Postdoc Technologie en Beleid (0,8 fte)

Postdoc Technologie en Beleid (0,8 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
9 nov 22 nov Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Wij zijn op zoek naar een postdoctoraal onderzoeker op het snijvlak van technologie, beleid en openbaar bestuur, en bekend is met kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Functieomschrijving

Technologie en data zijn steeds meer ingebed in publieke organisaties. Zij vormen de bedrijfsvoering en beïnvloeden de effecten daarvan. De manier waarop technologie en data binnen publieke organisaties functioneren blijft vaak nog een ‘black box’.  In het voorgestelde onderzoek willen we deze ‘black box’ openen en betekenis geven aan de manier waarop technologie invloed heeft op problemen, kansen en alternatieven in het openbaar bestuur en beleidsprocessen. Het voorgestelde onderzoek is een samenwerking tussen de Erasmus Universiteit, Gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats Urban Big Data.

In het onderzoek willen we verschillende benaderingen met elkaar combineren. Een eerste benadering focust op de politiek van beleidsvorming. Hierbij wordt beleidsvorming niet gezien als een lineair proces, maar als een strijd tussen visies waarbinnen problemen, oplossingen en kansen elkaar moeten zien te vinden. Tegelijkertijd willen we een meer ecologische benadering volgen waarbinnen verschillende arena’s met verschillende actoren met elkaar interacteren, en we technologie en haar omgeving als verweven beschouwen. Daarnaast willen we een perspectief van publieke innovatie gebruiken om te kijken hoe technologie zich binnen een organisatie ontwikkelt en gebruikt kan worden in verschillende contexten binnen een enkele organisatie.

Als casestudie nemen we de ontwikkeling en toepassing van technologie voor beeldherkenning binnen de gemeente Rotterdam. De gemeente Rotterdam ondergaat een sterke digitale transformatie. Binnen de groeiende en complexe maatschappelijke opgaven is de sector Stadsbeheer constant op zoek naar digitale technologieën om de buitenruimte veilig en in topconditie te houden en dienstverlening naar de bewoner op een hoog niveau te houden. Het automatisch verwerken van scans, foto- en videobeelden, met behulp van een algoritme, tot operationele stuurinformatie is hierbij een belangrijke ambitie. In een bestuurlijke omgeving is veel ruimte voor innovatie, maar wordt tegelijkertijd altijd gedacht aan de uitvoerbaarheid en de baten. In dit spanningsveld is er behoefte aan een postdoctoraal onderzoeker die helpt bij de besluitvorming  en succesfactoren van technologische innovaties. Beeldherkenning lijkt een oplossing te kunnen bieden voor een groot aantal verschillende beleidsproblemen. Het is echter op dit moment nog niet duidelijk voor welke doelen deze technologie ingezet kan worden en welke uitdagingen er per mogelijke oplossing kunnen ontstaan. 

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • De kandidaat heeft een achtergrond in bestuurskunde, politicologie, organisatiekunde, sociologie, STS of een daaraan gerelateerd veld.
 • De kandidaat heeft affiniteit met technologie.
 • De kandidaat heeft de ambitie om naast fundamenteel onderzoek te doen ook bij te willen dragen aan maatschappelijke impact.
 • De kandidaat moet in staat zijn academische kennis om te zetten in praktische oplossingen.
 • De kandidaat heeft sterke kwalitatieve en kwantitatieve methodologische vaardigheden.
 • De kandidaat spreekt en schrijft foutloos in zowel de Nederlandse als de Engelse taal.
 • De kandidaat is in staat zich te bewegen in een zowel bestuurlijke- als academische omgeving
 • De kandidaat heeft ervaring met het verzorgen van onderwijs  in zowel de bachelor als de masterfase

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd met nog 1 jaar.  Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.746,- en € 5.127, - bruto per maand (schaal 11). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

 • Postdoc
 • max. 32 uur per week
 • €3746—€5127 per maand
 • ESSB/20201109

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps