Promovendus: reflexief toezicht op de Jeugdzorg: de ervaringen van jongeren en hun ouders

Promovendus: reflexief toezicht op de Jeugdzorg: de ervaringen van jongeren en hun ouders

Geplaatst Deadline Locatie
28 jan 18 feb Nijmegen

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 18 feb 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Als promovendus werk je aan een promotie onderzoek dat deel uitmaakt van het onderzoeksconsortium Reflexive regulation using narrative methods of service provision for vulnerable people (RUN-project).

De overheid heeft een belangrijke taak in de bescherming van burgers in een kwetsbare positie. Recente ontwikkelingen zoals de Toeslagenaffaire en de crisis in de Jeugdzorg laten echter zien dat dit niet altijd lukt en dat soms als gevolg van het overheidsoptreden burgers zelfs verder in de problemen komen. Overheidsinstanties moeten beter leren luisteren naar de ervaringen van burgers, en die verhalen gebruiken voor het beleid en het toezicht daarop. Dit geldt ook voor toezichthouders zoals de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd of de Inspectie Justitie en Veiligheid. In het licht van deze ontwikkelingen luidt de centrale onderzoeksvraag van dit project: hoe kunnen we ervoor zorgen dat dienstverleners en toezichthouders beter luisteren naar de ervaringen van kwetsbare burgers voor wie deze diensten zijn bedoeld? Het doel van de RUN-studie is om reflexieve toezichtarrangementen te ontwikkelen, gebruikmakend van narratieve methoden, die gebruikers van publieke diensten centraal zetten.

Je maakt deel uit van het onderzoekconsortium "Reflexive regulation using narrative methods of service provision for vulnerable people (RUN-project)" dat wordt gefinancierd door NWO. Het consortium bestaat uit onderzoekers van de Erasmus Universiteit (EUR), Radboud Universiteit Nijmegen (RU), Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en een groot aantal maatschappelijke partners.

Elk lid van het consortium is gericht op de ontwikkeling van reflexieve vormen van toezicht voor één specifieke groep: mensen met dementie en hun mantelzorgers (EUR), mensen met een lage opleiding die geen baan hebben (RUG), en jongeren met mentale en sociale problemen en hun ouders (RU). Deze vacature is voor het onderzoeksproject aan de Radboud Universiteit: de ontwikkeling van reflexieve vormen van toezicht voor jongeren met mentale en sociale problemen en hun ouders. Het project wordt geleid door Prof. Jan-Kees Helderman en vindt plaats binnen de Afdeling Bestuurskunde van de Faculteit der Managementwetenschappen.

De functie betreft promotieonderzoek naar reflexieve vormen van toezicht voor jongeren met mentale en sociale problemen en hun ouders. Je zal je richten op de wijze waarop deze mensen hun contact met hulp- en zorgverleners ervaren en hoe deze ervaringen kunnen worden ingezet voor de ontwikkeling van nieuwe reflexieve toezichtarrangementen waarin de burger centraal staat.

Je zal gebruik maken van interdisciplinair actie-onderzoek, op basis van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoeksmethoden, om de dagelijkse ervaringen in kaart te brengen van jongeren met mentale en sociale problemen, hun ouders en de daarbij betrokken zorgverleners. Daarnaast is het onderzoek gericht op het ontwikkelen van een 'toolkit' voor nieuwe vormen van toezicht, waarin dialoog en verantwoording centraal staan. Je zal intensief samenwerken met de andere senior-onderzoekers, promovendi en maatschappelijke partners in dit project.

Je moet zelfstandig kunnen werken, goed kunnen samenwerken en theoretisch geïnteresseerd zijn. Het proefschrift zal bestaan uit wetenschappelijke artikelen. Je zal wetenschappelijke conferenties en workshops bijwonen en organiseren, en (beperkte) onderwijsactiviteiten verrichten die verband houden met het RUN-project. Er wordt actieve deelname van je verwacht bij onderzoeksactiviteiten aan de afdeling Bestuurskunde en het facultaire opleidingsprogramma voor Promovendi van de IMR Doctoral School. Dit trainingsprogramma stelt je in staat deel te nemen aan workshops en seminars die aansluiten bij je onderzoeksinteresse.

Het promotieonderzoek zal worden begeleid door prof. Jan-Kees Helderman (hoogleraar sociaal beleid en bestuur bij de afdeling Bestuurskunde van de RU), dr. Dorian Schaap (universitair docent bij de afdeling Bestuurskunde van de RU) en dr Iris Wallenburg (universitair hoofddocent bij de Erasmus School of Health Policy & Management).

Specificaties

Radboud Universiteit

Functie-eisen

 • Je hebt een master in de Sociale Wetenschappen afgerond met uitstekende cijfers, zoals Bestuurskunde, Sociologie, Antropologie en Pedagogiek.
 • Je hebt kennis van methoden van kwalitatief onderzoek en bekendheid met kwantitatief onderzoek.
 • Je hebt belangstelling voor overheidsbeleid en toezicht vanuit een burgerperspectief en affiniteit met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie.
 • Je hebt een goede beheersing van het Nederlands en Engels in woord en geschrift.
 • Je hebt deze aantoonbare competenties: plannen en organiseren, analytisch vermogen, schrijfvaardigheid, presenteren, bijhouden van de voortgang van werkzaamheden, flexibiliteit, en vermogen om zelfstandig te werken en om samen te werken met de andere onderzoekers en maatschappelijke partners in het project.
 • Je hebt uitstekende sociale vaardigheden die je in staat stellen om het veldwerk op een professionele manier uit te voeren en contact te maken met de doelgroep.

Arbeidsvoorwaarden

Dienstverband voor bepaalde tijd: Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met twee en half jaar (vier jarig contact).

 • Een dienstverband van 1,0 fte.
 • Het bruto salaris start met € 2.443 per maand op basis van een 38-urige werkweek en loopt op tot € 3.122 in het 4e jaar (salarisschaal P).
 • Je ontvangt 8% vakantietoeslag en 8,3% eindejaarsuitkering.
 • Je krijgt in eerste instantie een tijdelijk dienstverband voor de duur van anderhalf jaar. Na een positieve beoordeling wordt dit verlengd met twee en half jaar (vier jarig contact).
 • Je krijgt bij ons extra vrije dagen. Bij een fulltime dienstverband kun je kiezen tussen 29 of 41 vakantiedagen in plaats van de wettelijk vastgelegde 20.
Aanvullende arbeidsvoorwaarden
Werk en wetenschap vragen om goed werkgeverschap. Dit zie je terug in de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden van de Radboud Universiteit. Zo kun je afspraken maken voor een goede werk- privébalans met flexibele werktijden, diverse verlofregelingen en thuiswerken. Ook kun je bij ons een gedeelte van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen, ruil bijvoorbeeld inkomen tegen extra vakantiedagen en ontvang een vergoeding van je sportabonnement. En uiteraard hebben we een goede pensioenregeling. Je krijgt volop ruimte en verantwoordelijkheid om je talenten te ontwikkelen en je ambities te realiseren. We bieden dan ook verschillende scholings- en studieregelingen aan.

Werkgever

Bij de Faculteit der Managementwetenschappen verbinden de medewerkers het wetenschappelijk onderwijs met onderzoek in uitdagende onderwijsprogramma's op het gebied van bestuurskunde, bedrijfskunde, economie en bedrijfseconomie, geografie, planologie en milieu en politicologie. Er studeren ongeveer 5000 studenten aan de Faculteit der Managementwetenschappen (Nijmegen School of Management), en de faculteit heeft ongeveer 350 fte aan medewerkers waarvan 75% academici.

Een rijke en inspirerende mix van vakgebieden met een grote maatschappelijke betekenis. Vanuit haar cultuur van eenheid in verscheidenheid geeft de faculteit haar ontwikkelingsrichting het motto mee van "Responsible Governance for Sustainable Societies". De maatschappij vraagt om kritische reflectie, nieuwe perspectieven en wetenschappelijk gefundeerde kennis, die bovendien bruikbaar is voor de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Juist de rijke mix van disciplines en invalshoeken binnen de faculteit biedt kansen om de vraagstukken in de samenleving op kritische wijze uiteen te rafelen en op innovatieve wijze te benaderen in onderwijs en onderzoek. De vacature valt binnen de afdeling Bestuurskunde.

Specificaties

 • PhD
 • Gedrag en maatschappij
 • €2443—€3122 per maand
 • Universitair
 • 1183421

Werkgever

Radboud Universiteit

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Houtlaan 4, 6525 XZ, Nijmegen

Bekijk op Google Maps

Interesting for you