Hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel recht

Hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel recht

Geplaatst Deadline Locatie
29 mrt 25 apr Tilburg
Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Hoogleraar Nederlands en Europees Constitutioneel recht.
Binnen het departement Public Law and Governance (PLG) van Tilburg Law School is de kernleerstoel Nederlands en Europees constitutioneel recht vacant. Wij zoeken een enthousiaste wetenschapper op het terrein van het constitutionele recht met leiderschapspotentieel die vanaf 1 januari 2022 deze leerstoel gaat bekleden.

Functieomschrijving

De constitutionalist die wij zoeken bezit een uit (internationale) publicaties blijkende expertise op het terrein van de constitutionele rechtsontwikkeling binnen en over de grenzen van de natiestaat heen. Hij of zij heeft tevens oog voor de multidisciplinaire kanten en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek en onderwijs. Hij of zij zet zich in voor het aantrekken, uitvoeren en begeleiden van onderzoek in de tweede en derde geldstroom. Van de toekomstige leerstoelhouder wordt een enthousiasmerende en richtinggevende rol in het onderwijs in zowel de bachelor- als de masterfase verwacht. Hij of zij is leidend, inspirerend en vernieuwend in het onderzoek en onderwijs, toont initiatief en is bereid om, samen met anderen, leiding te geven aan het departement. Hij of zij participeert in de facultaire, universitaire en buitenuniversitaire werkverbanden, indien en voor zover dit voor een goede functievervulling wenselijk is. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

De toekomstige leerstoelhouder heeft: 

 • goede onderzoekskwalificaties op het vakgebied, blijkend uit een proefschrift en andere publicaties van hoge kwaliteit en met impact in het veld; 
 • visie op de toekomstige ontwikkeling van het onderzoeksprofiel op het gebied van het constitutionele recht; 
 • het vermogen en de bereidheid om te publiceren in gezaghebbende bronnen, ook internationaal; 
 • het vermogen en de bereidheid onderzoek in de tweede en derde geldstroom aan te trekken en masterstudenten, promovendi en junior-medewerkers te begeleiden; 
 • een aantoonbare affiniteit met de grondslagen en met de maatschappelijke dimensie van het vakgebied en het maatschappelijke en educatieve profiel van Tilburg University als plaats waar bestuur en beleid interdisciplinair met het recht worden verbonden; 
 • uitstekende didactische vaardigheden, het vermogen voor grote groepen aansprekend constitutioneelrechtelijk onderwijs in het Nederlands te geven, waar nodig ook in de Engelse taal, en een constructieve instelling op het gebied van de verbetering van de kwaliteit van het onderwijs;
 • het vermogen om in teamverband te werken en bestuurlijke, leidinggevende en organisatorische taken goed te vervullen. 
 • een internationaal netwerk en vertrouwdheid met de praktische toepassing van het (constitutionele) recht, bij voorkeur uit eigen ervaring, strekken tot aanbeveling. 

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

Het bruto salaris varieert tussen € 5.749,- en € 8.371,- per maand (full time) op basis van schaal H2 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. Werknemers die uit het buitenland worden aangeworven kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat 30% van het salaris wordt betaald als een belastingvrije vergoeding.

Tilburg University biedt u een arbeidsovereenkomst aan voor een vaste periode van (in principe) 5 jaar en 0,8 – 1,0 ft (32-40 uur per week). 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze op grond daarvan ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om zo oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. TLS is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten niet alleen de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, maar ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten nieuwsgiering te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van TLS werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s (signature plans). Momenteel zijn de vier plannen in uitvoering: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Public Law & Governance

Het department of Public Law & Governance is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke 
onderzoeksinteresse.

Constitutioneel recht in Tilburg 
Onderzoek en onderwijs op het gebied van het constitutionele recht heeft een lange en sterke traditie in Tilburg, die onder meer heeft geleid tot de opeenvolgende edities van een artikelgewijs commentaar op de Grondwet en het European Yearbook of Constitutional Law. Deze traditie wordt onder meer gekenmerkt door een sterke focus op de grote vraagstukken op het terrein van het publiekrecht en het openbaar bestuur die op een interdisciplinaire wijze worden bestudeerd, op rechtsvergelijking en op grondslagenonderzoek. Speerpunt is het signature plan ‘Global Law and Governance’. In het kader van het nationale sectorplan Rechtsgeleerdheid worden, binnen het gebied van de ‘Transformatieve werking van de globalisering van het recht’, twee projecten gefinancierd, die thematisch aansluiten bij het facultaire signature plan ‘Global Law and Governance’. Het signature plan- en sectorplan onderzoek heeft gemeen dat het zich richt op de spanningen die ontstaan tussen het lokale, het nationale en het globale niveau en die zich manifesteren in de transformatie van het publieke karakter van het publiekrecht en bestuur. Dit publieke karakter refereert aan het streven dat recht en bestuur uiting geven aan de gemeenschappelijkheid in wat de leden van de gemeenschap bindt in vrijheid, gelijkheid en solidariteit. Wat is het publieke karakter van publiekrecht en bestuur in een global setting? Dat is de vraag die het departement PLG zijn naam geeft en die richtinggevend is voor het onderzoek dat binnen het departement wordt ontwikkeld. Idealiter brengt de nieuwe kernleerstoelhouder zowel aansluiting hierbij als aanvulling hierop.  De positionering van de leerstoel Constitutioneel recht binnen het departement PLG betekent dat er interactie is met gebieden als Europees- en internationaal recht, bestuursrecht en bestuurskunde, grondrechten en de grondslagen van het recht. Tevens is de aansluiting van belang met onderwijs en onderzoek op de gebieden van het regionale recht & bestuur, data science, de bestuurskunde en het bestuursrecht. De Tilburgse onderwijsvisie betekent voor het constitutionele recht dat studenten leren juridische beslissingen, of het nu gaat om bestuurlijke beslissingen of om rechterlijke uitspraken, als deel van een groter geheel te zien. In het kader van de loopbaanoriëntatie willen wij studenten ook nadrukkelijk wijzen op het werken in de openbare dienst als relevante en boeiende mogelijkheid. 

Additionele informatie

Informatie
Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via prof. mr. dr. Jurgen de Poorter, Hoogleraar Bestuursrecht, J.C.A.dePoorter@tilburguniversity.edu.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €5749—€8371 per maand
 • Gepromoveerd
 • 17362

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Sollicitatieprocedure

Solliciteer voor 26 april 2021 online voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan prof. dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een CV, publicatielijst en uw beste publicatie, recente onderwijsevaluaties, cijferlijst, onderzoeksvoorstel en minimaal drie referenties toe (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de periode van 10 mei tot en met 28 mei 2021 en tweede gesprekken in de week van 31 mei 2021.

De selectiecommissie bestaat uit: 

1.    Prof. dr. Maurice Adams, voorzitter 
2.    Prof. dr. Ronald Leenes, lid
3.    Prof. dr. mr. Eric Tjong Tjin Tai, lid 
4.    Prof. dr. Peter Essers, lid  
5.    Prof. dr. Nik Rajkovic, lid
6.    Prof. dr. Marjolijn Antheunis, lid
7.    Berthilde Boukema, secretaris

Minimaal 5 van de 7 bovengenoemde leden van de APC, zullen aanwezig zijn bij de sollicitatiegesprekken. De gesprekken zullen in het Engels worden gehouden.

U start idealiter op 1 januari 2022 met werken voor Tilburg University.  

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer voor 26 april 2021 online voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan prof. dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een CV, publicatielijst en uw beste publicatie, recente onderwijsevaluaties, cijferlijst, onderzoeksvoorstel en minimaal drie referenties toe (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de periode van 10 mei tot en met 28 mei 2021 en tweede gesprekken in de week van 31 mei 2021.

De selectiecommissie bestaat uit: 

1.    Prof. dr. Maurice Adams, voorzitter 
2.    Prof. dr. Ronald Leenes, lid
3.    Prof. dr. mr. Eric Tjong Tjin Tai, lid 
4.    Prof. dr. Peter Essers, lid  
5.    Prof. dr. Nik Rajkovic, lid
6.    Prof. dr. Marjolijn Antheunis, lid
7.    Berthilde Boukema, secretaris

Minimaal 5 van de 7 bovengenoemde leden van de APC, zullen aanwezig zijn bij de sollicitatiegesprekken. De gesprekken zullen in het Engels worden gehouden.

U start idealiter op 1 januari 2022 met werken voor Tilburg University.  

Solliciteer uiterlijk op 25 apr. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).