Hoogleraar Staatsrecht (1,0 fte)

Hoogleraar Staatsrecht (1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
10 dec gisteren Utrecht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was gisteren).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bij de faculteit REBO is plek voor een hoogleraar Staatsrecht. Heb je interesse? Lees dan het volledige profiel en solliciteer.

Functieomschrijving

De hoogleraar Staatsrecht geeft op inspirerende wijze en vanuit een wetenschappelijke, onafhankelijke positie vorm en inhoud aan het onderwijs en het onderzoek binnen de leerstoel Staatsrecht, alsook aan het executive (postacademisch) onderwijs. Tevens levert hij/zij een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van de universitaire strategische thema’s en focusgebieden.
De hoogleraar ontwikkelt de volgende activiteiten:
 • het vormen van en inhoud geven aan alle fasen van de opleiding (bachelor, honours college, master en PhD), alsook postacademisch onderwijs;
 • het entameren, ontwikkelen en verrichten van (internationaal) aansprekend onderzoek op het terrein van het staatsrecht;
 • het leveren van een actieve bijdrage aan de verdere ontwikkeling van het universitaire strategische thema 'Instituties voor Open Samenlevingen', alsmede aan het onderzoekprogramma van het Montaigne Centrum voor Rechtsstaat en Rechtspleging. De hoofdvraag van dit onderzoeksprogramma is welke kernwaarden, beginselen en dragers van de rechtsstaat in de nieuw gevormde realiteit centraal moeten staan om deze veerkrachtig en weerbaar te houden, en hoe zij het beste kunnen worden gegarandeerd en bevorderd;
 • het aantrekken en begeleiden van multidisciplinaire en (inter)nationale onderzoeksprojecten in het kader van de tweede en derde geldstroom (o.a. EU en NWO);
 • vanuit een open wetenschappelijke blik nieuwe ontwikkelingen, zowel nationaal als internationaal, die relevant zijn voor het vakgebied, duiden en actief vorm en inhoud geven en discussies voeden;
 • het dragen van verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en medefinanciering van het onderwijs en onderzoek binnen de eigen leerstoel;
 • het doen van strategische voorstellen over en implementeren van facultair onderwijsbeleid in de eigen leerstoel;
 • het vertalen van ontwikkelingen in het eigen onderzoeksgebied naar landelijke onderzoeksprogramma’s.
 • het begeleiden van (buiten)promovendi.

Specificaties

Universiteit Utrecht

Functie-eisen

De kandidaat:
 • heeft brede kennis van en ervaring op het terrein van het staatsrecht, in nationaal en internationaal (rechtsvergelijkend) perspectief;
 • behoort tot de top van het vakgebied en is een initiatiefrijke autoriteit binnen de academische netwerken op het terrein van de leerstoel;
 • beschikt over uitstekende wetenschappelijke kwalificaties, blijkend uit een proefschrift, (internationale) artikelen en gezaghebbende publicaties;
 • beschikt over een grote kennis van en inzicht in het (Europese/internationale) wetenschappelijke debat op het terrein van de leerstoel en is in staat op dit terrein zowel monodisciplinair als multidisciplinair onderzoek te verrichten;
 • heeft affiniteit en ervaring met onderzoek en onderwijs in het buitenland en heeft geparticipeerd in Europees juridisch en/of rechtsvergelijkend onderzoek;
 • heeft ervaring met het opzetten en begeleiden van promotieonderzoek en beschikt over het vermogen om onderzoekers te enthousiasmeren en stimuleren;
 • is in staat om kansrijke aanvragen in de tweede en derde geldstroom te ontwikkelen en de daaruit voortvloeiende onderzoeksprogramma’s en onderzoeken tot een goed einde te brengen;
 • beschikt aantoonbaar over goede didactische kwaliteiten (BKO en SKO onderwijs of vergelijkbare kwalificaties en goede studentevaluaties), en is zeer goed in staat onderwijs te verzorgen op het gebied van de leerstoel, zowel voor Nederlandse als internationale studenten;
 • heeft zeer goede bestuurlijke, organisatorische en leidinggevende kwaliteiten en de bereidheid om deze aan te wenden op de onderscheiden bestuurlijke niveaus;
 • beschikt over zeer goede contactuele eigenschappen;
 • beschikt over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden;
 • beheerst zowel de Nederlandse als de Engelse taal (minimaal op niveau C1).

Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een dienstverband (1,0 fte) voor de initiële duur van twaalf maanden. Bij goed functioneren word je een vast dienstverband aangeboden na het verstrijken van deze termijn. Indien je benoeming tot hoogleraar na de tijdelijke benoemingsperiode van 5 jaar onverhoopt niet wordt omgezet in een benoeming voor onbepaalde tijd, blijft een vast dienstverband mogelijk in een UHD functie. 

Het salaris bedraagt - afhankelijk van relevante werkervaring en kwalificaties - minimaal € 5.843,- en maximaal € 10.272,- (schaal H2 en H1 van de cao Nederlandse Universiteiten) bruto per maand bij een fulltime dienstverband. Je ontvangt daarnaast 8% vakantiegeld en een eindejaarsuitkering van 8,3%. Verder heeft de Universiteit Utrecht een aantrekkelijk pakket arbeidsvoorwaarden, waaronder keuze voor een goede balans tussen werk en privé (onder andere een goede verlofregeling), ontwikkelingsmogelijkheden en een uitstekende pensioenregeling. Kijk voor meer informatie op werken bij de Universiteit Utrecht.

Werkgever

Een betere toekomst voor iedereen. Die ambitie motiveert onze wetenschappers bij hun toponderzoek en het geven van inspirerend onderwijs. Bij de Universiteit Utrecht werken diverse disciplines intensief samen aan maatschappelijk belangrijke thema's. Onze focus ligt op Dynamics of Youth, Institutions for Open Societies, Life Sciences en Sustainability. 


De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de Universiteit Utrecht is een unieke combinatie van 3 departementen: Rechtsgeleerdheid, Economie en Bestuurs- en Organisatiewetenschap. Deze drie vakgebieden verzorgen afzonderlijk én gezamenlijk onderwijs en onderzoek. Door dit multidisciplinaire aanbod is de faculteit een onderscheidende partner voor kennisoverdracht op hoog niveau.


Je gaat werken bij de afdeling Staatsrecht, Bestuursrecht en Rechtstheorie en zal meer in het bijzonder een plaats krijgen binnen de leerstoelgroep Staatsrecht. Binnen de leerstoelgroep is, naast deze leerstoel, de leerstoel Fundamentele Rechten ondergebracht. Binnen de afdeling wordt tussen de verschillende leerstoelgroepen (Staatsrecht, Rechtstheorie, Bestuursrecht, Omgevingsrecht) nauw samengewerkt.

Specificaties

 • Lector; Universitair docent; Universitair hoofddocent; Hoogleraar
 • Recht
 • 36—40 uur per week
 • €5843—€10272 per maand
 • Gepromoveerd
 • 1180492

Werkgever

Universiteit Utrecht

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Domplein 29, 3512 JE, Utrecht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you