Wil jij als promovendus aan de slag met het onderwerp praktijkvariatie in de wijkverpleging - Dan zoeken we jou!

Wil jij als promovendus aan de slag met het onderwerp praktijkvariatie in de wijkverpleging - Dan zoeken we jou!

Geplaatst Deadline Locatie
31 jul 30 aug Maastricht
Meer en meer ouderen wonen thuis met ondersteuning van verpleging. De wijkverpleegkundige indiceert welke en hoeveel zorg noodzakelijk is? En eenduidige en goede indicatiestelling door wijkverpleegkundigen is het essentiële startpunt van goede zorg. Er zijn echter signalen dat wijkverpleegkundigen verschillende zorg indiceren bij ‘vergelijkbare’ cliënten. Tot nu toe blijft het echter bij signalen en enkele constateringen; er is nog onvoldoende inzicht in de omvang van de praktijkvariatie, en de aard en oorzaken hiervan. Het in kaart brengen van de praktijkvariatie en mogelijke oplossingen staat dan ook hoog op de agenda van allerlei betrokken landelijke partijen.

Functieomschrijving

Het onderzoek bestaat uit drie delen/werkpakketten. In onderzoek 1 gaan we in op de definiëring van praktijkvariatie. Onderzoek 2 richt zich op de aard en omvang van de praktijkvariatie. Vervolgens wordt in onderzoek 3 gekeken naar passende interventies om te komen tot reductie van de ongewenste praktijkvariatie. Als promovendus ben je bij alle drie de delen/werkpakketten betrokken en werk je nauw samen met de promovendus van het lectoraat Chronisch Zieken aan de Hogeschool Utrecht en onderzoekers van het Nederlands Instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel).  Het betreft nadrukkelijk praktijkgericht onderzoek dat je in nauwe samenwerking met de zorgpraktijk uitvoert.

Dit project wordt uitgevoerd binnen de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en in samenwerking met de Hogeschool Utrecht, het Nivel en andere nationale partners zoals ZN, NZA, V&VN, Actiz en de Patiëntenfederatie Nederland.

Tot je taken als promovendus behoren het verder uitwerken van het onderzoeksplan, het organiseren van de dataverzameling, het schrijven van wetenschappelijke artikelen, het presenteren van resultaten, en het samenwerken met belangrijke stakeholders. 

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een proactieve en enthousiaste Master afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, veerkracht, creativiteit, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn essentiële persoonlijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen en je kunt goed functioneren in complexe samenwerkingsverbanden. Je vindt onderzoek in de praktijk een interessante uitdaging hebt de ambitie de wijkverpleegkundige zorg wetenschappelijk te onderbouwen. Je hebt bij voorkeur enige ervaring met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en analyses, wetenschappelijk schrijven en beheerst de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Aantoonbare affiniteit met de wijkverpleging en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 4 jaar.

Tijdelijk dienstverband voor 4 jaar. Het salaris bedraagt € 2.395,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.061,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Elk jaar vindt er een beoordeling plaats.

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website www.maastrichtuniversity.nl > Support > UM-medewerkers. 

Werkgever

Maastricht UMC+

Met ingang van januari 2008 zijn het academisch ziekenhuis Maastricht (azM) en de Faculteit Health, Medicine and Life Sciences van de Universiteit Maastricht gefuseerd tot het achtste universitair medisch centrum van Nederland. De nieuwe organisatie heet Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ heeft als kerntaken: patiëntenzorg, onderwijs en opleiding en onderzoek. Daarin nemen, naast de standaard patiëntenzorg, topklinische en topreferente zorg alsmede hoogwaardig wetenschappelijk onderzoek een belangrijke plaats in.

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM), is bekend om haar unieke, innovatieve, probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment zo'n 18.000 studenten en 4.400 medewerkers. Ten gevolge van het sterke internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.

Afdeling

CAPHRI

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+ (bestaande uit de Faculty of Health, Medicine & Life Sciences en het academisch ziekenhuis Maastricht). Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar www.caphri.nl.

Health Services Research

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens www.maastrichtuniversity.nl/hsr.

Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg

De Academische Werkplaats Ouderenzorg (AWO) is een structureel samenwerkingsverband tussen zorgorganisaties (Meandergroep Zuid-Limburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, MosaeGroep)  en kennisinstellingen Gilde Zorgcollege, Zuyd Hogeschool, VISTA College en Universiteit Maastricht. Binnen de AWO-ZL draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers,  studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het netwerk bestrijkt circa 110 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 15.000 zorgmedewerkers.

Wij hebben begrip voor acquisitie maar stellen dat voor deze functie niet op prijs.

Additionele informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Prof. dr. S. Zwakhalen (s.zwakhalen@maastrichtuniversity.nl) of op telefoonnummer 043-3881513.

De eerste ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 4-09-2020.
De tweede ronde sollicitatiegesprekken vindt plaats op 11-09-2020.

Een selectie-assessment maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • 38—40 uur per week
  • €2395—€3061 per maand
  • Universitair
  • AT2020.233

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps

X

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een recent CV en motivatiebrief, richten aan: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Per post solliciteren

Per post solliciteren

hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

Vergeet niet AcademicTransfer en het vacaturenummer AT2020.233 in je brief te vermelden.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt uw sollicitatie, voorzien van een recent CV en motivatiebrief, richten aan: hrm-rw-vacatures@maastrichtuniversity.nl

De Universiteit Maastricht koestert haar inclusieve cultuur en open sfeer. Dankzij deze strategie heeft de UM een zeer diverse staf- en studentenpopulatie met veel verschillende nationaliteiten en culturen. Wij zijn ervan overtuigd dat diversiteit (in een bredere definitie dan alleen nationaliteit, leeftijd en geslacht) de kwaliteit van onderwijs en onderzoek bevordert. Een universiteit met aandacht voor diversiteit en inclusiviteit groeit uit tot een academische gemeenschap waar individueel talent tot bloei komt. Daarom nodigen we alle gekwalificeerde kandidaten nadrukkelijk uit om op deze functie te solliciteren.

Solliciteer uiterlijk op 30 aug. 2020 23:58 (Europe/Amsterdam).