Promovendus voor “Uitvoeringsorganisaties en hun relaties” (0,8-1fte)

Promovendus voor “Uitvoeringsorganisaties en hun relaties” (0,8-1fte)

Geplaatst Deadline Locatie
28 jan 28 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 28 mrt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Geïnteresseerd in de actuele problematiek bij uitvoeringsorganisaties? Word promovendus (m/v) voor het project “Uitvoeringsorganisaties en hun relaties met politiek, ministeries en burgers”. Onderzoek op het hoogste academische niveau in een inclusieve werkomgeving en een multidisciplinair team.

Functieomschrijving

Wij zijn op zoek naar een promovendus/promovenda om het project “Uitvoerings­organisaties en hun relaties met politiek, ministeries en burgers” uit te voeren.

Dit project wordt gefinancierd door het programma Staat van de Uitvoering, van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het betreft een vierjarig project waarbij de promovendus/promovenda een aantal deelstudies uitvoert over de relaties tussen uitvoeringsorganisaties enerzijds en de Tweede Kamer, ministeries en burgers anderzijds. Er is een onderzoeksvoorstel dat geïnteresseerde kandidaten kunnen opvragen (zie hieronder). Het onderzoek zal gebruik maken van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethoden.

Het onderzoek staat ook ten dienste van het programma Staat van de Uitvoering. De resultaten zullen gebruikt worden voor rapporten over uitvoeringsorganisaties aan de politiek en de samenleving.

De promovendus/promovenda wordt lid van de Erasmus Graduate School of Social Sciences and the Humanities en zal het opleidingsprogramma van de onderzoeksschool Netherlands Institute of Governance NIG volgen. Begeleiding zal worden geboden door prof.dr. Sandra van Thiel en een nader te bepalen tweede begeleider.

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

  • Je beschikt over een (research) master diploma in bestuurskunde of aanverwante  sociaalwetenschappelijke discipline;
  • Kennis van het openbaar bestuur en uitvoeringsorganisaties in het bijzonder strekt tot de aanbeveling;
  • Je hebt ervaring met het doen van onderzoek en gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve methoden, inclusief richtlijnen voor data management en onderzoek integriteit;
  • Je beschikt over goede spreek- en schrijfvaardigheid, zowel in het Nederlands als in het Engels; en
  • Je hebt Interesse en bereidheid om te werken in een academische omgeving maar je beschikt ook over vaardigheden om contact en relaties te kunnen onderhouden met organisaties in het openbaar bestuur.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van 1 jaar en kan bij goed functioneren en ongewijzigde organisatieomstandigheden worden verlengd voor een periode van 3 jaar. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 2.443, - en € 3.122, - bruto per maand (schaal ). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Interne kandidaten genieten een voorrangspositie ten opzichte van externe kandidaten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

  • PhD
  • 32—40 uur per week
  • €2443—€3122 per maand
  • ESSB/20220128

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you