Universitair Hoofddocent Straf- en Strafprocesrecht

Universitair Hoofddocent Straf- en Strafprocesrecht

Geplaatst Deadline Locatie
5 jan morgen Tilburg
Binnen het departement Criminal Law van Tilburg Law School is de vacature van Universitair Hoofddocent Straf- en Strafprocesrecht vacant. Wij zoeken een enthousiaste wetenschapper die vanaf 1 augustus 2022 deze functie gaat bekleden, of zoveel eerder als mogelijk is.

Functieomschrijving

De aan te stellen universitair hoofddocent (UHD) verzorgt colleges in vakken in de Nederlandstalige Bachelor Rechtsgeleerdheid en de track Strafrecht binnen de Master Rechtsgeleerdheid en/of de Engelstalige bachelor Global Law en begeleidt daarnaast Masterscripties. U bent nauw betrokken bij de inhoudelijke invulling van vakken en de onderwijsmethodiek en in staat docenten inhoudelijk te coachen op het terrein van het Nederlandse straf- en strafprocesrecht. U bent een belangrijke spil in het onderzoek van de vakgroep en levert daaraan een substantiële bijdrage, waaronder aan de realisering van het signature plan Law and Security. U kunt daaraan uw eigen accenten toevoegen. Het onderzoek wordt verricht op het terrein van het straf(proces)recht, bij voorkeur in een multidisciplinair kader en met een internationale oriëntatie. U draagt in belangrijke mate bij aan het verwerven, coördineren en uitvoeren van projecten met financiering uit de tweede en/of derde geldstroom. Voorts levert u een bijdrage aan bestuurlijke taakopdrachten van de vakgroep en de faculteit. Tilburg University stelt zich ten doel om maatschappelijke vraagstukken niet alleen te doorgronden en kritisch te beschouwen, maar ook kennis actief in te zetten ten behoeve van de samenleving. Als UHD wordt van u verwacht dat u daar een bijdrage aan levert. Tot slot kenmerkt het departement Criminal Law zich door een informele en op gelijkwaardigheid en samenwerkingsbereidheid gebaseerde cultuur. U bent een ‘team player’ en draagt op een positieve wijze bij aan deze cultuur. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. We zijn daarom op zoek naar een persoon met de volgende kwalificaties en competenties:

 • Gepromoveerd in het Nederlands strafrecht of een andere relevante discipline. 
 • Ervaring met en bewezen kwaliteiten ten aanzien van het coördineren en verzorgen van strafrechtelijk onderwijs in de Bachelor- en Masterfase. 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden. U kunt uw kennis op een enthousiaste en heldere manier overbrengen op studenten en collega’s. 
 • Een behaalde BKO-kwalificatie of een vergelijkbaar certificaat, is een vereiste.
 • U bent in staat om collega-docenten inhoudelijk te coachen inzake het Nederlandse straf- en strafprocesrecht.
 • U bent aantoonbaar in staat om uw onderzoeksresultaten in het onderwijs te integreren.
 • U bent aantoonbaar in staat om bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het onderwijs, bijvoorbeeld in de vorm van het mede innoveren van het onderwijs, of het mede ontwikkelen van een nieuw vak. 
 • Een uitstekend trackrecord op het terrein van wetenschappelijk onderzoek, blijkend uit (nationale en internationale) publicaties, alsmede uit professionele publicaties met een direct maatschappelijk belang.
 • Aantoonbare ervaring met het bijdragen aan het verwerven van financiering uit de 2e en/of 3e geldstroom, waaronder tevens het verwerven van opdrachten voor het verzorgen van postacademisch onderwijs kan worden begrepen.
 • Affiniteit met het uitvoeren van sociaalwetenschappelijk onderzoek dan wel met het doen van onderzoek in een internationale en/of multidisciplinaire setting is een pré. 
 • Vertrouwdheid met de praktijk van de strafrechtspleging strekt tot aanbeveling.
 • Ervaring met het uitvoeren van bestuurlijke taken.
 • U heeft zich gepresenteerd in het publieke debat ten aanzien van uw vakgebied, blijkende uit bijvoorbeeld de publicatie van opiniestukken, of andere bijdragen in de media.
 • U vertoont in onderwijs, onderzoek en in de werkverhoudingen met collega’s, een open en op gelijkwaardigheid en samenwerking gerichte houding. 
 • Excellente beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

 

Het bruto salaris varieert tussen € 5.294 en € 6.444 per maand (full time) op basis van schaal 13 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. Werknemers die uit het buitenland worden aangeworven kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat 30% van het salaris wordt betaald als een belastingvrije vergoeding.

 

De werknemer ontvangt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 18 maanden (voor externe kandidaten) of 12 maanden (bij interne kandidaten). Bij gebleken geschiktheid zal dit contract worden omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd. 

 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.


Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Afdeling

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het Department of Criminal Law kent een multidisciplinaire samenstelling waarin zowel het straf(proces)recht als sociaalwetenschappelijke benaderingen van criminaliteit en slachtofferschap een plaats hebben en verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen, criminologie, victimologie en interculturele forensische psychiatrie. De vakgroep telt momenteel ongeveer 30 vaste stafleden. Bijzondere waarde wordt gehecht aan samenwerking, zowel binnen de vakgroep als met collega’s binnen Tilburg Law School en andere faculteiten. Het departement kent een informele cultuur, waarin gelijkwaardigheid en het bieden van een inspirerende en veilige werkomgeving voorop staan. Het verzorgen van excellent onderwijs en doen van uitdagend onderzoek worden als twee hoofdtaken gezien die alleen in gezamenlijkheid tot stand kunnen worden gebracht. 

Additionele informatie

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via prof. mr. dr. E. (Elies) van Sliedregt. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 013 466 8074, of via E.vanSliedregt@tilburguniversity.edu.

Specificaties

 • Universitair hoofddocent
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 19161

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

We nodigen u uit om uiterlijk 26 januari online te solliciteren voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan Prof. Dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een gedetailleerd CV, publicatielijst en minimaal één referentie toe (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

 

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 februari (onder voorbehoud) De selectiecommissie bestaat uit: 
1.    Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter
2.    Prof. Dr. Eleni Kosta, lid
3.    Prof. Dr. Irmgard Borghouts - van de Pas, lid
4.    Prof. Mr. Dr. Elies van Sliedregt, lid

 

U start idealiter op 1 augustus 2022 met werken voor Tilburg University, of zoveel eerder als mogelijk is. 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

We nodigen u uit om uiterlijk 26 januari online te solliciteren voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan Prof. Dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een gedetailleerd CV, publicatielijst en minimaal één referentie toe (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

 

De selectiegesprekken vinden plaats op 8 februari (onder voorbehoud) De selectiecommissie bestaat uit: 
1.    Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter
2.    Prof. Dr. Eleni Kosta, lid
3.    Prof. Dr. Irmgard Borghouts - van de Pas, lid
4.    Prof. Mr. Dr. Elies van Sliedregt, lid

 

U start idealiter op 1 augustus 2022 met werken voor Tilburg University, of zoveel eerder als mogelijk is. 

Solliciteer uiterlijk op 26 jan. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).