Opleidingsdirecteur MSc Science Education & Communication (U(H)D/hoogleraar)

Opleidingsdirecteur MSc Science Education & Communication (U(H)D/hoogleraar)

Geplaatst Deadline Locatie
13 okt 22 nov Delft

Functieomschrijving

De opleidingsdirecteur SEC heeft een leidende rol in de opleiding en werkt intensief samen met de teamcoördinatoren Educatie en Communicatie, de docenten, opleidingscoördinator en studieadviseur. Vanuit een duidelijke visie op het onderwijs geeft hij of zij vorm aan strategie, inhoud, beleid, organisatie en communicatie van de opleiding. Vanzelfsprekend is de opleidingsdirecteur verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden voor een optimaal studieklimaat.

Het accent in de functie ligt op werkzaamheden voor de lerarenopleiding. Hierin is een goede samenwerking met de vakinhoudelijke opleidingen binnen de TU Delft, het landelijke netwerk van eerstegraadslerarenopleidingen en de scholen voor voortgezet onderwijs waar onze studenten stagelopen, van groot belang.

De opleidingsdirecteur participeert actief in het overleg met de collega- opleidingsdirecteuren binnen de faculteit en is gesprekspartner van de docenten, opleidingscommissie, examencommissie, facultaire studentenraad, en betrokken afdelingsvoorzitters en sectieleiders. Als adviseur van de Directeur Onderwijs van de faculteit TNW in Delft doet de opleidingsdirecteur strategische voorstellen inzake onderwijsbeleid, –programma en –organisatie en voert hij of zij veranderingen door op grond van aanbevelingen uit visitaties.

De opleidingsdirecteur neemt actief deel in de landelijke discussies over de eerstegraads lerarenopleidingen in Nederland en geeft mede sturing aan de ontwikkeling van nationale dossiers.

De opleidingsdirecteur vervult een centrale rol in het contact tussen de opleiding en huidige en aanstaande studenten en is verantwoordelijk voor een voorlichtingsprogramma dat studenten helpt bij een passende studiekeuze.

Als opleidingsdirecteur SEC ben je inhoudelijk en organisatorisch eindverantwoordelijk voor het opleidingsprogramma van de MSc SEC en de twee minoren. In samenspraak met collega’s bewaak je de kwaliteit van de opleidingen en voer je passende innovaties door.

Het takenpakket van de Opleidingsdirecteur heeft een omvang van 0,6 fte. Een fulltime aanstelling behoort tot de mogelijkheden, waarbij naast het opleidingsdirecteurschap onderzoeks- en/of onderwijstaken in één van de vakgebieden van SEC of een van de afdelingen van de faculteit TNW of een andere faculteit worden verricht.

Specificaties

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Functie-eisen

De collega die we zoeken is afgestudeerd in één van de bèta disciplines waarvoor wij leraren opleiden, te weten wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, of onderzoeken & ontwerpen, en is gepromoveerd in een vakinhoudelijke, vakdidactische of onderwijskundige richting. Ook heb je ervaring in het geven van vernieuwend (academisch) onderwijs en ben je sterk in organisatorische en beleidsmatige taken.

Je hebt aantoonbaar ervaring of affiniteit met het opleiden van bètadocenten voor het voortgezet onderwijs, en hebt op dit gebied goede resultaten behaald. Je bent bekend met de nationale gremia op het gebied van universitaire STEM-lerarenopleidingen, of bent bereid snel in te werken, en wilt daarin een actieve rol spelen. Essentieel zijn een relevante visie op inhoud en vorm van het onderwijs, en een sterke motivatie de ontwikkeling ervan te sturen. Strategisch denken en een goede antenne voor (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van curriculumvernieuwing voor de bètaschoolvakken en voor vakdidactiek STEM zijn daarbij onontbeerlijk.

Onze ideale kandidaat inspireert, is daadkrachtig en resultaatgericht, betrokken en consistent in beleid en aansturing. Je functioneert efficiënt en accuraat, en bent sterk in samenwerking en het verbinden van verschillende invalshoeken. Voor goede uitvoering van deze functie is organisatiesensitiviteit essentieel. De TU Delft is een tweetalige organisatie. Een uitstekende mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse en Engelse taal is dan ook noodzakelijk voor een goede functievervulling.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 1 jaar.

 • De functie is ingedeeld in een U(H)D/hoogleraar functieprofiel en bijbehorende salarisschalen van de CAO Nederlandse Universiteiten
 • Benoeming geschiedt in een functieprofiel dat in overeenstemming is met de bewezen verdienste op het gebied van onderwijs en onderzoek
 • Vakantie-uitkering van 8% + structurele eindejaarsuitkering van 8,3%
 • Uitstekende pensioenregeling (ABP)
 • Diverse aanvullende flexibele arbeidsvoorwaarden zoals sportmogelijkheden, fiscaal aantrekkelijke reiskostenvergoeding en de mogelijkheid om verlof te kopen of verkopen
 • Het betreft een arbeidsovereenkomst voor de duur van één jaar met uitzicht op een vaste aanstelling.

Werkgever

Technische Universiteit Delft

De Technische Universiteit Delft heeft een sterk fundament. Als bouwer van de wereldberoemde Nederlandse waterwerken en pionier in biotech is TU Delft een internationale topuniversiteit die wetenschap, engineering en design combineert. TU Delft staat voor onderwijs, onderzoek en innovatie van wereldklasse om uitdagingen op het gebied van energie, klimaat, mobiliteit, gezondheid en digitale maatschappij aan te gaan. Generaties Delftse ingenieurs hebben bewezen ondernemende probleemoplossers te zijn in bedrijfsleven en in sociale context. Bij TU Delft omarmen we diversiteit en streven we ernaar zo inclusief mogelijk te zijn (zie onze gedragscode). Samen bedenken en ontwikkelen we oplossingen die een positieve invloed hebben op wereldwijde schaal.

Challenge. Change. Impact! 

Afdeling

Faculteit Technische Natuurwetenschappen

Met meer dan 1.000 medewerkers, waaronder 135 baanbrekende hoofdonderzoekers (principal investigators), en ongeveer 3.400 gepassioneerde studenten is de faculteit Technische Natuurwetenschappen een inspirerend wetenschappelijk ecosysteem. Onze faculteit richt zich op sleuteltechnologieën, zoals quantum- en nanotechnologie, fotonica, biotechnologie, synthetische biologie en materialen voor energieopslag en -conversie, en biedt oplossingen voor belangrijke problemen van de 21e eeuw. Daarvoor leiden we studenten op in brede bachelor- en specialistische masteropleidingen met een sterke onderzoekscomponent. Onze wetenschappers verrichten baanbrekend fundamenteel en toegepast onderzoek op het gebied van Life and Health Science & Technology, Nanoscience, Chemical Engineering, Radiation Science & Technology en Engineering Physics. We leiden ook de volgende generatie middelbare school docenten en wetenschapsvoorlichters op.

Klik hier om naar de website van faculteit Technische Natuurwetenschappen te gaan.

MSc Science Education & Communication

De faculteit TNW is verantwoordelijk voor de TU Delft-brede masteropleiding Science Education & Communication (SEC) en voor de twee hieraan gerelateerde minoren. De opleiding SEC bestaat uit twee tracks: Educatie en Communicatie. De track Educatie is de eerstegraadslerarenopleiding voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica en onderzoek & ontwerpen. De track Communicatie omvat onderwijs op het gebied van ’communication design for innovation’. Direct gerelateerd aan de masteropleiding worden twee minoren aangeboden: de educatieve minor en de minor ‘communication design for innovation’. In de MSc-opleiding en de minoren studeren in totaal momenteel ca. 170 studenten. De MSc SEC heeft nadrukkelijk de ambitie om zich in de komende jaren verder te profileren en te groeien in studentenaantallen, met name voor wat betreft de eerstegraads lerarenopleiding.

Additionele informatie

Informatie over de inhoud van de functie kan worden gevraagd bij Prof. Dr. Ir. C.R. Kleijn, Directeur Onderwijs van de faculteit TNW C.R.Kleijn@tudelft.nl

Informatie over de procedure is beschikbaar via de secretaris SEC Mw. Van der Leij, E.vanderLeij@tudelft.nl

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Natuurwetenschappen
 • 24—40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • TUD01572

Werkgever

Technische Universiteit Delft (TU Delft)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Mekelweg 2, 2628 CD, Delft

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Technische Universiteit Delft (TU Delft)). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

De voorselectie inclusief kennismakingsgesprek voor deze functie wordt gedaan door een pre-selectiecommissie. Hierna volgen twee gespreksronden. Na deze gespreksronden vindt nog een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Van de eindkandidaat worden referenties gevraagd.

Heb je interesse? Upload uiterlijk 21 november 2021 jouw motivatie en CV door gebruik te maken van het sollicitatieformulier.

 • Sollicitaties die per email en/of post worden verstuurd nemen we niet in behandeling.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

De voorselectie inclusief kennismakingsgesprek voor deze functie wordt gedaan door een pre-selectiecommissie. Hierna volgen twee gespreksronden. Na deze gespreksronden vindt nog een arbeidsvoorwaardengesprek plaats. Een assessment kan deel uitmaken van de procedure. Van de eindkandidaat worden referenties gevraagd.

Heb je interesse? Upload uiterlijk 21 november 2021 jouw motivatie en CV door gebruik te maken van het sollicitatieformulier.

 • Sollicitaties die per email en/of post worden verstuurd nemen we niet in behandeling.
 • Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Solliciteer uiterlijk op 22 nov. 2021 0:59 (Europe/Amsterdam).