Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht

Bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht

Geplaatst Deadline Locatie
17 aug 1 okt Amsterdam

Functieomschrijving

Het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam (UvA) heeft ingestemd met de vestiging van een nieuwe bijzondere leerstoel Executie- en beslagrecht binnen de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) vanwege de Stichting Leerstoel Executie- en Beslagrecht. Het bestuur van deze Stichting bestaat uit een door de Koninkijke Beroepsorgansiatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) aangewezen onafhankelijke voorzitter en bestuursleden afkomstig van de KBvG.

Het executie- en beslagrecht biedt regels waarmee rechterlijke uitspraken ten uitvoer kunnen worden gelegd, onder meer via beslag. Het is een essentieel deel van de rechtstaat, waarbinnen burgers er immers van uit moeten kunnen gaan dat rechterlijke uitspraken ook worden uitgevoerd. Tegelijkertijd heeft het een belangrijke rol in het beschermen van schuldenaren en is het direct verbonden met maatschappelijke vragen rond bijvoorbeeld de schuldenproblematiek.

Het onderwijs en onderzoek van de bijzondere leerstoel zijn van wetenschappelijk en maatschappelijk belang en sluiten aan bij de focus van de FdR op de maatschappelijke betekenis van het privaatrecht. De leerstoel zal worden ingebed binnen de afdeling Privaatrecht van de FdR en meer in het bijzonder in het Amsterdam Centre on the Legal Profession and Access to Justice (ACLPA), het expertisecentrum van de FdR op het gebied van beroepsethische en rechtsstatelijke bestudering van de juridische beroepen en toegang tot recht.

Werkzaamheden

De te benoemen bijzonder hoogleraar zal onderzoek verrichten en onderwijs geven op het gebied van het executie- en beslagrecht, met een bijzonder accent op de positie van de deurwaarder.

In het onderwijs van de FdR wordt bijzonder gewicht toegekend aan de wijze waarop recht in de praktijk werkt en effecten kan sorteren. Het past hierbij om meer aandacht te besteden aan de laatste fase van gerechtelijke procedures: hoe wordt verzekerd dat tenuitvoerlegging daadwerkelijk wordt gerealiseerd? Hierbij zijn de rol en functie van de deurwaarder bij de uitvoering van zijn ambtelijke en niet-ambtelijke taken van bijzonder belang. Dat maakt studenten niet alleen duidelijk dat een rechterlijke uitspraak niet het eindpunt is voor partijen maar dat in een goed functionerende rechtsstaat ook tenuitvoerlegging nodig is. Het laat ook zien welke specifieke dilemma’s bij deze vorm van rechtshandhaving spelen. Door aandacht voor de rol van de deurwaarder wordt het verschil tussen ‘law in books’ en ‘law in action’ in de civiele rechtspleging inzichtelijk gemaakt.

Vakken waarin aandacht voor de executie- en beslagrecht, en in het bijzonder de rol van de deurwaarder, aan de orde kan komen zijn o.a. ‘Beroepsethiek en integriteit voor juristen’, ‘Juristen in de Rechtstaat’, ‘Insolventierecht en zekerheidsrecht’, ‘Burgerlijk procesrecht’, ‘Aansprakelijkheidsrecht’ en ‘Practicum Privaatrechtelijke Rechtspraktijk’. De bijzonder hoogleraar Executie- en beslagrecht zal in specifieke vakken toegesneden hoorcolleges en werkcolleges verzorgen.

In het onderzoek zal de bijzondere hoogleraar aansluiten bij de onderzoeksthema’s van het ACLPA. In samenhang met de leerstoelen die reeds zijn ondergebracht binnen het centrum (de leerstoelen Openbaar Ministerie, Advocatuur, Civiele Rechtspleging en Europese Rechtspleging) kan naar een breed spectrum van de juridische beroepen samenhangend onderzoek worden gedaan dat uitmondt in wetenschappelijke publicaties. Ook kan vanuit de leerstoel het onderzoek naar behavioural legal ethics en recht en gedrag verder versterkt worden.
innen de beperkte aanstelling kunnen vanzelfsprekend slechts beperkte bestuurlijke taken worden verricht. De leerstoelhouder zal echter mede leiding geven aan projecten in het ALCPA.

Van de leerstoelhouder wordt verwacht dat hij/zij zich zal inzetten om externe financiering te verkrijgen met het oog op uitbouw van het onderzoek.

Specificaties

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Functie-eisen

De aan te trekken hoogleraar beschikt over:

 • een voltooide juridische opleiding en PhD en het bewezen vermogen om gezaghebbend en vernieuwend onderzoek te doen op theoretisch en/of empirisch niveau;
 • aantoonbare excellentie in onderzoek op het gebied van het executie- en beslagrecht door nationale en bij voorkeur ook internationale publicaties;
 • bewezen competenties om nieuw onderzoek te initiëren, te organiseren en uit te voeren door het identificeren van innovatieve onderzoeksthema's;
 • aantoonbare interesse in onderzoek over de grenzen van (juridische) sub-discipline’s; alsmede in het verrichten van rechtsvergelijkend onderzoek;
 • de bereidheid om samen met de andere leden van het ACLPA een veelbelovende onderzoeksgroep uit te bouwen op het gebied van juridische professies in samenhang met de aanverwante gebieden;
 • uitstekende didactische kwaliteiten, zoals onder meer blijkend uit onderwijsevaluaties en -kwalificaties;
 • bij voorkeur bewezen bekwaamheid in het stimuleren en begeleiden van promotieonderzoek;
 • ervaring met het succesvol leggen van verbinding tussen het onderzoek en onderwijs op het gebied van executie- en beslagrecht en de beroepspraktijk;
 • netwerken en contacten die nodig zijn om relevante partnerschappen te initiëren;
 • aantoonbare organisatorische en bestuurlijke kwaliteiten;
 • een uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Benoeming

De bijzondere hoogleraar is 7,6 uur per week beschikbaar voor het uitoefenen van de aan het bijzondere hoogleraarschap verbonden taken. Het bijzondere hoogleraarschap leidt niet tot een dienstverband bij de UvA en kent geen formele bezoldiging. Wel is per jaar een bedrag van maximaal €31.000 beschikbaar ter dekking van de kosten die met de uitoefening van de taken gemoeid zijn en om de beschikbaarheid van de bijzondere hoogleraar te realiseren. Het bijzondere hoogleraarschap is niet verenigbaar met een dienstverband aan de FdR van de UvA. De bijzondere hoogleraar wordt benoemd voor een periode van vijf jaar.

 

Werkgever

Universiteit van Amsterdam

Met meer dan 5000 werknemers, 30.000 studenten en een budget van ruim 600 miljoen euro, is de Universiteit van Amsterdam (UvA) een intellectueel knooppunt binnen Nederland. De UvA heeft zeven faculteiten waar onderwijs en onderzoek plaatsvinden op het gebied van geesteswetenschappen, sociale wetenschappen, economie en bedrijfskunde, rechtsgeleerdheid, natuurwetenschappen, geneeskunde en tandheelkunde. Midden in Amsterdam, op locaties waar disciplines samenkomen en elkaar beïnvloeden.  

De studenten en medewerkers van de UvA zijn onafhankelijke denkers en competente rebellen. Zij durven het aan om dogma’s in twijfel te trekken en nemen geen genoegen met simpele antwoorden of standaardoplossingen. Werken bij de UvA betekent werken in een onafhankelijk, creatief, innovatief en internationaal klimaat. Kenmerkend is de open sfeer en een authentieke betrokkenheid met de stad Amsterdam en de samenleving.

Afdeling

Faculteit der Rechtsgeleerdheid – Afdeling Privaatrecht

Met ruim 4000 studenten en 450 medewerkers is de Faculteit der Rechtsgeleerdheid een van de grotere juridische faculteiten van Nederland. De Faculteit verzorgt de bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en – samen met twee andere faculteiten – de opleiding Politics, Psychology, Law and Economics (PPLE). Daarnaast biedt zij 19 masteropleidingen met verschillende varianten aan. Het onderzoek van de faculteit vindt plaats in een verscheidenheid aan onderzoeksgroepen, programma’s en centra. De faculteit heeft een internationaal profiel en kiest voor een maatschappelijke benadering van het recht.

Additionele informatie

Voor meer informatie kun je vanaf 24 augustus 2020 mailen naar:

Het profiel van de leerstoel kun je hier vinden.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • max. 7.6 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 20-486

Werkgever

Universiteit van Amsterdam (UvA)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Nieuwe Achtergracht 166, 1018 WV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

X

Solliciteer op deze vacature

Sollicitatieprocedure

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Herken je jezelf in dit profiel en heb je belangstelling voor deze functie dan vragen wij je:

 • een sollicitatiebrief waarin je je motivatie toelicht om te solliciteren naar deze functie;
 • een cv inclusief een lijst van publicaties en de
 • contactgegevens van 2 referenten

te sturen naar solliciteren-fdr@uva.nl.

Sluitingsdatum is 1 oktober 2020.

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Als werkgever handhaaft de UvA een beleid van gelijke kansen. We vinden diversiteit belangrijk en zetten ons volledig in om een plek te zijn waar iedereen zich thuis voelt. We koesteren de onderzoekende geest en het doorzettingsvermogen en laten de ruimte om door te vragen. Bij ons vormen nieuwsgierigheid en creativiteit de heersende cultuur.

Herken je jezelf in dit profiel en heb je belangstelling voor deze functie dan vragen wij je:

 • een sollicitatiebrief waarin je je motivatie toelicht om te solliciteren naar deze functie;
 • een cv inclusief een lijst van publicaties en de
 • contactgegevens van 2 referenten

te sturen naar solliciteren-fdr@uva.nl.

Sluitingsdatum is 1 oktober 2020.

Solliciteer uiterlijk op 1 okt. 2020 23:59 (Europe/Amsterdam).