Universitair Hoofddocent Belastingrecht

Universitair Hoofddocent Belastingrecht

Geplaatst Deadline Locatie
5 jan morgen Tilburg
Het departement Belastingrecht van de Tilburg Law School is een onderdeel van het samenwerkingsverband Fiscaal Instituut Tilburg (hierna; FIT). Wij zijn op zoek naar een collega die als universitair hoofddocent (UHD) Belastingrecht ons team komt versterken. U zult op hoog niveau onderwijs en onderzoek verrichten en onderdeel zijn aan een ambitieus team van docenten en onderzoekers. U draagt zo bij aan een versterking van het onderwijs en onderzoek van het departement op het terrein van het formele belastingrecht in multidisciplinair perspectief.

Functieomschrijving

Als Universitair Hoofddocent (UHD) verzorgt u onderwijs en onderzoek binnen het departement Belastingrecht dat onderdeel is van het FIT en bent u verantwoordelijk voor verschillende managementtaken. 

 

Voor wat betreft het onderwijs bent u verantwoordelijk voor het vak Formeel belastingrecht, dat deel uitmaakt van de bachelor Fiscaal Recht en de bachelor Fiscale Economie. U verzorgt niet alleen het onderwijs maar bent ook eindverantwoordelijk voor dit vak (vakcoördinator). U doceert ook in het bachelorvak Tax and Technology, met name over de impact van ICT op de rechtsbescherming. Daarnaast begeleidt u master theses o.a. op het terrein van het formele belastingrecht. Verder bent u ook inzetbaar voor andere vakken zoals de bachelorsscriptie (met een sterk accent op methoden van wetenschappelijk onderzoek) en Methodologie van het belastingrecht.

 

Naast een ruime ervaring op het terrein van onderwijs, beschikt u over een grondige kennis van het formele belastingrecht, blijkend uit uitstekende publicaties hierover. Uw onderzoek biedt een multidisciplinaire reflectie op het positieve belastingrecht en getuigt van wetenschappelijke en maatschappelijke relevantie. De maatschappelijke effecten van het formele belastingrecht hebben uw bijzondere aandacht. U verricht onderzoek in het kader van het TLS Signatureplan ‘Connecting Organizations’, waarbinnen onderzoekers uit het fiscale recht (en economie), ondernemingsrecht, arbeidsrecht en burgerlijk recht samenwerken. Hier doet u onderzoek naar een duurzaam systeem van formeel belastingrecht mede in het licht van Tax and Technology. Hoe kan een evenwicht tussen rechtsbescherming en rechtshandhaving worden gewaarborgd?

 

Als lid van het dagelijks bestuur van het FIT vervult u een belangrijke managementtaak onder andere als PhD-officer. U coördineert het promovendibeleid, mede op basis van regelmatig contact met de promovendi van het Fiscaal Instituut. Omdat het FIT te maken heeft met twee faculteiten (Tilburg Law School en Tilburg School of Economics and Management) is de afstemming tussen het beleid van deze twee faculteiten een voortdurend aandachtspunt. Andere managementtaken zullen in overleg worden afgestemd. De verhouding tussen onderzoek, onderwijs en management is ruwweg 40%-40%- 20% . 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van excellent onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

 • Goede beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 • Proefschrift op het gebied van het formele belastingrecht met een multidisciplinaire invalshoek;
 • Ruime ervaring op het terrein van onderwijs en onderzoek en op de managementterreinen zoals hiervoor beschreven; 
 • Vermogen om en ervaring met het aantrekken van derde geldstroom inkomsten voor onderzoeks- en onderwijsprojecten; 
 • BKO-certificaat/ uitstekende didactische vaardigheden; 
 • Wetenschappelijke integriteit; 
 • Actieve collega met teamgeest die collegae en promovendi weet te stimuleren;
 • Een lijst met zeer goede (zowel kwalitatief als kwantitatief) publicaties.
 • (Inter)nationale erkenning, blijkend bijvoorbeeld uit;
 • Citaties in gezaghebbende (inter)nationale wetenschappelijke publicaties;
 • Uitnodigingen om lezingen te houden op (inter)nationale conferenties;
 • Beschikken over een uitgebreid internationaal netwerk en deelname aan netwerk evenementen.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: 18 maanden.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkeling. We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei faciliteiten en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Tilburg University bevordert diversiteit en inclusie; daarom voeren we een actief beleid voor inclusieve teams waar diverse talenten kunnen floreren.

 

Het bruto salaris varieert tussen € 5.294,- en € 6.444,- per maand (full time) op basis van schaal 13 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University bevordert actief gelijke en transparante salarissen tussen mannen en vrouwen door het strikt toepassen van vooraf vastgestelde parameters op basis van de ervaring van de kandidaat. Werknemers die uit het buitenland worden aangeworven kunnen in aanmerking komen voor de 30%-regeling. Dit betekent dat 30% van het salaris wordt betaald als een belastingvrije vergoeding.

 

Tilburg University biedt u een arbeidsovereenkomst aan voor een periode van 18 maanden, met uitzicht op een vast dienstverband. 

 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

 

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

 

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Afdeling

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het Fiscaal Instituut Tilburg (FIT) geeft al meer dan vijftig jaar wetenschappelijk onderwijs en verricht onderzoek op het terrein van de Nederlandse en internationale belastingen. Het is een samenwerkingsverband van wetenschappers verbonden aan voornamelijk TLS en TiSEM, die zich toeleggen op belastingrecht (TLS), fiscale economie en openbare financiën. Zowel het onderwijs als het onderzoek legt zich behalve op het nationale en internationale belastingrecht ook toe op het Europese en mondiale belastingrecht alsmede op rechtsvergelijking met andere rechtsstelsels en op aanpalende wetenschapsgebieden zoals data science, strafrecht, civiel recht, publiek recht, filosofie, psychologie, management, bedrijfseconomie en algemene economie.   

Additionele informatie

Meer informatie over de vacature kan worden verkregen via professor dr. Peter Essers op P.H.J.Essers@tilburguniversity.edu. 

Specificaties

 • Universitair hoofddocent
 • Recht
 • max. 32 uur per week
 • Gepromoveerd
 • 19162

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you

X

Solliciteer op deze vacature

Solliciteer op deze vacature

Dit sollicitatieproces wordt beheerd door de werkgever (Tilburg University). Heb je nog aanvullende vragen over jouw sollicitatie, neem dan contact op met de werkgever.

Bedankt voor je sollicitatie

Voor vragen over jouw sollicitatie kun je contact opnemen met de werkgever.

Tip: sla deze vacature op als favoriet in je AcademicTransfer account. Zo heb je meteen een overzicht en kun je de vacature makkelijk terugvinden. Nog geen account? Maak deze dan nu aan en profiteer van nog meer handige functionaliteiten!

Sollicitatieprocedure

We nodigen u uit om uiterlijk 26 januari 2022 online te solliciteren voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan prof. dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een CV, publicatielijst en uw top drie publicaties, recente onderwijsevaluaties, cijferlijsten, een onderzoeksvoorstel en minimaal drie referenties toe (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 15 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter 
 2. Prof. Dr. Joseph Mc Cahery, lid
 3. Prof. Mr. Dr. Stavros Zouridis, lid
 4. Prof. Mr. Dr. Hans Gribnau, lid

 

U start idealiter op 1 juni 2022 met werken voor Tilburg University. 

Sollicitatieprocedure

Sollicitatieprocedure

We nodigen u uit om uiterlijk 26 januari 2022 online te solliciteren voor deze functie. Richt uw motivatiebrief aan prof. dr. Geert Vervaeke (Decaan Tilburg Law School) en voeg een CV, publicatielijst en uw top drie publicaties, recente onderwijsevaluaties, cijferlijsten, een onderzoeksvoorstel en minimaal drie referenties toe (inclusief naam, telefoonnummer en emailadres). We benaderen alleen referenten voor kandidaten die naar de tweede selectieronde gaan. 

 

De eerste selectiegesprekken vinden plaats op 15 februari (onder voorbehoud). De selectiecommissie bestaat uit: 

 1. Prof. Dr. Maurice Adams, voorzitter 
 2. Prof. Dr. Joseph Mc Cahery, lid
 3. Prof. Mr. Dr. Stavros Zouridis, lid
 4. Prof. Mr. Dr. Hans Gribnau, lid

 

U start idealiter op 1 juni 2022 met werken voor Tilburg University. 

Solliciteer uiterlijk op 26 jan. 2022 23:59 (Europe/Amsterdam).