Wetenschappelijk Docent Econometrisch Instituut (0.8-1,0 fte) - Erasmus School of Economics

Wetenschappelijk Docent Econometrisch Instituut (0.8-1,0 fte) - Erasmus School of Economics

Geplaatst Deadline Locatie
29 nov 31 jan Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 31 jan 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Erasmus School of Economics is op zoek naar een Wetenschappelijk Docent voor 0,8-1,0 fte voor een tijdelijke periode van 3 jaar.

Functieomschrijving

Je werkzaamheden bestaan voor het grootste deel (±70% bij een voltijdsaanstelling) uit het verzorgen van onderwijs aan bachelor en/of master studenten in een van onderwijsprogramma’s van het Econometrisch Instituut. Je bent hierbij verantwoordelijk voor de inhoudelijke en didactische aspecten van de aan jou toegewezen vakken. We streven voor al onze medewerkers naar een gevarieerd onderwijspakket met grootschalige vakken die instructie kennen via colleges en practicumgroepen, en kleinschalig onderwijs in de vorm van seminars en scriptiebegeleiding. Daarnaast is er variatie over de opleidingen en de opleidingsfases.

Het overige deel van je werkzaamheden zijn onderdeel van de Tutor Academy (±30% bij een voltijdsaanstelling) en zijn gericht op de praktische en didactische realisatie van het kleinschalig onderwijs binnen de bachelor-programma's van ESE. Binnen het kleinschalig onderwijs worden studentassistenten ingezet voor de uitvoering van het werkgroep- en practicumonderwijs. Je houdt je bezig met de werving, selectie, training en begeleiding van deze studentassistenten voor de vakken die worden verzorgd door de capaciteitsgroep Econometrie. Samen met een aantal collega’s ben je het eerste aanspreekpunt voor de studentassistenten, en begeleid je hen intensief bij de uitvoering van hun werkzaamheden. Je monitort de kwaliteit van de studentassistenten en stuurt waar nodig bij. Bij de uitvoering van deze werkzaamhedenwerk je samen met de docenten Tutor Academy in de andere capaciteitsgroepen en rapporteer je tevens aan de Manager Tutor Academy.

Tot slot lever je een bijdrage aan onderwijsvernieuwingen. Je signaleert mogelijkheden voor verbetering van zowel het onderwijs als de inzet van studentassistenten en helpt deze vernieuwingen zo nodig te implementeren. Je krijgt de ruimte om je te ontwikkelen tot een onderwijsexpert, die zowel vakinhoudelijk als didactisch een bijdrage kan leveren aan een of meerdere leerlijnen van de onderwijsprogramma's. Hiervoor bieden wij je uiteraard de juiste opleidingsmogelijkheden.

Het belangrijkste doel van de functie

Je levert een actieve bijdrage aan de vormgeving, ontwikkeling en uitvoering van de onderwijsprogramma's en je bent actief betrokken binnen de capaciteitsgroep Econometrie. Je rapporteert over je werkzaamheden binnen de capaciteitsgroep aan een senior lecturer.

Je belangrijkste werkzaamheden

 • Het actief meewerken en verder vormgeven aan het onderwijs binnen de ESE.
 • Ontwikkeling, samen met collega vakdocenten, van onderwijsmateriaal en tentamens.
 • Bijdrage leveren aan onderwijsvernieuwingen.
 • Zorgen voor periodiek onderhoud van de toegewezen onderwijsonderdelen.
 • Verzorgen van reeds ontwikkelde reguliere onderwijsonderdelen.
 • Signaleren van verbetermogelijkheden voor de toegewezen onderwijsonderdelen.
 • Verantwoordelijk voor de onderwijskwaliteit binnen de toegewezen onderwijsonderdelen.
 • Verantwoordelijk voor de werving, selectie, training en begeleiding van studentassistenten.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • PhD op een onderwerp in de econometrie, statistiek,  operations research, of (toegepaste) wiskunde.
 • Up-to-date kennis hebben van moderne methoden en technieken in de econometrie, statistiek,  operations research, of (toegepaste) wiskunde.
 • Sterke affiniteit met onderwijs en onderwijsorganisatie.
 • Aantoonbare ervaring met lesgeven, bij voorkeur in een academische omgeving.
 • Goede didactische, relationele, mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden.
 • Uitstekende beheersing in woord en geschrift van de Nederlandse en Engelse taal (niveau C1, CEFR).

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 3 jaar.

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU).

Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van 3 jaar. De functie bedraagt 0.8 FTE. Het salaris bedraagt minimaal €3.807,- en maximaal €5.211,- bruto per maand (schaal 11) bij een volledige aanstelling en is afhankelijk van ervaring. Afhankelijk van prestaties en ontwikkelingen in studentenaantallen en onderwijsvraag, zou deze positie na 3 jaar kunnen leiden tot een vaste aanstelling. De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo The Erasmian Way - Making Minds Matter.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken. Deze Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar én onderscheidend voor de buitenwereld. Vanuit deze waarden, met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. www.eur.nl”.

Afdeling

Erasmus School of Economics

De Erasmus School of Economics (ESE) is de economische faculteit van de EUR. De ESE bestaat uit vier verschillende capaciteitsgroepen (Bedrijfseconomie, Algemene Economie, Toegepaste Economie en Econometrie). De vacature bevindt zich binnen de capaciteitsgroep Econometrie.

Econometrisch Instituut/Capaciteitsgroep Econometrie

Het Econometrisch Instituut heeft een lange onderzoeks- en onderwijstraditie in econometrie, statistiek, data science en operationele research. Onderzoek binnen het Econometrisch Instituut richt zich op het ontwikkelen van nieuwe technieken in de econometrie en de operationele research, en op toepassingen van deze technieken in finance, marketing, macroeconomie, transport en logistiek.

Het Econometrisch Instituut is verantwoordelijk voor een (internationale) bachelor en master opleiding in Econometrie en Operations Research met ongeveer 450 nieuwe bachelor en 250 nieuwe master studenten per jaar. Daarnaast is het Econometrisch Instituut  actief in de (internationale) bachelor opleiding Economie en Bedrijfseconomie en de master opleiding Data Science and Marketing Analytics..

Specificaties

 • Lector; Onderwijs
 • Economie
 • 32—40 uur per week
 • €3807—€5211 per maand
 • Gepromoveerd
 • ESE/EC/20211127

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you