Junior onderzoeker innovatief vermogen (0,3-0,4fte)

Junior onderzoeker innovatief vermogen (0,3-0,4fte)

Geplaatst Deadline Locatie
27 apr 12 mei Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Het Departement Bestuurskunde en Sociologie zoekt een junior onderzoeker voor één van de projecten rond ‘Innovatief vermogen’. Specifiek gaat dit project in op innovatief vermogen in relatie tot het realiseren van duurzaamheidsdoelstellingen binnen Rijkswaterstaat.

Functieomschrijving

We zoeken een junior onderzoeker voor het project ‘Innovatief vermogen’. Het omgaan met de spanning tussen innoveren en optimaliseren vormt de kern van het ‘Innovatief vermogen’ van publieke organisaties. Innovatief vermogen is dus niet zozeer het inrichten van een innovatieproces, maar vooral het in samenhang omgaan met vernieuwen en het (verbeteren van) het reguliere werk om de opgave buiten beter te realiseren.

De Erasmus universiteit heeft een methode ontwikkeld om het innovatief vermogen van publieke organisaties in beeld te brengen en handelingsperspectieven te ontwikkelen om dit te versterken. Kort gezegd: om beter te presteren moet je verbeteren en vernieuwen en voor verbeteren en vernieuwen heb je drie capaciteiten nodig: verbinden (waaronder samenwerken), ambidextrie of ‘tweebenigheid’ (in samenhang vernieuwen en verbeteren) en leren. Deze capaciteiten moeten op individueel, organisatie en netwerkniveau aanwezig zijn. In de methode wordt ook gekeken naar hoe door strategie, beleid en procedures, management en cultuur een meer tweebenige praktijk georganiseerd kan worden.

De methode omvat:

 • een meting van innoveren, optimaliseren en presteren en de genoemde capaciteiten aan de hand van een survey. De monitor fungeert hiermee ook als nulmeting, en wordt als reflexief instrument ingezet;
 • focusgroepen om betekenis te geven aan de meetresultaten en handelingsperspectieven te formuleren;
 • het aggregeren en adresseren van handelingsperspectieven op programma-, organisatieonderdeel- en organisatieniveau.

Voor stap 2 en 3 van deze methode zijn wij op zoek naar een junior onderzoeker om mee te helpen bij het organiseren, begeleiden en analyseren van focusgroepen en het bijdragen aan de eindrapportage. Het betreft een wetenschappelijke methode die zowel vertaald dient te worden naar de praktijk als naar de wetenschap in de vorm van rapporten en presentaties. Rapporten zijn hoofdzakelijk gericht op de doelgroep ‘Rijkswaterstaat’ en daarnaast is er ook de mogelijkheid om hierover wetenschappelijk te publiceren in internationale tijdschriften. Je werkt nauw samen met een team van de opdrachtgever en senior onderzoekers van de Erasmus Universiteit. Daarom is het belangrijk om nauw contact te onderhouden met het onderzoeksteam en beschikbaar te zijn voor (online) vergaderingen en afspraken.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Masterdiploma Bestuurskunde, Organisatiewetenschappen of een gerelateerd discipline is een plus;
 • Een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal (niveau CEFR niveau C1);
 • Nederlandse taal machtig zijn;
 • Ervaring met kwalitatieve onderzoeksmethoden en analyses (ervaring met coderen is een plus);
 • Ervaring met kwantitatieve onderzoeksmethoden is een plus;
 • In staat te zijn kwalitatieve (wetenschappelijke) onderzoeksmethoden vorm te geven en om te zetten naar de praktijk;
 • Planmatig doch flexibel te zijn;
 • Over analytische (wetenschappelijke) schrijfvaardigheden te beschikken;
 • In staat te zijn de vertaalslag te maken naar rapporten;
 • Kennis/ inzicht in duurzaamheidsvraagstukken is een plus.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 5 maanden (juni t/m oktober 2021). Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen €2.790,- en €4.402 ,- bruto per maand (schaal ). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Werkgever

De Erasmus Universiteit Rotterdam

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

 

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie
 • 12—16 uur per week
 • €2790—€4402 per maand
 • ESSB/20210427

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you