Hoogleraar Management en bestuur van Organisaties in de Gezondheidszorg

Hoogleraar Management en bestuur van Organisaties in de Gezondheidszorg

Geplaatst Deadline Locatie
2 jul 21 aug Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

De Erasmus School of Health Policy and Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit Rotterdam nodigt kandidaten uit om te reflecteren op de functie van hoogleraar Management en bestuur van organisaties in de gezondheidszorg. Deze leerstoel is opgericht door de Nederlandse Vereniging van Zorgbestuurders (NVZD). De leeropdracht wordt – met behoud van een onafhankelijke positie van de hoogeleraar – in samenspraak met ESHPM en NVZD inhoudelijk vormgegeven.

De belangrijkste taken van de hoogleraar zijn onderzoek en onderwijs met een focus op de vernieuwing van bestuur, de verdere ontwikkeling van de professionaliteit van zorgbestuurders/managers en op transformationeel leiderschap. Het is van groot belang dat het uit te voeren wetenschappelijk onderzoek aansluit bij de praktijkvragen die in de zorg en bij het zorgbestuur leven. Naast de wetenschappelijke kwaliteit ligt er bij deze leerstoel daarom een grote nadruk op de maatschappelijke relevantie van het onderzoek. Uiteraard is het streven ook gericht op een nationale en internationale uitstraling van het werk van de hoogleraar. De kandidaat wordt betrokken bij de onderwijsprogramma's van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur en de verdere inhoudelijke ontwikkeling van het Centrum. In dat verband zal de hoogleraar ook een actieve rol vervullen als docent bij de diverse executive programma’s van het Centrum. De hoogleraar zal als gastdocent colleges geven in de bachelor- en masterprogramma's van ESHPM. De hoogleraar is een netwerker die zowel nationaal als internationaal wetenschap, beleid en praktijk met elkaar kan verbinden. De relatie met de NVZD is hierbij van bijzonder belang.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

We zijn op zoek naar

Kandidaten voor deze functie moeten een achtergrond hebben in de gezondheidswetenschappen, of in de bedrijfskunde, organisatie- of bestuurswetenschappen met een duidelijke interesse in het domein van de gezondheidswetenschappen. De kandidaat moet goed op de hoogte zijn van het functioneren van de Nederlandse gezondheidszorg en van de positie/opgave van zorgbestuurders, zorgmanagers en zorgprofes­­sionals. De kandidaat moet als bruggenbouwer kunnen opereren tussen verschillende onderzoeksmethoden, tussen theorie en praktijk en ervaring hebben met praktijkgericht onderzoek. Wij hechten waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit uit te blinken op het basisgebied van onderzoek en onderwijs.

Bovendien zullen sterke kandidaten het volgende kunnen aantonen:

 • Brede kennis van de ontwikkelingen in en van de Nederlandse gezondheidszorg
 • Ervaring met de professionalisering van bestuurders, managers en leidinggevenden in zorginstellingen
 • Ervaring met het verbinden van wetenschappelijke inzichten en praktijkervaringen
 • Deelname aan relevante nationale en internationale academische, beleids- en zorgnetwerken
 • Ervaring met het begeleiden van promovendi en het aansturen van een onderzoeksprogramma
 • Ervaring met het werven van onderzoeks- en projectgelden
 • Relevante onderwijservaring en het vermogen om mee te denken over de verdere ontwikkeling en vernieuwing van executive onderwijsprogramma’s voor bestuurders, managers en zorgprofessionals die al in de praktijk werkzaam zijn.
 • Een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal (in woord en geschrift).

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden gevarieerd werk binnen een enthousiast team met een nationale en internationale oriëntatie. Uw initiële dienstverband heeft een beloop van 4 jaar en kan worden verlengd met een nieuwe termijn van 4 jaar. De toekomstige hoogleraar maakt deel uit van de afdeling Health Care Governansce (HCG) van ESHPM en krijgt een aanstelling aan de universiteit in de vorm van een gastvrijheidsovereenkomst, die toegang geeft tot alle universitaire diensten en deel uitmaakt van de academische gemeenschap. Daarnaast is er budget beschikbaar voor het aanstellen van een promovendus.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR), vernoemd naar de in Rotterdam geboren humanist en theoloog Erasmus, is een onderzoeksuniversiteit met een sterke internationale oriëntatie en een uitgesproken maatschappelijke focus, zowel in haar onderwijs- als onderzoeksactiviteiten. Op de levendige, moderne campus worden meer dan 28.000 studenten en wetenschappers, met meer dan 100 nationaliteiten, voortdurend aangemoedigd om hun talenten te ontwikkelen en hun ambitie waar te maken. Ruim 2.700 wetenschappers en medewerkers werken samen met al onze studenten om uitdagingen van de mondiale samenleving op te lossen maar ook om verbindingen aan te gaan met de consequent dynamische en kosmopolitische stad Rotterdam. Het academisch onderwijs op onze faculteiten is intensief, betrokken en sterk gericht op praktische toepassing. We doen ons onderzoek steeds vaker in multidisciplinaire teams, die nauw verweven zijn met internationale netwerken. Wat de onderzoeksimpact en de kwaliteit van de opleidingen betreft, kan EUR concurreren met de belangrijkste universiteiten in Europa, wat tot uiting komt in de consistente top-100 positie in de meeste grote universiteitenranglijsten. De kernwaarden van de Erasmus Universiteit Rotterdam zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en het streven naar succes (www.eur.nl).

Afdeling

Erasmus School of Health Policy & Management

Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) is toonaangevend in Nederland met haar educa­tieve en onderzoeksactiviteiten gericht op beleids- en managementvraagstukken in de gezondheidszorg. ESHPM biedt een bacheloropleiding, vijf masteropleidingen en postacademische opleidingen en cursussen aan. Bij ESHPM zijn onderzoeks- en onderwijsactiviteiten nauw met elkaar verweven. Kennis en ervaringen van diverse wetenschappelijke disciplines zoals economie, recht, sociaal-medische weten­schappen, organisatiewetenschappen en bestuurskunde worden samengebracht en toegepast op de gezondheidszorg. Deze multidisciplinaire benadering van onderwijs en onderzoek is uniek.

ESHPM is gevestigd in het Bayle (J) Gebouw op campus Woudestein van de Erasmus Universiteit Rotterdam en heeft sterke banden met het Erasmus MC. Momenteel zijn ongeveer 1.000 studenten betrokken bij onze opleidingen, ESHPM heeft ca. 160 medewerkers. Internationalisering wordt zeer gewaardeerd bij ESHPM.

De sectie Health Care Governance (HCG)

De sectie HCG bestaat uit zo'n 40 medewerkers met een diverse achtergrond in de sociale wetenschap­pen, zoals bestuurskunde, organisatiewetenschap, antropologie en wetenschap- & techniekonderzoek. De sectie richt zich op vraagstukken ten aanzien van besturing van en binnnen de gezondheidszorg, waarbij governance als een meerlagige, heterogene en dynamische praktijk wordt geanalyseerd. De sectie heeft een sterke basis in de zorg, mede door haar partnerschappen met sleutelactoren in de zorg, zoals de Inspectie voor Gezondheidzorg en Jeugd (IGJ), het Nationaal Zorginstituut (ZIN) en de Vereniging van Zorgbestuurders (NVZD). Daarnaast heeft de sectie een sterk internationaal profiel. Medewerkers van de sectie geven les in alle programma's van ESHPM.

Erasmus Centrum voor Zorgbestuur

Het Centrum maakt onderdeel uit van ESHPM en werkt nauw samen met de verschillende afdelingen van ESHPM in het bijzonder met de afdeling HCG. Het Centrum is financieel zelfstandig en is als BV formeel ondergebracht bij de Erasmus Holding. Het Centrum focust zich op ‘executive teaching’ op verschillende managementniveaus van zorgorganisaties. Het biedt een tweejarige Master of Health Business Administration, naast gerichte programma’s voor managers, bestuurders en zorgprofessionals met leidinggevende en bestuurlijke rollen. In toenemende mate is het Centrum ook betrokken bij In Company programma’s. Er is sprake van een hechte verbinding met de NVZD en de voorzitter van de NVZD is lid van de raad van commissarissen van het Centrum. Het Centrum werkt samen met topmanagers en docenten uit heel Nederland en heeft een sterk internationaal netwerk door zijn deelname aan de European Health Management Association (EHMA).

NVZD

De NVZD is de beroepsvereniging voor zorgbestuurders. De NVZD ondersteunt en verbetert de kwaliteit en professionaliteit van zorgbestuurders en draagt zo bij aan het verlenen van goede zorg. Tevens vervult de NVZD de rol van belangenbehartiger. De NVZD faciliteert zorgbestuurders in hun professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door collegiale coaching, peer review en specialistische conferenties aan te bieden. Met het accreditatieproces dat de NVZD heeft ontwikkeld, draagt de vereniging bij aan de professionalisering en maatschappelijke legitimiteit van zorgbestuurders.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Gezondheid
 • Universitair
 • ESHPM-02-07-2020

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps