Hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht

Hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht

Geplaatst Deadline Locatie
4 jan 2 feb Tilburg
Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Hoogleraar Aansprakelijkheidsrecht voor het Departement Private, Business and Labour Law

Functieomschrijving

Bij Tilburg Law School is per 1 juli 2022 ruimte voor een hoogleraar op het gebied van het verbintenissenrecht, i.h.b. het aansprakelijkheidsrecht.

Tilburg Law School verzorgt hooggewaardeerd onderwijs en onderzoek op het gebied van rechten en bestuurskunde. De internationale oriëntatie van Tilburg Law School is terug te zien in het aanbod van bachelor- en masterprogramma’s, de internationale staf en het internationale netwerk. Het onderzoek is gericht op maatschappelijke relevantie en via het onderwijs bieden wij studenten de kennis en vaardigheden om maatschappelijke problematiek op een academisch niveau te bestuderen en aan te pakken. Het onderzoek is georganiseerd in vier interdepartementale Signature Plans: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations: Private, Fiscal and Technology Driven Legal Relations in a Sustainable Society; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

De leerstoel is gesitueerd binnen het departement Private, Business, and Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School. Het departement PBLL omvat per 1 januari 2022 omstreeks 59 fte. Onderzoekers van het departement PBLL zijn in overwegende mate betrokken bij het Signature Plan Connecting Organizations en leveren een bijdrage aan het landelijke sectorplanonderzoek Transformatieve werking van de globalisering van het recht. Het privaatrecht wordt bestudeerd vanuit het klassieke dogmatische (en rechtsvergelijkende) perspectief, gecombineerd met een supra- en internationale invalshoek en andere disciplines. Tevens is er bijzondere aandacht voor de invloed van digitalisering en data science op rechtswetenschap en rechtspraktijk.

Leeropdracht 
Het verbintenissenrecht is vanouds een belangrijk onderdeel van het onderwijs en onderzoek van het departement. Dit omvat mede het aansprakelijkheidsrecht, zowel het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht als het Europese aansprakelijkheidsrecht, waaronder begrepen wordt het door de EU gereguleerde aansprakelijkheidsrecht en de rechtsvergelijking op het terrein van het aansprakelijkheidsrecht tussen de landen in Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Op dit moment is er, gelet op de ontwikkelingen van de afgelopen jaren en de toekomstige ontwikkelingen, ruimte voor een leerstoel op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht waarbij zowel aandacht wordt besteed aan het Nederlandse aansprakelijkheidsrecht als de internationale ontwikkelingen op dit gebied. Dit is van belang zowel gelet op het onderwijs dat zich richt op het Nederlandse recht en op Global Law, als op het onderzoek van TLS dat op nationaal en internationaal terrein is gericht. 

Het onderwijs, dat voorbereidt op de juridische beroepspraktijk en het rechtswetenschappelijk onderzoek, is een belangrijk deel van het takenpakket. Het vormt de basis van de departementale inkomsten en biedt de mogelijkheid om onderzoek uit te dragen en te toetsen. De aan te trekken hoogleraar verzorgt, ondersteund door de staf van het departement, onderwijs bij diverse vakken in de bachelor- en masteropleidingen van TLS, zowel in het Nederlands als in het Engels. Van de hoogleraren wordt verwacht dat zij verantwoordelijk zijn (met ondersteuning van andere docenten) voor diverse vakken in deze opleidingen, ook buiten het terrein van de leeropdracht, en daarnaast gezamenlijk met de collega’s verantwoordelijkheid draagt voor de verdeling van de andere vakken.

Het onderzoek wordt verricht binnen het Signature Plan Connecting Organizations. In dat kader wordt van de hoogleraar een leidende rol verwacht bij het ontwikkelen en uitvoeren van onderzoek op (inter)nationaal aansprakelijkheidsrecht, mede vanuit een interdisciplinair perspectief. Het onderzoek wordt mede verricht in wisselwerking met de andere onderzoekers binnen het onderzoeksprogramma. De hoogleraar zal betrokken zijn bij het begeleiden van promovendi. Tot slot wordt van de hoogleraar verwacht zich in te spannen in het verwerven van tweede- en derde geldstroominkomsten, onder meer door het indienen van onderzoeksvoorstellen bij NWO en ERC en het verzorgen van PAO-onderwijs. 

Bestuur en beheer
Het departement PBLL telt omstreeks 80 medewerkers (59 FTE), waaronder 19 fte gepromoveerden. Van de hoogleraar wordt een medebepalende en op het terrein van de leeropdracht leidinggevende en inspirerende rol verwacht bij de uitbouw en internationale positionering van het departement, in het bijzonder voor wat betreft de leeropdracht. Voorts participeert de hoogleraar in de facultaire, universitaire en buitenuniversitaire werkverbanden die voor een goede functievervulling noodzakelijk zijn.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Het departement PBLL is op zoek naar een uitstekende, wetenschappelijk opgeleid civielrechtelijk jurist die over aantoonbare affiniteit met de leeropdracht beschikt, blijkend uit toonaangevende publicaties op het gebied van het nationaal en internationaal aansprakelijkheidsrecht. In elk geval zijn nodig:

 • Uitstekende kennis van het nationale en internationale aansprakelijkheidsrecht, blijkend uit een proefschrift en andere (recente) nationale en internationale publicaties, onder meer van rechtsvergelijkende aard; 
 • Aansluiting bij ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht, blijkend uit relevante publicaties als hiervoor omschreven; 
 • Bestuurlijke ervaring binnen de academische wereld;
 • Een breed netwerk binnen de Nederlandse en internationale rechtswetenschap op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en het verbintenissenrecht meer algemeen. 
 • Het vermogen om samen te werken en verbanden te leggen tussen het eigen onderzoek en het onderzoek van andere onderzoekers;
 • Didactische bekwaamheid en aantoonbare (Nederlands- en Engelstalige) onderwijservaring op universitair niveau;
 • Ervaring met het aanvragen en verwerven van (persoonsgebonden en gezamenlijke) onderzoeksfinanciering, inclusief het bestuur en beheer van extern gefinancierde onderzoeksprojecten;
 • Bezit van Basiskwalificatie Onderwijs (BKO), dan wel bereidheid om het BKO binnen 1 jaar te behalen;
 • Uitstekende beheersing van de Engelse taal in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

Het bruto salaris varieert tussen €6.533,- en €8.539,- bruto per maand (full time) op basis van schaal 16 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. Werknemers die uit het buitenland worden aangeworven kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat 30% van het salaris wordt betaald als een belastingvrije vergoeding.

De werknemer ontvangt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 18 maanden (voor externe kandidaten) of 12 maanden (bij interne kandidaten). Bij gebleken geschiktheid zal dit contract worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd.

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Departement Private, Business, and Labour Law (PBLL)

Het departement Private, Business, and Labour Law (PBLL) van Tilburg Law School omvat per 1 januari 2022 omstreeks 59 fte. Onderzoekers van het departement PBLL zijn in overwegende mate betrokken bij het Signature Plan Connecting Organizations, naast het sectorplan onderzoek Modes of Lawmaking. Het privaatrecht wordt bestudeerd vanuit het klassieke dogmatische (en rechtsvergelijkende) perspectief, gecombineerd met een supra- en internationale invalshoek en andere disciplines. Tevens is er bijzondere aandacht voor de invloed van digitalisering en data science op de rechtswetenschap en rechtspraktijk.

Additionele informatie

Informatie
Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Prof. Mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, email T.F.E.TjongTjinTai@tilburguniversity.edu.

Specificaties

 • Hoogleraar
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €6533—€8539 per maand
 • Gepromoveerd
 • 19114

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Prof. Mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, T.F.E.TjongTjinTai@tilburguniversity.edu.

Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via onze vacaturesite. Uw sollicitatie, vergezeld van Curriculum Vitae, cijferlijst(en) en een (weblink naar een) juridisch afgerond werk (bijvoorbeeld scriptie of gepubliceerd artikel, dan wel dissertatie) dient uiterlijk 2 februari 2022 (elektronisch) verstuurd te zijn. Voeg minimaal drie referenten (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres) toe. We benaderen alleen referenten van kandidaten in de tweede selectieronde.  


Eerste selectiegesprekken vinden plaats op 16 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie, inclusief een nog nader te bepalen gastlid, bestaat uit: 

 1. Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter
 2. Prof. Mr. Dr. Stavros Zouridis, lid
 3. Prof. Dr. Joseph Mc Cahery, lid
 4. Prof. Dr. Mijke Houwerzijl, lid
 5. Prof. Dr. Christoph van der Elst, lid

Idealiter zal de geselecteerde kandidaat op 1 april 2022 kunnen beginnen. 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met Prof. Mr. T.F.E. Tjong Tjin Tai, T.F.E.TjongTjinTai@tilburguniversity.edu.

Solliciteren op deze vacature kan uitsluitend online via onze vacaturesite. Uw sollicitatie, vergezeld van Curriculum Vitae, cijferlijst(en) en een (weblink naar een) juridisch afgerond werk (bijvoorbeeld scriptie of gepubliceerd artikel, dan wel dissertatie) dient uiterlijk 2 februari 2022 (elektronisch) verstuurd te zijn. Voeg minimaal drie referenten (inclusief naam, telefoonnummer en e-mailadres) toe. We benaderen alleen referenten van kandidaten in de tweede selectieronde.  


Eerste selectiegesprekken vinden plaats op 16 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie, inclusief een nog nader te bepalen gastlid, bestaat uit: 

 1. Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter
 2. Prof. Mr. Dr. Stavros Zouridis, lid
 3. Prof. Dr. Joseph Mc Cahery, lid
 4. Prof. Dr. Mijke Houwerzijl, lid
 5. Prof. Dr. Christoph van der Elst, lid

Idealiter zal de geselecteerde kandidaat op 1 april 2022 kunnen beginnen. 

Solliciteer uiterlijk op 2 feb. 2022 23:58 (Europe/Amsterdam).