Promovendus Criminologie

Promovendus Criminologie

Geplaatst Deadline Locatie
30 jun 24 aug Nijmegen

Functieomschrijving

Een promovendus om onderzoek te doen naar ‘politiecultuur’ binnen de Nederlandse recherche. Het bestaan van een ‘politiecultuur’ wordt vaak gezien als belangrijke verklaring voor problemen met de kwaliteit van recherchewerk. Zowel in Nederland als internationaal is echter nog weinig bekend over de vraag of er daadwerkelijk een ‘politiecultuur’ bestaat binnen het domein van de strafrechtelijke opsporing, en waar deze cultuur uit bestaat. Met het promotieonderzoek wordt getracht deze kennislacune op te vullen. Middels een empirisch onderzoek binnen de Nederlandse recherche beoogt dit promotieonderzoek de kernelementen van een cultuur bloot te leggen en wordt nagegaan welke gevolgen deze cultuur heeft voor (de kwaliteit van) het recherchewerk. 
De promotieplaats maakt onderdeel uit van de leerstoelgroep Criminologie, waarbinnen de focus ligt op het bestuderen van criminaliteitsbestrijding en de gevolgen daarvan. Daarnaast is het onderzoek ingebed binnen het onderzoekscentrum voor Staat & Recht (SteR) en het deelprogramma conflictoplossende instituties.

Werkzaamheden:
 • Onderzoek opstarten en uitvoeren resulterend in een proefschrift binnen 5 jaar.
 • Het schrijven van artikelen over de onderzoeksbevindingen voor publicatie in wetenschappelijk tijdschriften.
 • Presenteren van onderzoeksbevindingen op wetenschappelijke congressen.
 • Actief bijdragen aan het delen en opdoen van kennis binnen het onderzoeksprogramma van de SteR.
 • Deelname aan scholingsactiviteiten in het kader van de PhD-opleiding van de Graduate School.
 • Bijdragen aan het onderwijs van Criminologie (25% van de aanstelling).

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Een (bijna) afgeronde master in de criminologie of andere sociale wetenschap, of een master in de rechtsgeleerdheid.
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met criminologisch of sociaal wetenschappelijk onderzoek.
 • Goede studieresultaten.
 • Goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden zowel in het Nederlands als in het Engels.
 • Een sterk analytisch vermogen.
 • Een enthousiaste collega met doorzettingsvermogen, wilskracht en het vermogen tot het zelfstandig uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek.
 • Bij voorkeur aantoonbare didactische vaardigheden of bereidheid om dergelijke vaardigheden snel eigen te maken.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: U krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling als promovendus voor de duur van anderhalf jaar, die na een positieve beoordeling wordt verlengd tot in totaliteit vier jaar.

 • Aanstelling: 40 uur per week.
 • Maximum salaris per maand € 4.402,- bruto op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal 10).
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Contractduur: u krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling als promovendus voor de duur van anderhalf jaar, die na een positieve beoordeling wordt verlengd tot maximaal vijf jaar.
 • De gewenste datum indiensttreding is 1 oktober 2020.
 • Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden.

Werkgever

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent, samenwerking en een leven lang ontwikkelen. Je bent nodig!

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid

De vaksectie Strafrecht & Criminologie van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid maakt deel uit van de Radboud Universiteit. Kerntaken van de faculteit zijn onderwijs en onderzoek. Het wetenschappelijk onderwijs van de rechtenfaculteit is gericht op het opleiden van allround juristen en op postacademische scholing van juristen. Kenmerkend voor het grensverleggend wetenschappelijk onderzoek is dat er daarin veel aandacht uitgaat naar de grondslagen van het recht en de wisselwerking tussen theorie en praktijk. 
De vaksectie Strafrecht & Criminologie verzorgt onderwijs in de verschillende fasen van de rechtenopleiding.
Naast het verzorgen van het onderwijs is een belangrijke taak van de vaksectie het doen van (grensoverschrijdend) onderzoek op verschillende vlakken van het materiële en formele strafrecht, het penitentiaire recht en de criminologie. De vaksectie participeert in het onderzoekscentrum Staat en Recht (SteR). SteR is gespecialiseerd in multidisciplinair publiekrechtelijk onderzoek, waarbij veel aandacht uitgaat naar het positieve recht en rechtsdogmatiek, versterkt met empirisch, sociologisch en filosofisch onderzoek. Het centrum stelt zich ten doel een stimulerende omgeving te bieden voor het verrichten van hoogwaardig, nationaal en internationaal, vernieuwend rechtsgeleerd onderzoek en bekendheid te geven aan de onderzoeksresultaten door middel van nationale en internationale gezaghebbende publicaties, voordrachten, congressen en symposia. De vaksectie bestaat uit circa 24 medewerkers.

Additionele informatie

Meer over de inhoud van de vacature:
prof. dr. Masja van Meeteren, hoogleraar
Telefoon: 024 361 21 17
E-mail: m.vanmeeteren@jur.ru.nl  

dr. Renze Salet, universitair docent
Telefoon: 024 361 24 94
E-mail: r.salet@jur.ru.nl

Specificaties

 • Promotiestudent; PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Juridisch personeel
 • Gedrag en maatschappij; Recht
 • max. 40 uur per week
 • max. €4402 per maand
 • Universitair
 • 1106920

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

Richt de sollicitatiebrief aan prof. dr. Masja van Meeteren en solliciteer, via de solliciteerbutton, uiterlijk 24 augustus 2020. 

Stuur met de sollicitatie de volgende bijlagen mee:
 • Motivatiebrief.
 • Cv.
 • Cijferlijst.
 • Beknopt onderzoeksvoorstel (1-2 A4), waarin u uiteenzet hoe u het promotieonderzoek op hoofdlijnen wilt inrichten.
De eerste gesprekken vinden plaats op 1 september. De tweede gesprekken vinden plaats op 8 september 2020.

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Radboud Universiteit). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Richt de sollicitatiebrief aan prof. dr. Masja van Meeteren en solliciteer, via de solliciteerbutton, uiterlijk 24 augustus 2020. 

Stuur met de sollicitatie de volgende bijlagen mee:
 • Motivatiebrief.
 • Cv.
 • Cijferlijst.
 • Beknopt onderzoeksvoorstel (1-2 A4), waarin u uiteenzet hoe u het promotieonderzoek op hoofdlijnen wilt inrichten.
De eerste gesprekken vinden plaats op 1 september. De tweede gesprekken vinden plaats op 8 september 2020.

Solliciteer uiterlijk op 24 aug. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).