2 PhD posities: Capaciteitsplanning en roosteren in de Rechtspraak

2 PhD posities: Capaciteitsplanning en roosteren in de Rechtspraak

Geplaatst Deadline Locatie
26 jul 14 okt Enschede

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren.

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Houd jij van logistieke puzzels, bijt je je graag vast in uitdagende problemen, ben je een team-player, en wil jij met jouw kennis van OM/OR de planning & scheduling van de rechtspraak helpen verbeteren? Dan is deze vacature iets voor jou!

De onderzoeksgroep CHOIR van de Universiteit Twente biedt twee promotieplaatsen aan op het gebied van Operations Management en Operations Research (OM/OR), met als specifieke focus de capaciteitsplanning van de Rechtspraak. Dit project, onder begeleiding van Prof. Richard Boucherie en Prof. Erwin Hans van onderzoeksgroep CHOIR, vindt plaats in nauwe samenwerking met de Raad voor de Rechtspraak, en daarbinnen het programmateam Tijdige Rechtspraak.

Veel knelpunten met betrekking tot tijdigheid en voorspelbaarheid in de rechtspraak raken aan roosteren en plannen. Waar het vroeger al lastig was om 1,5 miljoen zaken te plannen met alle betrokken medewerkers en partijen, is dit door de coronacrisis nog vele malen ingewikkelder geworden. Wanneer het niet lukt om deze logistieke puzzel goed te leggen heeft iedereen daar last van: rechtzoekenden moeten lang wachten en weten niet wat ze kunnen verwachten, medewerkers ervaren werkdruk (veelal door hoge piekbelasting) en managers zien dat beschikbare mensen en middelen niet optimaal worden benut. De ervaren logistieke planningsproblemen zijn niet uniek. Ook andere sectoren (bijvoorbeeld ziekenhuizen) hebben vergelijkbare vraagstukken. Op diverse plekken in de zorg is ervoor gekozen om logistieke deskundigheid te betrekken om tot een optimale inzet van mensen en middelen te komen. Hoe waardevol zou het zijn als de Rechtspraak de elders al beschikbare kennis en kunde zou kunnen aanboren en toepassen op de eigen organisatie? Met (toegepaste) Operations Research technieken en data analytics gaan we dit probleem te lijf. Door de wiskundige structuur en eigenschappen van deze besluitvormingsproblemen te onderzoeken en door nieuwe methoden voor gegevensanalyse en optimalisatie te ontwikkelen, willen we academische en praktische inzichten bieden over hoe deze uitdagingen kunnen worden aangepakt. We zoeken daarom kandidaten met kennis van OM/OR die data-gedreven modellen willen ontwikkelen voor de rechtspraak

De twee posities omvatten beiden het rooster- en planproces binnen de Rechtspraak, en analyseren en te verbeteren deze vanuit de volgende invalshoeken:
 • strategisch besturingsniveau, bijvoorbeeld capaciteitsdimensionering, regionale samenwerking, etc.;
 • tactisch besturingsniveau, bijvoorbeeld het toewijzen van tijd aan zaken of specialisaties;
 • operationeel niveau, bijvoorbeeld het optimaliseren van handelingen in een proces.
De twee promotieplaatsen onderscheiden zich in een focus op zaakgericht plannen versus zittingsgericht plannen.

De promovendi zullen gezamenlijk werken aan het overkoepelende thema maar, naast onderscheid in de genoemde focus, ieder ook een eigen rechtbank als vaste werkplek krijgen (in Rotterdam en in Overijssel). Voor 3-4 dagen per week zijn zij op de rechtbank aanwezig, de resterende dagen op de Universiteit Twente. De promovendi zijn op de rechtbank aanwezig om de organisatie goed te leren kennen en korte lijnen te krijgen binnen de rechtspraak om data te vergaren en te sparren over praktische vraagstukken. We hechten er daarom belang aan dat de promovendi de Nederlandse taal beheersen in schrift en spraak. Op de universiteit vindt de academische begeleiding van het onderzoek plaats, net als het afstemmen met vakgenoten en het op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen in hun vakgebied.

De promotieplaats is een aanstelling voor 4 jaar, waarbij het eindproduct een proefschrift is met hoofdstukken die (grotendeels) gepubliceerd zijn in internationale, peer-reviewed, journals (zie hier voor enkele voorbeelden), en die gepresenteerd worden op (inter)nationale conferenties uit het vakgebied (bijv. EURO, INFORMS). Onderdeel van het onderzoek is ook prototyping, oftewel experimenteren met oplossingsrichtingen en modellen in de praktijk in samenwerking met bijvoorbeeld een specifiek team of rechtsgebied.

Dit project wordt vanuit de universiteit ingebed in onderzoeksgroep CHOIR, en begeleid door hoogleraren prof.dr.ir. Erwin Hans en prof.dr. Richard Boucherie. Zij zijn experts op het gebied van toegepaste OM/OR voor verschillende sectoren, in het bijzonder voor capaciteitsplanning in de zorg. CHOIR is een interfacultaire onderzoeksgroep tussen de faculteiten EEMCS (de Stochastic Operations Research sectie, SOR) en BMS (de sectie Industrial Engineering & Business Information Systems, IEBIS). De promovendi worden organisatorisch verdeeld over deze ieder bij één van deze secties, maar zullen in de praktijk nauw samenwerken. Onderaan deze pagina lees je meer over deze secties, de betrokken faculteiten en de Universiteit Twente.

Informatie over je profiel, de arbeidsvoorwaarden, en aanmelding vind je hieronder.

Specificaties

Universiteit Twente (UT)

Functie-eisen

Kandidaten die wij zoeken:
 • Zeer gemotiveerde, positieve en onafhankelijke onderzoekers, met een MSc-graad in een studie die technieken omvat uit Operations Research, Operations Management, Data Science/AI. Voorbeelden zijn: Industrial Engineering & Management, Applied Mathematics, Econometrie, Business Analytics, Data Science.
 • Je moet zelfstandig kunnen werken en beschikken over uitstekende theoretische, experimentele en schriftelijke vaardigheden. Uitstekende Engelse schrijf- en presentatievaardigheden zijn vereist en je moet Nederlands kunnen lezen en spreken.
 • Een goede teamgeest en een interdisciplinaire houding hebben.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden hebben, zowel binnen de academische wereld als in relatie tot industriële partners.
 • Interesse en/of ervaring hebben met probleemoplossend en ontwerpend wetenschappelijk onderzoek.
 • Interesse hebben om BSc- en MSc-studenten te begeleiden in het kader van hun onderzoek.

Arbeidsvoorwaarden

De UT biedt een dynamische en internationale omgeving, die de voordelen van academisch onderzoek combineert met een onderwerp van hoge industriële relevantie, uitstekende arbeidsomstandigheden, een spannende wetenschappelijke omgeving en een groene en levendige campus. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universiteiten en omvatten:
 • Je hebt een voltijds dienstverband voor de duur van 4 jaar en kunt deelnemen aan alle arbeidsvoorwaarden die de universiteit biedt.
 • Het bruto maandsalaris begint met € 2.395,-- in het eerste jaar en loopt op naar € 3.061,- in het vierde jaar van uw dienstverband. Daarnaast kent de Universiteit Twente een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3%.
 • Uitstekende faciliteiten voor professionele en persoonlijke ontwikkeling.
 • Een trainingsprogramma waarin jij en je begeleiders een plan maken voor opleiding en begeleiding.
 • Als promovendus word je ingeschreven bij de Twente Graduate School.
We stimuleren een hoge mate van verantwoordelijkheid en zelfstandigheid, maar stimuleren ook interactie en discussie met collega's. De functie biedt een werkplek bij een van de gerechtsgebouwen en een (flex)werkplek bij de UT.

Afdeling

CHOIR is een onderzoeksgroep van de Universiteit Twente die zich richt op het verbeteren van logistieke processen door het ontwikkelen van Operations Research-modellen voor praktische optimalisatieproblemen. De primaire focus van CHOIR is zorg. In dit project duiken we echter in de wereld van de rechterlijke macht, waar we veel overeenkomsten zien met de zorg wat betreft capaciteitsplanning. Door in verschillende ziekenhuizen en adviesbureaus in Nederland te werken, staan ??de CHOIR-promovendi dicht bij de praktijk en spelen ze een centrale rol bij de uitvoering van wetenschappelijk onderzoek in de praktijk.

De missie van Industrial Engineering and Business Information Systems (IEBIS) is het leveren van hoogwaardig interdisciplinair onderzoek en onderwijs op het gebied van Industrial Engineering en Business Information Systems. We werken nauw samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheidsinstellingen. We richten ons op projecten die een substantiële impact hebben op de innovatieve praktijk en tegelijkertijd een significante bijdrage leveren aan de internationale wetenschappelijke kennisbasis. De focus van ons onderzoek ligt op de sector logistiek, zorg en dienstverlening. Wij hebben een bijzondere interesse in beslissingsondersteunende systemen en inter-organisatorische systemen die netwerken van bedrijven en overheden met elkaar verbinden. We bestuderen nieuwe manieren om netwerken te organiseren, zoals dynamische global sourcing en multi-agent coördinatie. We ontwikkelen en passen kwantitatieve modellen en algoritmische benaderingen, simulatie en gaming, ICT-architectuur en bedrijfsmodellering en prototyping toe om innovatieve concepten te creëren en te evalueren.

De missie van de Stochastic Operations Research group (SOR) is het uitvoeren van wiskundig onderwijs en onderzoek van internationaal hoge standaarden op het gebied van stochastische processen en wiskunde van operationeel onderzoek, bij te dragen aan de ontwikkeling van wiskunde in een multidisciplinaire technische omgeving, en bij te dragen aan een beter begrip en functioneren van onze steeds complexere samenleving. Operations Research richt zich op de ontwikkeling van wiskundige modellen en methoden voor het ontwerpen, besturen en optimaliseren van complexe systemen. Binnen dit brede veld richt SOR zich op wiskundige uitdagingen op het gebied van stochastische processen en de technische omgeving daarvan op maatschappelijk relevante gebieden. Operations Research-technieken zijn gericht op het verbeteren van de efficiëntie, maar tegelijkertijd leidt een verbeterde efficiëntie vaak tot meer werkplezier: ervaren werkdruk wordt gedomineerd door die momenten waarop de werkdruk erg hoog is. Verbeterde efficiëntie kan ook de veiligheid verbeteren, omdat fouten als gevolg van piekbelasting kunnen worden vermeden.

Specificaties

 • PhD
 • Techniek
 • 38—40 uur per week
 • €2395—€3061 per maand
 • Universitair
 • 94

Werkgever

Universiteit Twente (UT)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Drienerlolaan 5, 7522NB, Enschede

Bekijk op Google Maps

Interesting for you