Promovenda/Promovendus Herkomstgeschiedenis foetussen van Amsterdam 1860–1930 (1,0 fte)

Promovenda/Promovendus Herkomstgeschiedenis foetussen van Amsterdam 1860–1930 (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
30 apr 21 mei Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 21 mei 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Onderzoek de geschiedenis van een unieke anatomische collectie in één van de meest karakteristieke musea van Nederland.

Functieomschrijving

Als Promovenda/Promovendus ga je onderzoek doen naar de verzamelgeschiedenis van foetussen in Nederland tussen grofweg 1860 en 1930. Daarbij neem je de collectie foetussen van Museum Vrolik in Amsterdam als uitgangspunt. Het Amsterdamse materiaal vul je aan met onderzoek naar verzamelpraktijken elders in Nederland. Zo schets je een beeld van de politieke, maatschappelijke, culturele en religieuze kaders van het verzamelen van foetussen in de decennia rond 1900. Dit helpt ons om de huidige collectie van Museum Vrolik beter te begrijpen.  

De collectie van Museum Vrolik bestaat uit een biomedisch en cultuurhistorisch belangrijke collectie anatomische preparaten van zowel menselijke als dierlijke oorsprong. De kerncollectie telt circa 10.000 objecten, verzameld tussen grofweg 1750 en 1950. Een belangrijke deelcollectie bestaat uit foetussen verzameld in de periode 1860 tot 1930. Over de herkomst van deze foetussen is weinig bekend. Het is onduidelijk in hoeverre de vrouwen die de foetussen verloren hebben, toestemming voor het verzamelen hebben gegeven – en ook in hoeverre zij een eventueel gebrek aan toestemming als probleem zouden hebben ervaren. Met dit onderzoek help je mee aan het beantwoorden van die vraag, die niet alleen historisch maar ook maatschappelijk relevant is.

Om te begrijpen hoe arts en patiënt zich tot elkaar verhielden bij het verzamelen van de foetussen, is het van belang om inzicht te krijgen in hoe beide groepen omgingen met geboorte en dood – die omgang wordt gevormd zowel door religieuze en sociale conventies als door medische kennis. Daarnaast is het belangrijk om in het oog te houden dat 'de' patiënt niet bestaat (net zomin als 'de' arts) – het onderzoek zal dan ook oog hebben voor de ervaringen van verschillende groepen patiënten, door te kijken naar de rol van bijvoorbeeld sociale klasse en gender, en door nadrukkelijk ook de situatie in de Nederlandse koloniën te bestuderen.

Je plaatst de verzamelpraktijken in een bredere context, waarbij je kijkt naar ontwikkelingen binnen en buiten de geneeskunde. Binnen de geneeskunde zijn bijvoorbeeld de opkomst van de experimentele embryologie en de professionalisering van het vroedvrouwenberoep van belang. Buiten de geneeskunde kijk je bijvoorbeeld naar de eerste feministische golf en de opkomst van het socialisme, om te zien of die ontwikkelingen vrouwen hielpen om meer invloed uit te oefenen op wat er met hun verloren foetussen gebeurde.

Naast onderzoek doen ga je ook onderwijs geven. Je bent onder andere betrokken bij het onderwijs in medische geschiedenis voor bachelorstudenten geneeskunde aan de UvA. Onderwijs geven zal maximaal 10% van de aanstelling uitmaken.

Deze promotieplaats wordt gefinancierd door het Fonds Vrolikianum van het Amsterdams Universiteitsfonds. Dit fonds, ingesteld door prof. dr. A.F.M. Moorman, heeft tot doel de financiële ondersteuning van historisch onderzoek ten behoeve van het Museum Vrolik. De kandidaat zal aangesteld worden bij het Freudenthal Instituut van de Universiteit Utrecht, maar zal haar/zijn werkzaamheden verrichten bij zowel Museum Vrolik, Amsterdam UMC-UvA als het Freudenthal Instituut.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

We zijn op zoek naar een collegiale en gedreven kandidaat met

 • een masterdiploma in een historische of (bio)medische opleiding;
 • aantoonbare ervaring met historisch onderzoek;
 • plezier in, en ervaring met archiefonderzoek;
 • ervaring in het werken met (anatomische) collecties (wordt beschouwd als een pré, maar is niet noodzakelijk);
 • affiniteit met medisch-historische onderwerpen;
 • een goede beheersing van het Engels, in woord en geschrift;
 • goede Nederlandse leesvaardigheid; de bronnen die je bestudeert zullen vooral Nederlandstalig zijn.

Arbeidsvoorwaarden

 • Je krijgt de kans om actief betrokken te zijn bij het maken van keuzes over ontsluiting en tentoonstellen van een unieke collectie menselijk materiaal in één van de meest karakteristieke musea van Nederland. Daarbij leer je om medisch-historische, ehtische en cultureel-antroplogische overwegingen te combineren.
 • Je krijgt een voltijds (100%) promotieplaats aangeboden, in eerste instantie voor 18 maanden, met de intentie het contract te verlengen tot vier jaar bij goed functioneren. Je wordt tijdens je promotietraject begeleid door twee promotoren en twee copromotoren. Met de copromotoren heb je wekelijkse begeleidingssessies.
 • De startdatum kan in overleg worden afgesproken.
 • Het aangaan van een deeltijdaanstelling van (0,8 fte) is mogelijk.
 • Het voltijd brutosalaris start bij €2.395,- en loopt tot €3.061,- in de schaal P van de cao Nederlandse universiteiten.
 • Voordelen inclusief 8% vakantiebonus en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Een pensioenregeling, gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof en flexibele arbeidsvoorwaarden op basis van de CAO Nederlandse Universiteiten.

Naast de arbeidsvoorwaarden die zijn vastgelegd in de cao Nederlandse Universiteiten kent de Universiteit Utrecht een aantal eigen regelingen. Zo zijn er afspraken over professionele ontwikkeling, verlofregelingen en sport. Ook geven we je de ruimte om je arbeidsvoorwaarden zelf uit te breiden via het Keuzemodel Arbeidsvoorwaarden. Zo stimuleren we je graag om te blijven groeien. Meer informatie over werken bij de faculteit Bètawetenschappen vind je hier.

Werkgever

Je komt te werken bij het Freudenthal Instituut (FI), een internationaal toonaangevend instituut op het gebied van bèta-didactiek, wetenschapsgeschiedenis en -filosofie en het Descartes Centre voor de geschiedenis en filosofie van de wetenschappen en humaniora. Het FI is onderdeel van de faculteit Bètawetenschappen en telt ongeveer 75 professionals, waaronder een aantal jonge mensen die net als jij een promotieonderzoek verrichten. De wetenschapsgeschiedenis en -filosofiegroep is onderdeel van het universiteitsbrede Descartes Centre voor Wetenschapsgeschiedenis en Wetenschapsfilosofie. We onderzoeken de grondslagen, praktijken en culturen van de wetenschappen. Daarbij combineren we historische en filosofische perspectieven om historische en hedendaagse wetenschap te bestuderen. Er is een resultaatgerichte, internationale, diverse en ontspannen sfeer waarin leren van elkaar en met elkaar centraal staan.

De faculteit Bètawetenschappen bestaat uit een heleboel fundamentele verbindingen. We hebben zes departementen, namelijk Biologie, Farmaceutische wetenschappen, Informatica, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde. Elk van deze departementen bestaat uit verschillende instituten die zich samen richten op belangrijke maatschappelijke vraagstukken. Nog fundamenteler zijn de individuele onderzoeksgroepen, de bouwstenen van onze ambitieuze wetenschappelijke projecten.

De Universiteit Utrecht is een vriendelijke en ambitieuze universiteit in het hart van een oude stad. We verwelkomen graag nieuwe wetenschappers in onze stad - een bloeiend cultureel centrum dat consequent wordt beoordeeld als een van de gelukkigste steden ter wereld. We staan bekend om ons innovatieve interdisciplinaire onderzoek en onze nadruk op inspirerend onderzoek en excellent onderwijs. We staan ook bekend om onze vertrouwde sfeer en de 'can-do' mentaliteit van onze mensen. Deze levendige en inspirerende academische omgeving trekt professoren, onderzoekers en promovendi van over de hele wereld aan, waardoor zowel de universiteit als de Faculteit Bètawetenschappen een levendige internationale gemeenschap vormen en wonderbaarlijk divers zijn.

Museum Vrolik is het Anatomisch Museum van de Universiteit van Amsterdam, gevestigd in het Amsterdam UMC, locatie AMC. Het museum heeft een vaste presentatie in het AMC die voor het publiek toegankelijk is. Daarnaast is het actief op het gebied van onderwijs en onderzoek in de medische geschiedenis en wetenschapsgeschiedenis, waarbij de collectie het uitgangspunt vormt. Zo doet het museum momenteel onderzoek naar haar collecties van koloniale oorsprong als partner in het project ‘pressing matter’ (NMVW/VU).

Specificaties

 • PhD
 • Natuurwetenschappen
 • 38—40 uur per week
 • €2395—€3061 per maand
 • Universitair
 • 1150708

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Domplein 29, 3512 JE, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you