Bijzonder hoogleraar Legal Aspects of Corporate Transactions (0,2 fte)

Bijzonder hoogleraar Legal Aspects of Corporate Transactions (0,2 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
3 feb 28 feb Groningen
De werkzaamheden van de bijzonder hoogleraar Legal Aspects of Corporate Transactions betreffen zowel onderwijs als onderzoek. De houder van de leerstoel richt zich in zijn/haar onderwijs met name op de ondernemingsrechtelijke aspecten van fusies, overnames, splitsingen, omzetting

Functieomschrijving

De werkzaamheden van de bijzonder hoogleraar Legal Aspects of Corporate Transactions betreffen zowel onderwijs als onderzoek. De houder van de leerstoel richt zich in zijn/haar onderwijs met name op de ondernemingsrechtelijke aspecten van fusies, overnames, splitsingen, omzettingen, joint-ventures e.d. Hij/zij besteedt echter waar relevant in het onderwijs ook aandacht aan aspecten van het (commerciële) contractenrecht, het mededingingsrecht (concentratiecontrole), het insolventierecht (bescherming van schuldeisers) en het belastingrecht (de invloed van de fiscale behandeling van financiering van overnames met vreemd dan wel eigen vermogen). De leerstoelhouder verzorgt in ieder geval een college in het nieuw op te zetten mastervak Ondernemingsrechtelijke contracten. Dit vak wordt verplicht voor alle masterstudenten Ondernemingsrecht. Daarnaast verzorgt de leerstoelhouder een hoorcollege over de transactiepraktijk rondom openbare biedingen ten behoeve van het reeds bestaande vak Ondernemingsrecht II, waarin de nadruk ligt op beursvennootschappen. Daarnaast verzorgt de leerstoelhouder een bijeenkomst over 'private equity' in het kader van de masterclass Ondernemingsrechtelijke contracten voor de studenten die de duale master Ondernemingsrecht volgen. Ten slotte begeleidt hij/zij enkele afstudeerscripties op het terrein van de leerstoel.
Het onderzoek van de te benoemen hoogleraar betreft in het bijzonder de bescherming van de belangen van met name minderheidsaandeelhouders en schuldeisers bij ondernemingsrechtelijke transacties. Het maakt onderdeel uit van het programma ‘Protecting European Citizens and Market Participants’ (PECMP). Daarnaast participeert de leerstoelhouder in het Instituut voor Ondernemingsrecht. De hiervoor genoemde raakvlakken met andere rechtsgebieden openen mogelijkheden voor interdisciplinair onderzoek.

Specificaties

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Functie-eisen

De bijzonder hoogleraar Legal Aspects of Corporate Transactions is gepromoveerd en voldoet aan de – voor elke hoogleraar geldende – eis dat gebleken moet zijn dat deze in staat is:

• op heldere en enthousiasmerende wijze te doceren
• onderzoek op hoog niveau te verrichten, wat gebleken is uit gezaghebbende publicaties die betrekking hebben op het vakgebied
• onderzoek (waaronder promotieonderzoek) van anderen te instigeren, stimuleren en begeleiden.

De hoogleraar moet beschikken over:

• erkende brede expertise op het terrein van Legal Aspects of Corporate Transactions, in het bijzonder als het gaat om bescherming van minderheidsaandeelhouders en vennootschapsschuldeisers
• ruime onderzoekservaring
• goede didactische kwaliteiten
• praktijkervaring in het vakgebied, bij voorkeur ook naar het recht van het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten
• een omvangrijk netwerk op het terrein van Corporate Transactions
• een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Engelse taal.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 60 maanden.

Aanstellingsperiode: vijf jaar.
Aanvangsdatum: in overleg.

Belangstellenden kunnen een exemplaar van het structuurrapport opvragen bij mevrouw mr. A.H. Santing-Wubs, e-mail: a.h.santing-wubs@rug.nl

Afdeling

Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Groningse juridische faculteit is een moderne, (inter)nationaal georiënteerde faculteit die een breed en klassiek profiel heeft. Hoewel zij al een vier eeuwen lange traditie heeft, blijft zij haar onderwijs continu vernieuwen om breed georiënteerde en vakkundige juristen op te leiden. Haar onderzoek is voor een groot deel rechtsgebied-overstijgend en multidisciplinair van aard. Met rond de 4.900 studenten en bijna 400 medewerkers is het een middelgrote faculteit van de RUG.

Binnen de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen is vanwege de Stichting Versym een bijzondere leerstoel gevestigd met als leeropdracht ‘Legal Aspects of Corporate Transactions’. De leerstoel is onbezoldigd; de te verrichten taken nemen gemiddeld een dag per week in beslag (0,2 fte).
De bijzondere leerstoel Legal Aspects of Corporate Transactions is ondergebracht bij de vakgroep Bedrijfsrecht, Europees recht en Belastingrecht.

Additionele informatie

Prof.mr.dr. W.D. Kolkman, decaan Faculteit Rechtsgeleerdheid
050-3636143
w.d.kolkman@rug.nl

Specificaties

  • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
  • Recht
  • max. 8 uur per week
  • Gepromoveerd
  • 221039

Werkgever

Rijksuniversiteit Groningen (RUG)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Broerstraat 5, 9712 CP, Groningen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 1 maart 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Rijksuniversiteit Groningen (RUG)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

U kunt solliciteren door uw sollicitatiebrief voorzien van curriculum vitae en publicatielijst te sturen vóór 1 maart 2021 uitsluitend aan de hand van het sollicitatieformulier.

De RUG is een inclusieve organisatie: een veelzijdige werkgever voor alle groepen in de samenleving. We verwelkomen daarom een diversiteit aan perspectieven, achtergronden en kennis. Onze selectieprocedure volgt de richtlijnen van de sollicitatiecode NVP, http://kpz.nl/wp-content/uploads/2018/03/sollicitatiecode.pdf

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer uiterlijk op 28 feb. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).