Universitair Docent Bestuurskunde (0,8-1fte)

Universitair Docent Bestuurskunde (0,8-1fte)

Geplaatst Deadline Locatie
24 feb 13 mrt Rotterdam

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 13 mrt 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Bn jij een ervaren Universitair Docent Bestuurskunde met een sterke oriëntatie op impact gedreven onderzoek in een stedelijke context en de ontwikkeling van impact gedreven onderwijs? Lees dan verder en solliciteer op deze functie.

Functieomschrijving

Binnen de onderzoeksgroep Bestuurskunde zijn we op zoek naar een ervaren Universitair Docent (UD) met een sterke oriëntatie op impactgedreven onderzoek in een stedelijke context. De UD zal vanuit die invalshoek tevens een belangrijke rol spelen in het onderwijs en de scriptiebegeleiding in zowel de bachelor- als de mastervarianten van de opleidingen bestuurskunde en sociologie.

Om dit goed vorm te kunnen geven wordt gezocht naar iemand die breed inzetbaar is en die in het bezit is van een BKO of bereid is deze in het eerste jaar na aanstelling te gaan behalen.

 

Tot de taken behoort het mede vormgeven aan het academisch leiderschap van GovLab010. GovLab010 is een samenwerking tussen gemeente Rotterdam en de Erasmus Universiteit dat zich richt op de vraag hoe de gemeentelijke organisatie dient te worden ingericht en ontwikkeld om te kunnen functioneren in het licht van de complexe maatschappelijke veranderopgaven die op de stad afkomen. Het accent ligt hierbij op (ontwerpgericht) onderzoek dat in nauwe co-creatie tussen wetenschap en praktijk wordt opgezet en uitgevoerd. In toenemende mate wordt daarbij de aansluiting gezocht bij EUR-brede onderzoeksprogramma’s, zoals het Erasmus Initiative Vital Cities & Citizens en het onderzoeksprogramma Resilient Deltas binnen de Convergence (EUR, Erasmus MC en TU Delft).

Daarnaast zal de UD een rol spelen in diverse projecten die vanuit de Erasmus Governance Design Studio worden uitgevoerd. Hier ligt het accent op het vinden van oplossingen voor allerlei vraagstukken rondom klimaatverandering en biodiversiteitsverlies (ontwerpen) en het valideren van ontwerpende onderzoeksmethoden (ontwerpend onderzoek). In toenemende mate wordt hierbij de samenwerking gezocht met andere disciplines, zoals de psychologie en pedagogiek.

De onderzoeksgroep Bestuurskunde kent al jaren een sterke focus op het combineren van wetenschappelijk toonaangevend onderzoek met sterke praktijkrelevantie. De laatste jaren investeert de groep in het ontwikkelen en toepassen van vernieuwende onderzoeksbenaderingen, zoals co-design en participatief actieonderzoek. 

Specificaties

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Functie-eisen

 • Is breed inzetbaar in het onderwijs van de opleidingen Bestuurskunde en Sociologie, op zowel Bachelor- als Masterniveau en kan onderwijs verbinden aan impactgericht onderzoek;
 • Begeeft zich moeiteloos op het snijvlak van uiteenlopende bestuurskundige invalshoeken zoals beleid, management en governance;
 • Kan effectief en met gezag opereren op het snijvlak tussen wetenschap en overheid; heeft gevoel voor politiek-bestuurlijke thema’s en verhoudingen; en is in staat om betrokkenen te voorzien van kritische reflectie en toepasbare adviezen;
 • -        Is ervaren met het opzetten en aansturen van middelgrote en impactgerichte onderzoeksprojecten;
 • Kan goed functioneren in teamverband en is in staat om teamleden te verbinden, stimuleren en coachen;
 • Kan vruchtbare verbindingen leggen tussen bestuurskundige vraagstukken en inzichten uit andere wetenschappelijke disciplines; 
 • Is ervaren met het publiceren van onderzoeksresultaten gebaseerd op toepassingsgericht onderzoek voor zowel wetenschappelijk als niet-wetenschappelijk publiek;
 • Is een ondernemende persoonlijkheid die proactief op zoek is naar nieuwe onderzoeksprojecten die passen binnen het portfolio van GovLab010 en de Erasmus Governance Design Studio en dat verder versterken.
 • In overleg zal de verdeling tussen onderwijs- en onderzoektijd nader worden bepaald.

Arbeidsvoorwaarden

Een internationaal georiënteerde en afwisselende baan in een enthousiast team, met goede arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de Collectieve Arbeidsvoorwaarden Overeenkomst Nederlandse Universiteiten (CAO NU). Het dienstverband wordt aangegaan voor een periode van 1,5 jaar en kan bij goed functioneren en ongewijzigde organisatieomstandigheden worden omgezet naar een vaste aanstelling. Het salaris is afhankelijk van jouw kennis en ervaring en bedraagt bij een fulltime aanstelling tussen € 3.821,- en € 5.943,- bruto per maand (schaal 11 of schaal 12). De EUR heeft aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, waaronder 8% vakantiegeld, een eindejaarsuitkering van 8,3% en een zeer ruime verlofregeling. Verder is de EUR aangesloten bij het ABP voor de pensioenvoorziening en bieden wij gedeeltelijk doorbetaald ouderschapsverlof. Ook kunnen medewerkers gebruikmaken van EUR-faciliteiten, zoals het Erasmus sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek.

De EUR biedt een Dual Career Program (DCP) aan om de partners van nieuw wetenschappelijk personeel te helpen bij het vinden van werk in Nederland. Het programma wordt aangeboden in nauwe samenwerking met nabijgelegen universiteiten van Delft en Leiden.

Erasmus Universiteit Rotterdam wil een rechtvaardige en inclusieve gemeenschap zijn. Wij koesteren een open cultuur waarin iedereen wordt ondersteund om het volledige potentieel tot zijn recht te laten komen. Wij beschouwen inclusiviteit van talent als de basis van onze successen en de diversiteit van perspectieven en personen als een uiterst waardevol resultaat hiervan. EUR biedt gelijke kansen aan alle medewerkers en sollicitanten, ongeacht genderidentiteit of -uiting, seksuele gerichtheid, religie, etniciteit, leeftijd, neurodiversiteit, arbeidsbeperking, burgerschap of ander aspect dat hen uniek maakt. We hopen je in onze gemeenschap te mogen ontmoeten.

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) is een internationaal georiënteerde universiteit met een uitgesproken maatschappelijke oriëntatie in haar onderwijs en onderzoek. Onze wetenschappers en studenten werken in nauwe samenwerking met interne en externe partijen aan het oplossen van mondiale, sociale uitdagingen, geïnspireerd door het altijd dynamische en kosmopolitische Rotterdam. Onze missie luidt dan ook ‘Creating positive societal impact’. Ons academisch onderwijs is intensief, actief en toepassingsgericht. Ons onderzoek vindt steeds vaker plaats in multidisciplinaire teams, die sterk verweven zijn met internationale netwerken. Met onze onderzoeksimpact en dankzij de hoge kwaliteit van onderwijs kan de EUR zich meten met de top van de Europese universiteiten. De Erasmian values fungeren als ons interne kompas en maken de Erasmus Universiteit herkenbaar voor de buitenwereld: ondernemend, maatschappelijk betrokken, wereldburger, ruimdenkend en verbindend. www.eur.nl

Afdeling

Erasmus School of Social and Behavioural Sciences

De Erasmus School of Social en Behavioural Sciences (ESSB) kent een grote diversiteit aan wetenschappelijke disciplines: bestuurskunde, pedagogische wetenschappen, psychologie en sociologie. Tevens het Erasmus University College, IHS, en twee onderzoeksinstituten RISBO en DRIFT zijn aan de faculteit verbonden. Deze grote variatie is ook terug te zien in onze (internationale) bachelor- en masteropleidingen en in het onderzoek. De activiteiten van de faculteit zijn altijd gericht op mens en samenleving. Onze activiteiten zijn altijd gefocust op mensen en de maatschappij. Bij ESSB staat fundamenteel, internationaal georiënteerd onderzoek hoog in het vaandel. Maatschappelijk onderzoek ten behoeve van professionals, het beleid en de samenleving maakt ook onderdeel uit van de onderzoeksactiviteiten. De faculteit biedt een stimulerend onderzoeksklimaat waar belangrijke nationale en internationale onderzoeksubsidies worden binnengehaald. Aansprekende gastonderzoekers uit binnen en buitenland werken er voor kortere of langere tijd en er werken ambitieuze promovendi. Ons onderwijs is kleinschalig en werkt met innovatieve onderwijsvormen, zoals Probleemgestuurd Onderwijs (PGO). Zowel de Nederlandstalige als Engelstalige opleidingen worden jaarlijks goed gewaardeerd door studenten en alumni.

De opleidingen die binnen deze wetenschapsgebieden verzorgd worden, bedienen op dit moment bijna 4000 studenten. De ESSB telt daarnaast meer dan 400 medewerkers.

Department Of Public Administration and Sociology (DPAS)

DPAS huisvest de wetenschapsgebieden Bestuurskunde en Sociologie. Twee nauw verwante disciplines met ieder een eigen profiel. De Bestuurskunde richt zich op vraagstukken van bestuur, beleid en organisatie. Hierbij gaat de aandacht uit naar de werking en de effectiviteit van het bestuurlijk optreden en van beleidsmatige interventies. Binnen de Bestuurskunde in Rotterdam is er veel aandacht voor veranderende verhoudingen, bijvoorbeeld in publieke-private samenwerking of in netwerken of ketens van organisaties die een bestuurlijke verantwoordelijkheid delen. De Sociologie onderzoekt de sociale structuur van samenlevingen en veranderingen die daarin plaatsvinden. De Rotterdamse sociologie richt zich onder andere op verschijnselen als globalisering en individualiseringen en de doorwerking daarvan in internationale sociale verhoudingen, de arbeidsmarkt of familierelaties. Maatschappelijke vraagstukken die hiermee samenhangen betreffen migratie, flexibilisering en solidariteit. Het bestuurskundige en het sociologische perspectief vullen elkaar aan en staan samen borg voor een relevante en wetenschappelijk hoogwaardige bestudering van bestuurlijke en maatschappelijke vraagstukken. De bachelor- en masterprogramma's van DPAS zijn op dit profiel gebouwd en leiden studenten op tot wetenschappelijk geschoolde professionals.

Specificaties

 • Universitair docent
 • 32—40 uur per week
 • ESSB/2022/2402

Werkgever

Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Burgemeester Oudlaan 50, 3062 PA, Rotterdam

Bekijk op Google Maps

Interesting for you