Bijzonder Hoogleraar "Waarde(N)Vol Werk En Christelijk Sociaal-Denken"

Bijzonder Hoogleraar "Waarde(N)Vol Werk En Christelijk Sociaal-Denken"

Geplaatst Deadline Locatie
11 mrt 9 apr Amsterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Aan de Vrije Universiteit Amsterdam is de bijzondere leerstoel “Waarde(n)vol werk en Christelijk Sociaal-Denken” vacant. Al vele jaren bestaat deze leerstoel aan de Vrije Universiteit. Deze leerstoel is tot stand gekomen in de samenwerking met het Christelijk Nationaal Vakverbond.

Functieomschrijving

Positiebepaling van de leerstoel
De leerstoel houdt zich bezig met vraagstukken rond zinvol werk, medezeggenschap, autonomie, flexibilisering van arbeid, de verbinding tussen werk en (sociale) zekerheid, samenwerken tussen robots en mensen, verdeling van de opbrengsten van werk, (her)verdeling van lusten en lasten over generaties en globalisering van de arbeidsmarkt. Ook het denken over de bredere economische omgeving/ordening waarbinnen werk plaatsvindt kan behoren tot het aandachtsgebied van de leerstoel. Uiteraard is deze opsomming niet uitputtend.
De positie van de werknemer ondergaat radicale veranderingen. Automatisering en robotisering heeft positieve effecten op de samenleving maar herbergt ook grote maatschappelijke risico’s. In belangrijke mate betreft het hier de gevolgen voor werknemers en de wijze waarop werk georganiseerd is. Het aantal zzp-ers is de laatste jaren enorm gegroeid. De behoefte aan een flexibele inzet van arbeid leidt er toe dat de risico’s van werkloosheid eenzijdig afgewenteld worden op veelal kwetsbare groepen in de samenleving. Digitalisering maakt werken op afstand mogelijk. Dat kan er toe leiden dat bedrijven een deel van het werk outsourcen naar landen met minder bescherming van werknemers. Dit zijn vraagstukken die deels maatregelen van de overheid vergen, maar ook een verantwoordelijkheid van bedrijven impliceren en de eigen verantwoordelijkheid van werknemers betreffen.

De Corona-crisis zal ook zijn sporen nalaten in de wijze waarop werk georganiseerd is. De verwachte krimp van de economie zal een aantal van deze processen versterken en in ieder geval beïnvloeden. 

De nieuw te vormen leerstoel  zou dit soort vraagstukken moeten adresseren. De leerstoel doet dit in relatie tot (de traditie van) het Christelijk Sociaal-denken.

De doelstelling van de leerstoel is vierledig 
 • het leveren van een actieve en toonaangevende bijdrage aan de ontwikkeling van het Christelijk Sociaaldenken
 • het leveren van een actieve en toonaangevende bijdrage aan het denken over waarde(n)vol werk
 • het verzorgen van onderwijs binnen de School of Business and Economics van de Vrije Universiteit
 • het (wanneer daartoe uitgenodigd) fungeren als sparringpartner en in het leveren van mee of tegenspraak voor het CNV
Inbedding van de leerstoel
De leerstoel is verankerd binnen de School of Business and Economics.

Specificaties

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Functie-eisen

 • gepromoveerd en aantoonbare kennis op het gebied van de ethiek
 • affiniteit met het Christelijk Sociaal gedachtegoed, waardevol werk, arbeidsvraagstukken en de positie van de vakvereniging in Nederland
 • bereid te participeren in het onderwijs en onderzoek aan de School of Business and Economics
 • bereid mee te denken met de CNV over vraagstukken rond arbeid en arbeidsmarkt en de positie van de vakvereniging hierbinnen
 • van de hoogleraar wordt verwacht dat deze tenminste een dag per week op de faculteit aanwezig is.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

Een uitdagende functie bij een maatschappelijk betrokken organisatie, in nauwe samenwerking met het CNV.
Het betreft een "wissel-leerstoel", opgezet vanuit de samenwerking tussen de VU en het CNV.
De benoeming is in beginsel onbezoldigd en wordt aangegaan voor een periode van 5 jaar.

Werkgever

Bijdragen aan een betere wereld door onderscheidend onderwijs en grensverleggend onderzoek, dat is de ambitie van de VU. Een universiteit waar persoonlijke vorming én maatschappelijke betrokkenheid centraal staan. Waar we vanuit verschillende disciplines en achtergronden samenwerken aan innovaties en nieuwe inzichten. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen.

Aan de VU studeren ruim 26.500 studenten en werken en meer dan 4.600 medewerkers. De uitstekend bereikbare VU-campus is gevestigd in het hart van de Amsterdamse Zuidas, een inspirerende omgeving voor onderwijs en onderzoek.

Diversiteit
Diversiteit is een kernwaarde van de VU. Wij staan voor een inclusieve gemeenschap en geloven dat diversiteit en internationalisering bijdragen aan de kwaliteit van onderwijs en onderzoek. We zijn dan ook voortdurend op zoek naar mensen die door hun achtergrond en ervaring bijdragen aan de diversiteit van onze campus.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Economie
 • max. 16 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 7246

Werkgever

Vrije Universiteit Amsterdam (VU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

De Boelelaan 1105, 1081 HV, Amsterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you