Promovendus Privacy Rules

Promovendus Privacy Rules

Geplaatst Deadline Locatie
6 apr 23 apr Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 23 apr 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als promovendus verricht je promotieonderzoek binnen het project “Privacy rules: een geschiedenis van het Nederlandse publieke debat over digitalisering sinds de jaren 1970”, resulterend in een proefschrift. Het project “Privacy rules” combineert iHubs waardengedreven benadering van de studie over de maatschappelijke impact van digitalisering met de belangstelling van de Repertoires of Representation-groep voor de geschiedenis van het naoorlogse publieke, politieke en bestuurlijke debat met betrekking tot burgerschap, transparantie en democratie. 
Het doel van je promotieonderzoek is traceren hoe “privacy” zich in dit debat vanaf de jaren zeventig tot kernwaarde en dominant begrip heeft ontwikkeld. Om antwoord te geven op deze vraag verricht je met gebruikmaking van filosofische inzichten over waardenconflicten een begripshistorisch onderzoek. Je baseert je daarvoor mede op digitale analyses van parlementaire debatten en gedrukte media. De resultaten van dit onderzoek verwerk je in een dissertatie, waarin je de belangrijkste keerpunten en actoren in het publieke debat identificeert, blootlegt welke patronen zich voordoen in de wijze waarop publieke waarden in dit debat zijn ingezet en met elkaar concurreren, en reconstrueert welke betekenisverandering het begrip “privacy” heeft doorgemaakt.

Naast het werken aan je proefschrift krijg je de gelegenheid zelf cursussen en workshops te volgen en onderwijs of andere academische diensten te verzorgen binnen de Faculteit der Letteren.

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Een afgeronde of voor september 2021 af te ronden (research) master in de historische wetenschappen of een andere relevante discipline in de letteren of wijsbegeerte.
 • Wetenschappelijke interesse in het debat over de maatschappelijke impact van digitalisering.
 • Aantoonbare training in kwalitatieve onderzoeksmethodes, waaronder ook de historische vertooganalyse.
 • Het vermogen om te kunnen werken met relevante historische bronnencollecties (zoals de Handelingen, dagbladen en tijdschriften, radio-, televisie- en internetbronnen, en archieven van belanghebbenden).
 • Enige ervaring en affiniteit met digital humanities strekt tot de aanbeveling, bereidheid om je met behulp van ICT-experts verder te bekwamen in de toepassing van digitale tools op grote datasets is een vereiste.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse en Engelse taal, zowel mondeling als schriftelijk (academische schrijfvaardigheid).
 • Een enthousiaste, sociale collega die in staat is om samen te werken in een multidisciplinaire en internationale onderzoeksomgeving.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met twee en half jaar (vier jarig contact) of drie en half jaar (vijf jarig contract).

 • Aanstelling: 0,8 (vijf jarig contract) - 1,0 fte (vier jarig contract).
 • Het bruto salaris start met €2.395,- per maand op basis van een 38-urige werkweek en loopt op tot €3.061,- vanaf het 4e jaar (salarisschaal P).
 • Het salaris is exclusief 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Contractduur: je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met twee en half jaar (vier jarig contact) of drie en half jaar (vijf jarig contract).
 • De gewenste datum indiensttreding is 1 september 2021.
 • Bekijk ook onze andere aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling.

Werkgever

Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 22.000 studenten en 5.000 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent, samenwerking en een leven lang ontwikkelen. Je bent nodig!

Afdeling

Faculteit der Letteren

De Faculteit der Letteren telt ruim 500 medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. De faculteit verzorgt voor ca. 2400 studenten opleidingen. De Faculteit der Letteren heeft haar onderzoek en onderwijs onderverdeeld in drie departementen, te weten Taal en Communicatie, Moderne Talen en Culturen, Geschiedenis, Kunstgeschiedenis en Oudheid. Wij willen een inclusieve en cultureel diverse organisatie zijn en daarom streven wij naar een cultureel divers personeelsbestand. 
Als promovendus zul je deel uitmaken van de RICH-onderzoeksgroep Repertoires of Representation en participeren in de Graduate School for the Humanities. Tevens zul je verbonden zijn aan iHub, het nieuwe interdisciplinaire onderzoekscentrum van de Radboud Universiteit op het gebied van beveiliging, privacy en gegevensbeheer.

Specificaties

 • PhD; Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Onderwijs
 • Taal en cultuur
 • 32—40 uur per week
 • max. €3061 per maand
 • Universitair
 • 1146212

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you