Hogeschoolhoofddocent Digitale Transitie

Hogeschoolhoofddocent Digitale Transitie

Geplaatst Deadline Locatie
12 mrt 9 apr Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Ben jij een gepromoveerde innovator die onderwijs, onderzoek, en praktijk op het gebied van digitale transitie in organisaties kan verbinden? Dan vind jij bij ons jouw nieuwe uitdaging!
Digitale transities veranderen de fundamenten van onze maatschappij en van complete sectoren. Door technologische innovaties veranderen arbeid en organisaties in hoog tempo in Nederland en daarbuiten. Het vak van de professional op het gebied van veranderkunde, bedrijfskunde of human resource management is dan ook uitermate complex geworden. Kennis over het samenspel van menselijke, organisatorische en technologische factoren bij digitale transities is schaars, zowel in de wetenschap als bij professionals die digitale transities binnen organisaties ontwerpen, aansturen of hierover adviseren. Hogeschool Utrecht speelt hierop in met onderwijs en een nieuw lectoraat waarin de optimalisatie van de interactie tussen menselijke factoren, organisatorische factoren en technologie centraal staat.

Als Hogeschoolhoofddocent (HHD) ben jij dé innovator en verbinder tussen onderwijs, onderzoek, en praktijk op het gebied van digitale transities in organisaties. Je draagt bij aan het verder positioneren van het IPB en ODT in de regio waardoor wij als dé (kennis)samenwerkingspartner gezien worden bij vraagstukken op dit gebied. Je realiseert state-of-the-art onderwijs door het ontwerpen, ontwikkelen en uitvoeren van onderwijs op het gebied van digitale transformatie, data gedreven werken en onderzoekend vermogen. Je levert een belangrijke bijdrage aan de gewenste maatschappelijke impact van het lectoraat. Je ontwikkelt en leidt een onderzoekslijn binnen het lectoraat en werft onderzoeksubsidies en/of opdrachtgevers voor je onderzoeksactiviteiten. Je vertaalt gegevens uit onderzoek, beroepspraktijk en wetenschappelijke theorievorming naar methodisch handelen, opleidingsstrategieën, innovatieve programma’s voor en samen met de beroepspraktijk en beroepscompetenties, en communiceert daarover in diverse media. Bij overige werkzaamheden kun je denken aan het begeleiden van promovendi en junior onderzoekers, publiceren van je bevindingen in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen en het door ontwikkelen van je kennisnetwerk.

Specificaties

Hogeschool Utrecht (HU)

Functie-eisen

Wie jij bent

 • Je bent een praktijk-georiënteerde academicus, gepromoveerd in een voor het lectoraat relevant vakgebied in relatie tot de thematiek van het lectoraat.
 • Je bent in staat om onderzoeksprojecten te initiëren en te acquireren.
 • Je bent in staat kennis uit onderzoek en praktijk om te zetten in state-of-the-art onderwijs op het gebied van digitale transitie en datagedreven werken.
 • Je kunt collega’s motiveren en inspireren om voorop te blijven lopen op het vlak van digitale transitie en datagedreven werken.

Wat jij hebt

 • Je hebt aantoonbare inhoudelijk expertise op het gebied van digitale transformatie en datagedreven werken in verschillende contexten;
 • Je hebt aantoonbare ervaring met het vertalen van de uitkomsten en opbrengsten vanuit onderzoek naar innovatietrajecten in de praktijk of onderwijsprogramma’s;
 • Je hebt zowel academische banden als goede connecties in de praktijk. Dit blijkt bijvoorbeeld uit internationale samenwerkingsverbanden, onderzoeksopdrachten, congressen, conferenties, en symposia waaraan je hebt bijgedragen;
 • Je hebt een open oog voor wat er in de praktijk gebeurt en bent in staat je onderzoekslijn inhoudelijk te ontwikkelen in relatie tot nieuwe vraagstukken en uitdagingen in de komende jaren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Een jaar, verlenging behoort tot de mogelijkheden.

Je krijgt een arbeidsovereenkomst voor een jaar (D4) met een minimale omvang van 0,8 fte. Verlenging behoort tot de mogelijkheden. Het bruto maandsalaris bij een volledig dienstverband (1 fte) is minimaal € 5.091,01 n maximaal € 6.202,13(schaal 13).
Daarnaast ontvang je volgens de cao-hbo een vakantietoeslag van 8% en een vaste eindejaarsuitkering van 8.3%. Wij hebben uitstekende studie- en ontwikkelingsmogelijkheden en we investeren expliciet en significant in je professionele groei. Zo bieden we je al bij start van je aanstelling de mogelijkheid om je didactische aantekening te halen. Verder is er keuze tussen een kortere werkweek of meer verlof bij een langere werkweek. Ook is er flexibiliteit in werktijden in relatie tot jouw lesrooster. Wij hebben tenslotte een vrijwillige collectieve ziektekostenverzekering en leuke extra’s zoals een fietsplan en kortingen bij andere verzekeringen, software en fitness.

Werkgever

Hogeschool Utrecht

De HU is een transparante organisatie door open communicatie met elkaar en onze omgeving. De besturingsfilosofie van de HU is gebaseerd op het werken in teams. Uitgangspunt in de samenwerking is dat we onze kennis delen en doen wat we beloven, in- én extern. Dat betekent dat we elkaars verschillende competenties en expertises consistent erkennen, gebruiken, delen en versterken. Zodat we er met elkaar uit halen wat er in zit. Hogeschool Utrecht is een kennisorganisatie. Met hoogwaardig onderwijs en onderzoek werken we aan innovatie en professionalisering van de beroepspraktijk en aan de persoonlijke ontwikkeling van talent. Daarmee dragen we bij aan de sociale, culturele en economische ontwikkeling van een open, rechtvaardige en duurzame samenleving. De HU leidt gemotiveerde studenten op van 17 tot 67 jaar. Het gaat dus niet alleen om instromers op de arbeidsmarkt, maar ook om mensen die al werken en hun kennis en vaardigheden willen actualiseren, verbreden of verdiepen. De maatschappij heeft immers behoefte aan professionals die zich blijven(d) scholen. We hebben een breed opleidingsaanbod dat vrijwel alle (beroeps)sectoren bestrijkt en zijn één van de grootste aanbieders van post-initieel onderwijs en masterstudies.
Met 3500 medewerkers vormen we een grote organisatie waarin de menselijke maat centraal blijft staan. De HU heeft vestigingen in de steden Utrecht en Amersfoort. Daarnaast worden de activiteiten van het Seminarium voor Orthopedagogiek regionaal georganiseerd vanuit de regiokantoren.

Afdeling

Institute for People & Business (IPB)

Je aanstelling valt voor de helft binnen het Institute for People & Business (IPB) en voor de andere helft binnen het lectoraat Organisatie in Digitale Transitie (ODT). Binnen de missie van IPB ligt een expliciete inhoudelijke focus op digitale transformatie, data gedreven werken en de ethiek daarbij. Deze focus zal de komende jaren doorontwikkeld worden en dient geborgd te worden in het onderwijsassortiment. Dit assortiment bestaat uit verschillende bacheloropleidingen, minoren en masteropleidingen waaronder de nieuwe master Data Driven Business.
Het Lectoraat ODT is in januari 2021 gestart en heeft als centrale vraag: Hoe kunnen organisaties digitale transities succesvol realiseren? Het lectoraat onderzoekt hierbij vanuit meso- (organisatie) en micro- (werknemer) perspectief welke menselijke en organisatorische factoren het succes van digitale transitie van organisaties beïnvloeden, en hoe de interactie tussen deze menselijke factoren, organisatorische factoren en technologie geoptimaliseerd kan worden. Op basis van dit onderzoek draagt het lectoraat actief bij aan het toekomstbestendig maken van gerelateerd bachelor- en masteronderwijs bij Hogeschool Utrecht. Het lectoraat dient een prominente plek in de beroepspraktijk en de wetenschap te verkrijgen, onder andere door middel van sterke zichtbaarheid op congressen, in vakliteratuur en binnen organisaties gedurende digitale transities.
Het Kenniscentrum Digital Business & Media, waar het lectoraat ODT onderdeel vanuit maakt, ziet groei door innovatie als een van de pijlers van onze economie. Dat vraagt om kennis, creativiteit en ondernemerschap. Het kenniscentrum Digital Business & Media geeft vanuit haar missie mensgericht & data gedreven digitaliseren richting en uitwerking aan de belangrijke thema’s van innovatie in de huidige digitale samenleving.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Universitair hoofddocent; Universitair docent; Onderwijs; IT; Techniek / laboratorium
 • Economie; Natuurwetenschappen; Techniek
 • max. 32 uur per week
 • €5091—€6202 per maand
 • Gepromoveerd
 • AT 2665217

Werkgever

Hogeschool Utrecht (HU)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Padualaan 101, 3584 CH, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you