Onderzoeker voor gemeenten op weg naar een klimaatneutrale toekomst (0,8 - 1,0 fte)

Onderzoeker voor gemeenten op weg naar een klimaatneutrale toekomst (0,8 - 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
1 sep 24 sep Rotterdam
Gezocht: Onderzoeker die gemeenten wil helpen bij het bereiken van hun klimaatdoelstellingen. Het Klimaatakkoord vergt grootschalige veranderingen in hoe we met energie, voedsel, vervoer en consumptiepatronen omgaan. Voor een omvangrijk onderzoek in opdracht van de BAR-gemeenten naar de vraag welke middelen zij in kunnen zetten om hun burgers te stimuleren zich duurzamer te gedragen zoeken wij een onderzoeker (junior, PhD of medior).

Functieomschrijving

Het team waar je in komt te werken bestaat uit een planoloog, een psycholoog, een socioloog en een bestuurskundige. Deze disciplines bieden ieder hun eigen inzichten met betrekking tot hoe gedrag ontstaat en beïnvloed kan worden. Het is dan ook nadrukkelijk de bedoeling om complementaire inzichten aan elkaar te verbinden. Deze inzichten worden vervolgens gebruikt om samen met maatschappelijke actoren, waarbij aan burgers en lokale ambtenaren kan worden gedacht, interventies/beleidsmaatregelen te ontwerpen en evalueren. Het doel is dat deze interventies/beleidsmaatregelen aansluiten bij de dagelijkse realiteit en belevingswereld van degenen die het aangaan evenals degenen die deze implementeren.  Wij geloven dat enkel een multi-disciplinaire aanpak tot interventies/beleidsmaatregelen kan leiden die maatschappelijk draagvlak kennen en een substantiële bijdrage leveren aan het klimaatneutraal maken van de BAR-gemeenten. Hierbij maken we gebruik van Social Practice Theory (het idee dat gedrag het resultaat is van drie samenhangende onderdelen, te weten: ‘betekenisgeving’, ‘vaardigheden’, en ‘materialen’).

Concrete werkzaamheden waar je in teamverband aan zal werken zijn:

-          Het uitvoeren van literatuuronderzoek naar individuele- en groepskenmerken die (niet-) duurzaam en duurzaam gedrag verklaren.

-          Het ontwikkelen, uitzetten en analyseren van een kwantitatieve survey om te begrijpen welke betekenis verschillende individuen en sociale groepen verlenen aan klimaatverandering evenals aan de maatregelen om deze tegen te gaan.

-          Het ontwerpen en uitvoeren van veldexperimenten om te begrijpen hoe maatregelen in de BAR-context zullen uitwerken.

-          Het delen van de inzichten die het onderzoek oplevert, zowel met de betrokken gemeenten en hun burgers als via publicaties in internationale wetenschappelijke tijdschriften.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

U wordt verzocht te solliciteren als u voldoet aan meerdere van de volgende kenmerken:

-          Je hebt aantoonbare ervaring met het ontwerpen en uitvoeren van veldexperimenten.

-          Je hebt aantoonbare ervaring met het doen van onderzoek, gebruik makend van verschillende onderzoeksmethoden.

-          Je hebt ervaring en interesse met Social Practice Theory en concrete ideeën om deze theorie empirisch te toetsen.

-          Je hebt een achtergrond in psychologie, sociologie en/of bestuurskunde.

-          Je hebt ervaring met het combineren van inzichten uit verschillende wetenschappelijke disciplines.

-          Je bent een teamspeler.

-          Je hebt de ambitie om een bijdrage te leveren aan het oplossen van het klimaatveranderingsvraagstuk.

-          Je beheerst zowel de Nederlandse als Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor de periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren worden verlengd. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en het functieprofiel (junior/PhD/medior). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. Waarden die op de EUR van toepassing zijn en die zij hoog in het vaandel heeft, zijn durf, nieuwsgierigheid, maatschappelijke betrokkenheid, grensverleggend en streven naar succes.

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences (ESSB)

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Additionele informatie

Wij hechten grote waarde aan diversiteit en geloven dat een diversiteit aan talenten bijdraagt aan onze visie en strategie om als universiteit te kunnen excelleren op onderzoek en onderwijs. Dat maakt dat wij op zoek zijn naar een persoon die ons team vanuit diversiteitsperspectief goed kan aanvullen.

Meer informatie over de EUR en ESSB kun je vinden op www.eur.nl/essb­­­­­­­­­.

Additionele informatie over de vacature kun je verkrijgen bij dr. William Voorberg via voorberg@essb.eur.nl of via 010-4081641.

Je kunt je sollicitatiebrief met C.V. tot en met 24 september 2021 via Academic Transfer
indienen onder vermelding van ”BAR-Onderzoeker”.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Specificaties

  • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Postdoc; PhD
  • Gedrag en maatschappij
  • 32—40 uur per week
  • €2395—€5127 per maand
  • Universitair
  • ESSB/2021/0901

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Vul het formulier in om via AcademicTransfer te solliciteren. Wij sturen jouw sollicitatie naar de werkgever.

Personalia

Bijlagen

Bijlagen

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.

Upload ten minste één document, bijv. een motivatiebrief en/of cv. NB: gebruik een alternatief zoals een cloud dienst voor grotere bestanden aangezien werkgevers e-mails kunnen weigeren op basis van de maximaal toegestane grootte.
Alleen de volgende bestands extensies zijn toegestaan: pdf, doc, docx, jpg, jpeg and png.
Totale grootte van de documenten mag niet meer zijn dan: 19.0 MB.
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Bestand toegevoegd
Bestand toevoegen
Sleep het bestand hierheen of blader
Voeg meer bestanden toe

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Solliciteer uiterlijk op 24 sep. 2021 23:59 (Europe/Amsterdam).