Hoogleraar / Directeur Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Hoogleraar / Directeur Centrum voor Parlementaire Geschiedenis

Geplaatst Deadline Locatie
14 okt 7 nov Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 nov 2021).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Wilt u een bijdrage leveren aan onderwijs en onderzoek van hoge kwaliteit? En van meerwaarde zijn voor inzichten op het gebied van de geschiedenis van de Nederlandse democratie? Zet dan uw leidinggevende ervaring en kennis over de politieke geschiedenis van Nederland in als Hoogleraar / Directeur Centrum voor Parlementaire Geschiedenis. 
U geeft op inspirerende wijze leiding aan de teamleden van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG) bij de uitvoering van hun taken en initieert nieuwe activiteiten op deelontwerpen. U coördineert en ontwikkelt de eigen publicaties van het CPG en het schrijven van wetenschappelijke artikelen door de leden van de wetenschappelijke staf . U neemt actief deel aan het maatschappelijke debat vanuit het onderzoek en de wetenschappelijke expertise van het CPG en u maakt deel uit van de academische gemeenschap van de letterenfaculteit en van het Radboud Institute for Culture and History in het bijzonder. 
U verzorgt onderwijs in contemporaine politieke geschiedenis in de opleiding Geschiedenis en met name in het masterprogramma Politiek en Parlement. U onderhoudt de contacten met de Stichting Parlementaire Geschiedenis en met het bestuur van de Faculteit der Letteren en bevordert een vruchtbare samenwerking. Daarnaast onderhoudt u goede contacten met ‘politiek Den Haag’. U overlegt met de Wetenschappelijke Raad van Advies over de voortgang en uitkomsten van de verschillende onderzoeksprojecten. Tevens bevordert u in samenwerking met de Stichting Parlementaire Geschiedenis een goed contact met de subsidiegevers van de Stichting en de internationale samenwerking van het CPG met zusterinstituten (EUparl.net).

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • U bent gepromoveerd op het terrein van de parlementaire of politieke geschiedenis.
 • U heeft goede kennis van de parlementaire of politieke geschiedenis van Nederland.
 • U heeft een eigen wetenschappelijk profiel heeft opgebouwd, blijkend uit publicaties op het vakgebied (parlementaire en/of politieke geschiedenis).
 • U bent aantoonbaar in staat op inspirerende wijze leiding te geven aan een team.
 • U bent aantoonbaar in staat nieuwe onderzoeksprojecten te initiëren en subsidies te verwerven en/of te continueren.
 • U heeft goede netwerken in de universitaire wereld, de politiek en de media, en bent in staat dergelijke netwerken uit te bouwen.
 • U heeft didactische kwaliteiten en universitaire onderwijservaring.
 • U beschikt over uitstekende contactuele vaardigheden en politieke sensitiviteit.
 • Ervaring met het begeleiden van promovendi is een pre.
 • Kennis en/of ervaring met academische studie-/documentatiecentra is een pre.
 • Van kandidaten met een internationale achtergrond verwachten we dat ze het Nederlands beheersen, dan wel zich verplichten op korte termijn (binnen twee jaar) het Nederlands (op C1 niveau) te leren.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Het gaat om een tijdelijk dienstverband van 1,5 jaar met uitzicht op een vast contract.

 • Een dienstverband van 0,8 - 1,0 fte.
 • Afhankelijk van opleiding en het aantal jaren (relevante) werkervaring een salaris van minimaal € 5.843 en maximaal € 8.508 bruto per maand op basis van een 38-urige werkweek (salarisschaal H2).
 • U ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Het gaat om een tijdelijk dienstverband van anderhalf jaar met uitzicht op een vast contract.
 • U krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 29 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Aanvullende arbeidsvoorwaarden
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit ziet u terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kunt u afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kunt u bij ons een gedeelte van uw arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van uw sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. U krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om uw talenten te ontwikkelen en uw ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

Het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis (CPG), opgericht in 1971, verricht systematisch wetenschappelijk onderzoek naar de geschiedenis van de Nederlandse democratie in het algemeen en naar de positie van het Nederlandse parlement in het bijzonder, in de bredere context van nationale en internationale maatschappelijke ontwikkelingen sinds de Tweede Wereldoorlog. De resultaten van het onderzoek worden gepubliceerd in monografieën, wetenschappelijke tijdschriften en een eigen jaarboek.
Het CPG wordt gezamenlijk gefinancierd door de Stichting Parlementaire Geschiedenis, gevestigd te Den Haag, en de Radboud Universiteit. Aan het CPG is een Wetenschappelijke Raad van Advies verbonden. Het CPG verricht voorts flankerend, extern gefinancierd wetenschappelijk opdrachtonderzoek, zoals biografieën van minister-presidenten en de parlementaire geschiedenis van deelonderwerpen. In de loop der jaren is het CPG uitgegroeid tot hét Nederlandse expertisecentrum op het terrein van de contemporaine parlementaire geschiedenis, met een belangrijke publieke taak.

Het CPG is ondergebracht bij de Faculteit der Letteren van deze universiteit. De Faculteit der Letteren telt ruim vijfhonderd medewerkers die zich bezighouden met onderwijs en onderzoek op het gebied van geschiedenis en kunst, talen en culturen, taalwetenschap en communicatie- en informatiewetenschappen, of met de ondersteuning van dit onderwijs en onderzoek. De faculteit verzorgt voor ca. 2.400 studenten opleidingen. Het onderzoek wordt verricht binnen een van de twee facultaire onderzoeksinstituten – het Centre for Language Studies (CLS) en het Radboud Institute for Culture and History (RICH). Wij willen een inclusieve en cultureel diverse organisatie zijn en daarom streven wij naar een cultureel divers personeelsbestand. 
Radboud Universiteit

Wij willen het beste halen uit de wetenschap, uit anderen en onszelf. Waarom? Omdat dit hard nodig is voor de wereld om ons heen. Vooraanstaand onderzoek en onderwijs leveren een onmisbare bijdrage aan een gezonde, vrije wereld met gelijke kansen voor iedereen. Dat is wat meer dan 24.000 studenten en 5.600 medewerkers van de Radboud Universiteit samenbrengt. En wat vraagt om nog meer talent en samenwerking. Je bent nodig!

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Taal en cultuur
 • max. 40 uur per week
 • €5843—€8508 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1172024

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you