Universitair Hoofddocent Europese Unie Recht

Universitair Hoofddocent Europese Unie Recht

Geplaatst Deadline Locatie
4 jan morgen Tilburg
Het Department Public Law & Governance (PLG) van de Tilburg Law School is op zoek naar een collega die als universitair hoofddocent (UHD) Europees (EU) recht ons team komt versterken. PLG is een groot, divers en interdisciplinair departement, dat bijna 120 academische medewerkers en een waaier van juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines telt. U zult op hoog niveau onderwijs en onderzoek verrichten en leiding geven aan een ambitieus team van docenten en onderzoekers. U draagt zo bij aan een versterking van het onderwijs en onderzoek van het departement op het terrein van het EU-recht.

Functieomschrijving

Binnen het departement PLG, en als mede-leidinggevend lid van een toegewijd team van ervaren wetenschappers, verzorgt de hoofddocent zelfstandig EU-rechtsonderwijs, onderzoek en voert algemene administratieve verantwoordelijkheden uit. PLG verzorgt een een Master in European Law and  Global Risk, samen met collega's van het Department of Law, Technology, Markets and Society (LTMS). De hoofddocent verzorgt ook onderwijs in EU-recht, in het Engels en Nederlands, op bachelor niveau. Hoewel de succesvolle kandidaat zich op bachelor niveau op zijn gemak moet voelen om vakken te doceren over het brede scala van institutionele en materiële EU-wetgeving, ligt onze nadruk op gevorderd niveau op constitutionele (bijv. rechtsstaat, mensenrechten), institutionele (bijv. comitologie) en leerstellige/theoretische kwesties (bijv. rechtsmiddelen, multi-level governance). Idealiter is de hoofddocent in staat het mastervak Law, technology and the environment (met een focus op EU-recht) te verzorgen. Onderzoek naar EU-recht is ingebed in een multidisciplinair Signature Plan Global Law and Governance, dat die focus weerspiegelt. Het prisma van de ecologische en humanitaire crises dicteert in toenemende mate ons onderzoek naar EU-recht, dat misschien wel het duidelijkst tot uiting komt in het meerjarige onderzoeksprogramma ‘Constitutionalizing the Anthropocene’. Een levendige en groeiende onderzoeksgemeenschap ondersteunt dat programma, waarin EU (milieu)recht, rechtsfilosofie, politicologie en openbaar bestuur samenkomen om de grote maatschappelijke uitdagingen van onze tijd aan te pakken. De succesvolle kandidaat zal actief deelnemen en bijdragen aan de verdere ontwikkeling van deze onderzoeksgemeenschap. De beoogde verhouding tussen onderwijs en onderzoek is ongeveer 40%-40%, de overige 20% voor administratieve taken.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

 

Wij verwachten van u de volgende kwalificaties en kwaliteiten:

 • U bent gepromoveerd op het gebied van het EU-recht.
 • U hebt een breed EU-rechtprofiel.
 • U hebt een uitstekende staat van dienst in zowel onderwijs als onderzoek.
 • U heeft ervaring met het aanvragen van externe financiering en bent bereid om externe onderzoeksfinanciering aan te vragen.
 • Goede beheersing van de Engelse taal.
 • Goede beheersing van het Nederlands is niet van meet af aan vereist, maar is wel een voordeel.
 • U bezit wetenschappelijke integriteit en draagt bij aan een open en gediversifieerde cultuur van excellentie.
 • Daarnaast bent u een teamspeler met goede communicatieve vaardigheden en heeft u enige ervaring met het leiden van een team van academici.
 • Er wordt van u verwacht dat u in het bezit bent van een Basiskwalificatie Onderwijs (BKO).
 • U zet zich in om een actief lid van het departement te zijn.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

 

Het bruto salaris varieert tussen €5.294,- en €6.444,- bruto per maand (full time) op basis van schaal 13 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. Werknemers die uit het buitenland worden aangeworven kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat 30% van het salaris wordt betaald als een belastingvrije vergoeding.

Tilburg University biedt u een arbeidsovereenkomst aan voor een periode van 18 maanden en 0,8 – 1,0 fte (32 – 40 uur per week). 

 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

 

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Afdeling

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het Department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteresse.

Additionele informatie

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via Prof. Han Somsen, e-mail: Han.Somsen@tilburguniversity.edu. 

Specificaties

 • Universitair hoofddocent
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 19141

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

We nodigen u uit om uiterlijk 26 januari online te solliciteren voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan prof. dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een CV, publicatielijst en uw top drie publicaties, recente onderwijsevaluaties, onderzoeksvoorstel en minimaal drie referenties toe (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 17 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter
 2. Prof. Mr. Dr. Stavros Zouridis, lid
 3. Prof. Dr. Joseph Mc Cahery, lid
 4. Prof. Dr. Jonathan Verschuuren, lid

 

U start idealiter op 1 juni 2022 met werken voor Tilburg University. Het heeft de voorkeur dat u tijdens het dienstverband woonachtig bent in Nederland (of België).

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

We nodigen u uit om uiterlijk 26 januari online te solliciteren voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan prof. dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een CV, publicatielijst en uw top drie publicaties, recente onderwijsevaluaties, onderzoeksvoorstel en minimaal drie referenties toe (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 17 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter
 2. Prof. Mr. Dr. Stavros Zouridis, lid
 3. Prof. Dr. Joseph Mc Cahery, lid
 4. Prof. Dr. Jonathan Verschuuren, lid

 

U start idealiter op 1 juni 2022 met werken voor Tilburg University. Het heeft de voorkeur dat u tijdens het dienstverband woonachtig bent in Nederland (of België).

Solliciteer uiterlijk op 26 jan. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).