 2 jaar. Het salaris in schaal 11 bedraagt minimaal € 3746- en maximaal € 5127 bruto per maand bij een voltijdse aanstelling. 

Werkgever

Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Het onderwijs en onderzoek van de Tilburg School of Social and Behavioral Sciences (TSB) zijn georganiseerd rond de thema’s Gezondheid, Organisatie en de Verhouding staat-burger-maatschappij. Met een inspirerende werkomgeving daagt de faculteit haar medewerkers uit om hun ambities te verwezenlijken. Betrokkenheid en samenwerking zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. 
Tilburg School of Social and Behavioral Sciences

Afdeling

Departement Medische en Klinische Psychologie

Het onderzoek van het departement Medische en Klinische Psychologie is gericht op het beschrijven en verklaren van veranderingen bij kinderen, volwassenen en ouderen over de tijd ten gevolge van somatische of psychische stoornissen. Die veranderingen kunnen mede afhankelijk zijn van individuele verschillen. De onderzoeksmethode varieert daarbij van meer fundamenteel laboratorium onderzoek tot cohortstudies en longitudinaal onderzoek.

Specificaties

 • Universitair docent
 • Gedrag en maatschappij
 • 20—32 uur per week
 • €3746—€5127 per maand
 • Gepromoveerd
 • 16806

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps