Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht

Hoogleraar Straf- en strafprocesrecht

Geplaatst Deadline Locatie
30 mrt 25 apr Tilburg

Functieomschrijving

De aan te stellen hoogleraar verzorgt hoorcolleges in vakken in de Nederlandstalige bachelor rechtsgeleerdheid en is nauw betrokken bij de inhoudelijke invulling en de onderwijsmethodiek daarvan. In de mastertrack Strafrecht begeleidt de hoogleraar scripties en levert een bijdrage aan het onderwijs binnen de track. Verder wordt betrokkenheid gevraagd bij onze Engelstalige opleidingen.  Daarnaast begeleidt de hoogleraar promovendi. De hoogleraar is een belangrijke spil in het onderzoek van de vakgroep en levert daaraan een toonaangevende bijdrage, waaronder aan de realisering van het signature plan Law and Security. Daarnaast wordt verwacht dat de hoogleraar substantieel bijdraagt aan het verwerven, coördineren en uitvoeren van projecten met financiering uit de tweede en/of derde geldstroom. Tilburg University stelt zich tot doel om maatschappelijke vraagstukken niet alleen te doorgronden en kritisch te beschouwen, maar ook om actief en bewust betrokken te zijn bij de samenleving. We verwachten van de toekomstig hoogleraar dat deze zich zal ontwikkelen tot een vooraanstaand persoon op het terrein van het strafrecht en een actieve rol inneemt in het maatschappelijk (inter)nationale debat ten aanzien van strafrechtelijke ontwikkelingen. Tot slot wordt van de hoogleraar verwacht dat deze bereid is een bijdrage te leveren aan de bestuurlijke taken binnen de vakgroep en de faculteit. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

 

 • Gepromoveerd in het Nederlands strafrecht of een andere relevante discipline. 
 • Goede kwaliteiten als docent en ervaring met het geven van hoorcolleges aan grote groepen studenten in de bachelorfase. Een behaalde BKO-kwalificatie of een vergelijkbaar certificaat, is een vereiste.
 • Affiniteit met onderwijsontwikkeling en -vernieuwing.
 • Een trackrecord van goede wetenschappelijke publicaties, blijkend uit substantiële (nationale en internationale) publicaties en professionele publicaties met een direct maatschappelijk belang.
 • Het vermogen en de bereidheid onderzoek in de tweede en derde geldstroom aan te trekken en masterstudenten, promovendi en junior-medewerkers te begeleiden.
 • Affiniteit met sociaalwetenschappelijk onderzoek en een open houding voor extrajuridische perspectieven is een vereiste. Ervaring met het doen van onderzoek in een multidisciplinaire setting is een pré. 
 • Vertrouwdheid met de praktijk van de strafrechtspraak en/of strafrechtspleging strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring met het uitvoeren van bestuurlijke taken is een pré. 
 • Aantoonbare valorisatie van kennis en onderzoek op maatschappelijk vlak.
 • Excellente beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 5 jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

 

Het bruto salaris varieert tussen €5.749,- en € 8.371,-  per maand (full time) op basis van schaal H2 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. Werknemers die uit het buitenland worden aangeworven kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat 30% van het salaris wordt betaald als een belastingvrije vergoeding.

 

Tilburg University biedt u een arbeidsovereenkomst aan voor een vaste periode van (in principe) 5 jaar van 1.0 fte (40 uur per week). 

 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is ‘Understanding Society.’ Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze op grond daarvan ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Op deze manier willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om zo oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Afdeling

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot één van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van universitair hoogwaardig onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. TLS is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten niet alleen de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, maar ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs. Wanneer de terugkeer naar on-campus onderwijs weer mogelijk wordt, zal TLS een evenwichtige combinatie van on-campus en online onderwijs aanbieden.

 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De vakgroepen van TLS werken nauw samen in signature plans. Momenteel zijn de vier plannen in uitvoering: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations: Private, Fiscal and Technology-Driven Legal Relations in a Sustainable Society; and 4) Regulating Socio-Technical Change. De vakgroep Strafrecht speelt een belangrijke rol in het signature plan Law and Security, maar verricht ook onderzoek dat aansluit bij de andere plannen. Het onderzoeksprogramma Law and Security wordt gezamenlijk uitgevoerd met de departementen Public Law and Governance, Private, Business and Labour Law en het Fiscal Institute Tilburg. In het programma staat ondermijnende criminaliteit centraal. Daarbij gaat het om twee hoofdvragen. De eerste is hoe de aard en impact van ondermijnende criminaliteit kan worden begrepen en verklaard vanuit een breed multidisciplinair kader. De tweede hoofdvraag is hoe ondermijnende criminaliteit kan worden aangepakt door middel van wetgeving, opsporing en handhaving, preventie, governance en het vergroten van de weerbaarheid van (kwetsbare) maatschappelijke groepen en slachtoffers. Daarbij worden drie onderzoekslijnen onderscheiden: het toepassen van integrale benaderingen, met speciale aandacht voor plattelandsgebieden; de instroom van ‘nieuwe aanwas’ in criminele netwerken; en de verstoring van de infrastructuur van ondermijnende criminaliteit. Strafrechtelijk onderzoek maakt onderdeel uit van het programma, maar ook sociaalwetenschappelijk onderzoek, organised crime field labs en de toepassing van nieuwe technologieën in het strafrecht, zoals neurowetenschappelijke inzichten.

 

Teamspirit en bereidheid tot samenwerken met andere facultaire disciplines, zijn belangrijke eisen die worden gesteld aan alle hoogleraren die aan de faculteit benoemd zijn. TLS verwacht van de hoogleraren een brede interesse in het functioneren, bijdragen aan het profiel van de faculteit en zichtbaarheid binnen de organisatie.

 

De vakgroep Criminal Law kent een multidisciplinaire samenstelling waarin zowel het straf(proces)recht als sociaalwetenschappelijke benaderingen van criminaliteit en slachtofferschap een plaats hebben en verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen, criminologie, victimologie en forensische psychiatrie. De vakgroep kent vier gewone (gedeeltelijk voltijds, gedeeltelijk deeltijds) leerstoelen: een in het straf(proces)recht, een in de criminologie, een in mensenhandel en globalisering, en een in financieel-economisch strafrecht. Daarnaast is er een bijzondere leerstoel forensische psychiatrie. De vakgroep telt momenteel ongeveer 30 vaste stafleden. Bijzondere waarde wordt gehecht aan samenwerking, zowel binnen de vakgroep als met collega’s binnen TLS en andere faculteiten. Het departement kent een informele cultuur, waarin gelijkwaardigheid en het bieden van een inspirerende en veilige werkomgeving voorop staan. Het verzorgen van excellent onderwijs en doen van uitdagend onderzoek worden als twee hoofdtaken gezien die alleen in gezamenlijkheid tot stand kunnen worden gebracht. 

Additionele informatie

 

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via prof. dr. Toine Spapens, Departementsvoorzitter, A.C.Spapens@tilburguniversity.edu. 

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 17363

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Sollicitatieprocedure

Solliciteer voor 26 april 2021 online voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan prof. dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een gedetailleerd CV en publicatielijst toe. 

 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de periode van 10 mei tot en met 28 mei 2021 en tweede gesprekken in de week van 31 mei 2021.

 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Prof. dr. Maurice Adams, Vice-decaan en voorzitter 
 2. Prof. dr. Ronald Leenes, lid
 3. Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, lid
 4. Prof. dr. mr. Eric Tjong Tjin Tai, lid 
 5. Prof. dr. Toine Spapens, Departementsvoorzitter Criminal Law en lid  
 6. Prof. dr. Nik Rajkovic, lid
 7. Prof. dr. Marjolijn Antheunis, lid
 8. Berthilde Boukema, secretaris

 

Minimaal 5 van de 8 genoemde leden van de commissie, zullen aanwezig zijn bij de sollicitatiegesprekken.

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer voor 26 april 2021 online voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan prof. dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een gedetailleerd CV en publicatielijst toe. 

 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats in de periode van 10 mei tot en met 28 mei 2021 en tweede gesprekken in de week van 31 mei 2021.

 

De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Prof. dr. Maurice Adams, Vice-decaan en voorzitter 
 2. Prof. dr. Ronald Leenes, lid
 3. Prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, lid
 4. Prof. dr. mr. Eric Tjong Tjin Tai, lid 
 5. Prof. dr. Toine Spapens, Departementsvoorzitter Criminal Law en lid  
 6. Prof. dr. Nik Rajkovic, lid
 7. Prof. dr. Marjolijn Antheunis, lid
 8. Berthilde Boukema, secretaris

 

Minimaal 5 van de 8 genoemde leden van de commissie, zullen aanwezig zijn bij de sollicitatiegesprekken.

Solliciteer uiterlijk op 25 apr. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).