Bijzonder Hoogleraar Beroepskrachtenramingen in de gezondheidszorg (0,2 fte)

Bijzonder Hoogleraar Beroepskrachtenramingen in de gezondheidszorg (0,2 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
5 jan 8 feb Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voor het departement Management, onderdeel van Tilburg School of Economics and Management zijn wij op zoek naar een:
Bijzonder Hoogleraar Beroepskrachtenramingen in de gezondheidszorg (0,2 fte).

Functieomschrijving

Introductie leerstoel
Tilburg University (TiU) en het Capaciteitsorgaan (CO) willen nauwer samenwerken op het gebied van onderzoek naar beroepskrachtenramingen in de zorg. Voor het CO is dit onderzoek van strategisch belang gezien de wens zijn activiteiten meer te onderbouwen met (en toetsen middels) wetenschappelijk onderzoek. Voor TiU is onderzoek van belang voor wetenschappelijke kennisontwikkeling en versterking van haar maatschappelijk profiel op de gebieden Zorg en Welzijn (“Enhancing Health and Wellbeing”) en Data Science (“Creating value from Data”). De Capaciteitsorgaanleerstoel ‘Beroepskrachtenramingen in de gezondheidszorg’ heeft als doel bij te dragen aan het verbinden van theorie en praktijk op deze gebieden. 

Inbedding van de leerstoel
TiU biedt verschillende aanknopingspunten voor het onderzoek in de leerstoel ‘Beroepskrachtenraming in de zorg’. Ten eerste biedt TiSEM, de faculteit Economie en Management, inbedding in internationaal georiënteerd onderzoek naar het management van organisaties en netwerken (in het Department of Management) en naar statistische methoden voor de analyse van meer-jaren datasets (Departement of Econometrics and Operational Research). Ten tweede biedt JADS, als centrum voor Data Science onderzoek, aanknopingspunten voor de ontwikkeling van methoden en technieken voor de analyse en presentatie van meer-jaren datasets. Ten derde biedt Tranzo, het onderzoeksinstituut naar Transformatie van de Zorg, de mogelijkheid om onderzoek naar management van zorgorganisaties en zorgsystemen te toetsen. 

De leerstoel beoogt bij te dragen aan kennis over ‘effectief gebruik van informatiesystemen’, in het bijzonder systemen (zoals online enquête-instrumenten) die worden gebruikt op verschillende managementniveaus (binnen een afdeling, binnen een instelling, binnen een regio en landelijk) en door verschillende organisaties. Recent onderzoek naar factoren die effectief gebruik van EPD-systemen in ziekenhuizen bevorderen benadrukt dat verschillende gebruikers hetzelfde systeem gebruiken met uiteenlopende doelen, variërend van ‘betere behandelplanning voor een patiënt’ en ‘verbetering van de behandelmethoden voor een ziekte’ tot ‘betere zorg voor een regio of een populatie’. Meer onderzoek is nodig naar hoe het effectief gebruik van deze informatiesystemen kan worden verbeterd (Burton Jones en Volkoff, Information Systems Research, 2017). 

De werkzaamheden van de leerstoel worden uitgevoerd in projecten. De projecten zijn direct verbonden aan beroepskrachtenraming in Nederland. Zo heeft elk project praktische impact. Daarnaast leveren de projecten ook een uitstekende basis voor onderzoek en wetenschappelijke output in de vorm van publicaties in de ‘top-core’ en ‘core’ tijdschriften in het vakgebied (zoals Information Systems Research, MIS Quarterly, Decision Support Systems, Electronic Markets en Journal of the Operational Research Society), waarin externe validiteit en generalisatie van de bevindingen wordt gewaarborgd. De projectenportfolio en het onderzoeksplan van de leerstoel worden in het eerste kwartaal na benoeming nader uitgewerkt. Evaluatie en bijstelling vindt jaarlijks plaats in overleg met de sponsor en de raad van toezicht. 

De leerstoel wordt organisatorisch ingebed in het departement Management van de Tilburg School of Economics and Management (TiSEM). In dit departement vindt onderzoek plaats naar effectief gebruik van informatiesystemen in organisaties in de vakgebieden informatiemanagement, operations management en strategisch management. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Het profiel van de bijzonder hoogleraar kan als volgt worden omschreven: 

 • Kandidaat is gepromoveerd 
 • Kandidaat heeft gedegen kennis van en ruime werkervaring op het terrein van beroepskrachtenraming in de gezondheidszorg 
 • Kandidaat heeft wetenschappelijke expertise op het gebied van beroepskrachtenraming in de gezondheidszorg, informatiemanagement en data science. Deze expertise blijkt uit uitstekende wetenschappelijke publicaties gedurende de afgelopen vijf jaar
 • Kandidaat is in staat deze wetenschappelijke expertise voor partijen in de sector toe te passen op praktische vraagstukken over het zorgstelsel
 • Kandidaat heeft uitstekend prestaties op het gebied van onderwijs geleverd gedurende de afgelopen vijf jaar
 • Kandidaat heeft uitstekende communicatieve vaardigheden 

We verwachten dat de kandidaat gedurende de aanstelling papers submit bij en publiceert in tijdschriften die opgenomen zijn in de lijst met toptijdschriften op het gebied van Information Systems van het departement Management. Een deel van de aanstelling van 0,2 FTE is bedoeld voor bijdragen op het terrein van onderwijs aan de universiteit. Medio 2024 vindt een evaluatie van de benoeming plaats.

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een tijdelijk dienstverband. De leerstoel heeft een omvang van 0,2 FTE en wordt voor een periode van vijf jaar gefinancierd door het Capaciteitsorgaan. Het bruto maandsalaris bedraagt minimaal € 5.749,- en maximaal € 8.371,- bruto per maand (salarisschaal HGL2) bij een fulltime aanstelling, afhankelijk van opleiding en ervaring. Het UFO profiel Hoogleraar 2 is van toepassing. Daarnaast beschikt de universiteit over uitstekende arbeidsvoorwaarden, zoals de mogelijkheid om de arbeidsvoorwaarden deels individueel te bepalen met behulp van het keuzemodel arbeidsvoorwaarden. De cao Nederlandse Universiteiten is van toepassing.

Werkgever

Tilburg School of Economics and Management

Tilburg School of Economics and Management (TiSEM) staat hoog aangeschreven. Het onderzoek, verenigd in CentER, behoort tot de Europese top. De Bachelor- en Masteropleidingen, waarvan er drie Bachelors en zestien Masters volledig in het Engels worden verzorgd, staan op de internationale kaart met het in 2002 verworven AACSB-keurmerk. Medewerkers en studenten vormen een ambitieuze, internationale gemeenschap.

Tilburg School of Economics and Management

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Gezondheid; Economie
 • max. 8 uur per week
 • €5749—€8371 per maand
 • 17121

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you