Hoogleraar - Publiekrecht, in het bijzonder het economisch publiekrecht (0,5 – 1,0 fte)

Hoogleraar - Publiekrecht, in het bijzonder het economisch publiekrecht (0,5 – 1,0 fte)

Geplaatst Deadline Locatie
8 feb 4 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 4 mrt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Voelt u zich aangetrokken tot de innovatie van het publiekrecht en in het bijzonder het economisch publiekrecht, in het licht van belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, digitalisering en economische ongelijkheid? Bent u toe aan een volgende stap in uw wetenschappelijke loopbaan? Dan is dit de uitdaging voor u.

Erasmus School of Law is op zoek naar een enthousiaste hoogleraar voor de invulling van de leerstoel Publiekrecht, in het bijzonder economisch publiekrecht, die in het nieuwe facultaire departement Law & Markets wil bijdragen aan het bestuderen en doceren van publiekrechtelijke vraagstukken die gerelateerd zijn aan belangrijke maatschappelijke thema’s. Uitgangspunt is de vervulling van een 0,5 tot 1,0 fte positie.

Functieomschrijving

Als collega binnen het nieuwe departement Law & Markets maakt u deel uit van een internationaal team van junior en senior onderzoekers dat actief is op het gebied van recht en economische governance, breed opgevat. Met zijn focus op de juridische en maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot het recht voor economische actoren combineert het departement meerdere benaderingen om nieuwe onderzoeksperspectieven en innovatieve antwoorden te ontwikkelen.

Als hoogleraar Publiekrecht heeft u een voortrekkersrol bij het ontwikkelen en implementeren van onderzoek en onderwijs ten aanzien van het publiekrecht in het algemeen, met bijzondere aandacht voor het economische publiekrecht en diens rol bij het adresseren van belangrijke maatschappelijke vraagstukken, zoals duurzaamheid, digitalisering en economische ongelijkheid. In samenspraak met de collega-hoogleraren en de overige medewerkers van het departement Law & Markets ontwikkelt u vanuit een eigen visie een onderzoekslijn, passend binnen het onderzoeksprofiel van het departement en de faculteit, waarbij wordt samengewerkt met aanpalende rechtsgebieden en niet-juridische disciplines. U levert binnen het departement een concrete bijdrage aan de doorontwikkeling van de facultaire onderzoekstrategie, die zich laat samenvatten onder de noemer ‘Where law meets business’, en de universitaire strategie (https://www.eur.nl/over-de-eur/strategie-2024). De nieuwe leerstoelhouder draagt onder meer bij aan de onderzoeksthema’s in het faculteitsbrede sectorplan-onderzoek Publiek-private belangen (https://www.eur.nl/esl/research/public-and-private-interests) en in een of meer van de partnerschappen van ESL binnen de EUR. Zie voor de Erasmus Initiatives “Dynamics of Inclusive Prosperity” en “AIPact” https://www.eur.nl/onderzoek/erasmus-initiatives; voor de samenwerking met Leiden en Delft https://www.leiden-delft-erasmus.nl/nl/home en de Convergentie met Erasmus MC en TU Delft, https://convergence.nl/nl/.

U neemt het initiatief in het verwerven en uitvoeren van tweede en derde geldstroom onderzoek.

U geeft inhoudelijk (mede) leiding aan al ontwikkelde onderwijsonderdelen van het onderwijsprogramma, onder meer in de bacheloropleiding en initieert verbeteringen en doorontwikkelingen van het huidige masterprogramma. U staat open voor een actieve rol in de ontwikkeling van een nieuw Engelstalig masterprogramma in de lijn van de innovatieve onderzoekstrategie van het departement.

Het structuurrapport kan worden ingezien via de volgende link: https://www.eur.nl/esl/over/vacatures

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

U voelt zich aangetrokken door een actieve en prikkelende academische werkomgeving. U heeft een sterke affiniteit met het nationale en Europese publiekrecht en met name de economische aspecten ervan en met de onderwijsvorm ‘active academic learning’.

U geeft hoge prioriteit aan realiseren van maatschappelijke impact van uw wetenschappelijk onderzoek. Hiervoor beschikt u over een eigen kennisnetwerk, maakt verbinding met nieuwe strategische partners en draagt u zorg voor het zichtbaar maken van onderzoekresultaten en de benutting daarvan. Als leerstoelhouder bent u zichtbaar in het maatschappelijk debat en draagt een visie uit vanuit het publiekrecht.

Voor de functie van hoogleraar publiekrecht zoeken wij een gepromoveerd jurist met uitstekende kennis van het publiekrecht, met name het voor economische actoren relevante publiekrecht, en met belangstelling voor onderzoek in samenwerking met andere (sub)disciplines. Uw wetenschappelijke kwaliteiten komen tot uitdrukking in excellente wetenschappelijke publicaties, zowel in het Nederlands als Engels als mogelijk ook in andere talen, in toonaangevende nationale en internationale tijdschriften en bij toonaangevende wetenschappelijke uitgevers. U bent in het bezit van of bent bereid tot het verwerven van de Senior Kwalificatie Onderwijs of een vergelijkbaar certificaat. U heeft ruime ervaring met het ontwerpen en het verzorgen van onderwijs op bachelor, master en post-initieel niveau. U heeft niet alleen uitstekende onderwijs- en onderzoekskwaliteiten, maar u bent ook sterk in het signaleren van kansen en mogelijkheden voor onderwijs- en onderzoeksontwikkeling. U beschikt aantoonbaar over de vaardigheid om in een organisatie resultaten te realiseren en u verdiept zich in (inter)nationale, maatschappelijke, politieke en vakinhoudelijke ontwikkelingen, welke kennis u benut in uw functie als hoogleraar publiekrecht in het departement Law & Markets. Tot slot draag u bij aan een open, veilige en inclusieve werkomgeving.

U bent een enthousiasmerend docent met uitstekende communicatieve en didactische vaardigheden en een grote overtuigingskracht. U hebt ervaring met Engelstalig onderwijs en affiniteit met probleemgestuurd leren. U kunt uitstekend mondeling en schriftelijk communiceren in de Engelse taal (C1-niveau conform CEFR matrix).

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt in beginsel aangegaan voor de periode van maximaal 18 maanden en kan bij goed functioneren worden omgezet in een vast dienstverband. Het salaris is afhankelijk van uw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 5.864,00 en € 8.539,00 bruto per maand (schaal HL2).

De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof, volledig betaald aanvullend geboorteverlof voor partners en een persoonlijk opleidingsbudget. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

Een geschiktheidsassessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure

Erasmus Universiteit Rotterdam biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke visie op onderwijs en onderzoek – onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Aan de EUR werken ruim 3.500 medewerkers en volgen bijna 30.000 studenten uit 140 landen ons wetenschappelijk onderwijs. Alles wat we doen, doen we onder het credo ‘Creating positive societal impact’.  We zijn wereldburgers, verbindend, ondernemend, ruimdenkend en maatschappelijk betrokken.  Met een ruime blik en met oog voor diversiteit, verschillende achtergronden en opvattingen, werken onze medewerkers nauw samen aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen vanuit het dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Mede dankzij de hoge kwaliteit en de positieve maatschappelijke impact van ons onderwijs en onderzoek en onze kenmerkende mentaliteit kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten (www.eur.nl).

Afdeling

Erasmus School of Law

Aan Erasmus School of Law studeren ruim 5000 studenten en werken circa 500 medewerkers. Erasmus School of Law verzorgt de Bacheloropleidingen Rechtsgeleerdheid, Fiscaal recht en Criminologie, waarbij het onderwijs is gericht op ‘active academic learning’. De Bachelorfase kenmerkt zich door probleemgestuurd leren (PGL). Studenten kunnen daarna kiezen uit vijftien masteropleidingen. Voor de student die meer wil, is er het mr.drs.- programma (dubbelstudie rechtsgeleerdheid en economie) en de dubbelstudie rechtsgeleerdheid en bedrijfskunde. Na de masteropleiding verzorgt Erasmus School of Law (o.a. in samenwerking met Erasmus Academie) postdoctoraal onderwijs.

Erasmus School of Law heeft als uitgangspunt dat recht niet kan worden beschouwd in volledige isolatie of als doel op zich. Het is ingebed in een economische en sociale context die het recht mede vormt. Tegelijkertijd vormt recht de samenleving en definieert economische relaties. In lijn met deze visie, is de missie van Erasmus School of Law om innovatief onderzoek naar de functie van het recht in zijn economische en sociale context uit te voeren, en is het overkoepelende thema ‘Where law meets business’. Zowel bij onderzoek als in onderwijs acht Erasmus School of Law internationalisering en multidisciplinair onderzoek een vanzelfsprekendheid.

Specificaties

  • Hoogleraar
  • Recht
  • Gepromoveerd
  • AT-2022.02/HL

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you