Universitair Docent Cognitieve Gedragsecologie

Universitair Docent Cognitieve Gedragsecologie

Geplaatst Deadline Locatie
6 jul 15 aug Amsterdam

Functieomschrijving

De hersenen zijn het meest complexe orgaan van het menselijk lichaam. Dankzij wetenschappelijk onderzoek begrijpen we al veel over de evolutie, ontwikkeling en werking van de hersenen, maar er is ook nog ontzettend veel te onderzoeken. De onderzoekslijn ‘Cognitieve Gedragsecologie’ is uniek in Nederland, en heeft een sterke aantrekkingskracht in binnen‐ en buitenland. Deze onderzoekslijn biedt veel mogelijkheden voor interdisciplinaire, interfacultaire en universitaire samenwerking binnen de velden biologie, psychologie, antropologie en sociologie. Bovenal biedt de lijn mogelijkheden voor een langdurige publieke samenwerking met de dierentuin ARTIS binnen de Amsterdamse metropool.

Wat ga je doen?

De UD‐positie in de ‘Cognitieve Gedragsecologie’ wordt ingezet om onderwijsvernieuwing te verwezenlijken en te handhaven en een nieuwe onderzoekslijn binnen Nederland uit te zetten.

De onderwijsinspanningen zullen 50% van de werkzaamheden beslaan en omvatten de volgende taken:

 • ontwikkelen, doceren en coördineren van een nieuwe cursus ‘Human and Animal wellbeing’ binnen de Minor ‘Evolutionary Psychobiology’;
 • ontwikkelen van nieuwe mogelijkheden voor online onderzoek voor afstudeerstages in de opleidingen Psychobiologie (BSc), Biologie (BSc) en Biological Sciences (MSc);
 • begeleidien afstudeerstages en scripties (MSc en BSc);
 • coördineren en doceren van nieuw ontwikkelde onderwijsonderdelen van het bestaande onderwijsprogramma (cursus ‘Evolutionary Psychobiology’, ‘Evolutionary Anthropology’ en colleges binnen het vak ‘Neurobiologie en Gedrag’);
 • zorgen voor periodiek onderhoud van de toegewezen onderwijsonderdelen en versterking van de samenwerking tussen FNWI, FMG, ARTIS en het ‘Groote Museum’;
 • signaleren van verbetermogelijkheden voor de toegewezen onderwijsonderdelen;
 • vervullen van management‐taken in het Psychobiologie‐ en Biologie‐onderwijs.

De overige werkzaamheden (50%) bestaan uit onderzoeks‐, organisatie‐ en valorisatie en outreachactiviteiten, en omvat de volgende taken:

 • opzetten van empirisch onderzoek naar de evolutie en ontwikkeling van cognitieve vermogens en de effecten van omgevingsfactoren op de ontwikkeling van deze vermogens en mentaal welzijn.
 • versterken van een wetenschappelijke fundering voor educatie van het brede publiek (waaronder bijvoorbeeld het ARTIS publiek) en waardecreatie van onderzoek;
 • verbeteren van of verkrijgen van inzicht in het cognitief functioneren en mentaal welzijn van mensen en dieren in de stadsregio Amsterdam (bijv. in ARTIS);
 • werven van externe onderzoeksmiddelen;
 • begeleiden van promovendi.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

Voor bovenstaande werkzaamheden zoeken wij een kandidaat met de volgende profieleigenschappen:

 • PhD in de Evolutionaire Psychologie of een onderzoeksgebied betrekking hebbend op cognitieve gedragsecologie;
 • bewezen expertise in de ecologie;
 • expertise m.b.t. observationeel (non‐invasief) cognitieonderzoek bij mensen, mensapen en andere dieren;
 • ervaring met onderzoek naar het gedrag van mensapen en andere dieren in de natuurlijk habitat en gedragsverrijking in de dierentuin;
 • minstens 4 jaar onderzoekservaring op het terrein van cognitieve gedragsecologie;
 • uitstekende onderwijsvaardigheden, ervaring met doceren, onderwijs ontwikkelen en de coördinatie van cursussen, en in bezit van een BKO-diploma;
 • ervaring met het begeleiden van studenten voor stage‐ en scriptieonderzoek naar het gedrag van dieren in een dierentuin en/of in de natuurlijke habitat;
 • goede communicatieve vaardigheden in de Nederlandse en Engelse taal;een creatieve persoonlijkheid, die compatibel is met het werken in interdisciplinair teamverband;
 • uitstekende onderzoekskwaliteiten, zoals blijkt uit:
  • internationale publicaties op het gebied van de cognitieve gedragsecologie,
  • ervaring met het begeleiden van promovendi en
  • het vermogen subsidies te verwerven voor wetenschappelijk onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

Ons aanbod

Een tijdelijk dienstverband van een jaar voor 38 uur per week, bij voorkeur met ingang van november 2020. Indien we jouw functioneren positief beoordelen, volgt aansluitend een vast dienstverband. Het functieprofiel Universitair Docent met niveau 2 of 1, afhankelijk van de ervaring, is van toepassing.  

Je salaris bedraagt, afhankelijk van relevante ervaring bij aanvang van het dienstverband, minimaal €3.746 en maximaal €5.826 bruto per maand (schaal 11 of 12) op basis van volledige werktijd (38 uur per week). Deze bedragen zijn exclusief 8 % vakantie- en 8.3 % eindejaarsuitkering. De Cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Nieuwsgierig naar onze organisatie en aantrekkelijke secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een ruime vakantieregeling en ontwikkelmogelijkheden? Hier lees je meer over werken bij de FNWI.

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.  

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Afdeling

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica – Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica

Medewerkers van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica (FNWI) worden gedreven door een gedeelde passie om uit te vinden hoe de wereld in elkaar zit. Onze acht onderzoeksinstituten beslaan de hele breedte van de bètawetenschappen: van astronomie en natuurkunde, tot levens- en aardwetenschappen, moleculaire wetenschappen, wiskunde en de informatiewetenschappen. Of we nu bezig zijn de oorsprong en bouwblokken van het leven te ontrafelen of aan de basis staan van de technologie voor de toekomst, we vinden elkaar in een onbegrensde nieuwsgierigheid. Met zo’n 1.600 medewerkers zetten we ons dagelijks in om onze kennis en nieuwsgierigheid over te brengen aan de ruim 7.000 studenten in de bachelor- en masteropleidingen die we aanbieden op onze Amsterdam Science Park campus. Zo leiden we de volgende generatie van wetenschappers op en inspireren we hen aan de start van hun eigen ontdekkingstocht.

Het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica (IBED) is een van de onderzoeksinstituten van de FNWI. Het onderzoek bij IBED wil ontrafelen hoe ecosystemen in al hun complexiteit functioneren en hoe ze veranderen als gevolg van natuurlijke processen en menselijke activiteiten. IBED hanteert daarvoor een systeembenadering van ecosystemen, gericht op zowel abiotische (bodem- en waterkwaliteit) en biotische factoren (ecologie en evolutie van planten, dieren en micro-organismen) en de wisselwerking daartussen. De IBED-visie omvat zowel experimentele als theoretische benaderingen op een breed scala van temporele en ruimtelijke schalen, d.w.z. van moleculen en micro-organismen tot patronen en processen die op wereldwijde schaal plaatsvinden.

Additionele informatie

Heb je vragen over deze vacature? Of wil je meer weten over onze organisatie? Neem contact op met:

Specificaties

 • Onderwijs; Universitair docent
 • Natuurwetenschappen
 • max. 38 uur per week
 • €3746—€5826 per maand
 • Gepromoveerd
 • 20-457

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Science Park 904, 1098 XH, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Herken je je in dit profiel? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 15 agustus a.s. jouw brief en cv met publicatielijst en namen van twee referenten (alles gecombineerd in 1 pdf-document) via onderstaande link. Wij benaderen referenten niet zonder jouw toestemming.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in september 2020.

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Universiteit van Amsterdam (UvA)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht afkomst, huidskleur of overtuiging. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Herken je je in dit profiel? Dan ontvangen wij graag uiterlijk 15 agustus a.s. jouw brief en cv met publicatielijst en namen van twee referenten (alles gecombineerd in 1 pdf-document) via onderstaande link. Wij benaderen referenten niet zonder jouw toestemming.

De sollicitatiegesprekken zullen plaatsvinden in september 2020.

Solliciteer uiterlijk op 15 aug. 2020 23:58 (Europe/Amsterdam).