Universitair Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht

Universitair Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht

Geplaatst Deadline Locatie
18 mei 14 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 14 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Functieomschrijving

Tilburg University | Tilburg Law School
is op zoek naar een  

Universitair Hoofddocent Staats- en Bestuursrecht

Departement                :    Public Law and Governance
Locatie                                        :    Tilburg  
Wetenschapsgebied                   :    Staats- en Bestuursrecht
Full time equivalent                     :    0.8 – 1.0 fte (32 – 40 uur per week) 
Duur arbeidsovereenkomst         :    18 maanden met uitzicht op onbepaalde tijd 
Maandelijks full time salaris        :    €5.294 - €6.444 bruto 
Sluitingsdatum vacature             :    15 juni 2022

Wij zoeken een universitair hoofddocent (associate professor) staats- en bestuursrecht die het departement Public Law and Governance (PLG) komt versterken. PLG is een grote afdeling, waarin een breed scala aan juridische en sociaalwetenschappelijke disciplines vertegenwoordigd is. Hier kun u verder groeien in onderwijs, uw onderzoek verdiepen en uitbreiden, en daarbij inspiratie halen uit de samenwerking met collega’s met diverse achtergronden.

Functiebeschrijving 
Als universitair hoofddocent ontwikkelt, coördineert en verzorgt u staats- en bestuursrechtelijk onderwijs in de grote bachelorvakken en in de master. Ook begeleidt u studenten bij het schrijven van bachelor- en masterscripties evenals promovendi. Daarnaast verricht u zelfstandig wetenschappelijk onderzoek op basis van een uitgewerkte onderzoeksagenda die aanknopingspunten biedt voor samenwerking binnen het departement en binnen het Signature Plan Global Law and Governance. Het type onderzoek waar wij naar op zoek zijn, laat zich karakteriseren als vernieuwend binnen de nationale bestuurs- en/of staatsrechtwetenschap, relevant voor internationale wetenschappelijke debatten en maatschappelijk betrokken. U neemt initiatief voor onderzoekssamenwerking en het verkrijgen van onderzoeksfinanciering. Tevens speelt u een rol in het begeleiden en coachen van minder ervaren collega’s. Het betreft een afwisselende functie in een inspirerende werkomgeving met veel ruimte voor ontplooiing en ontwikkeling van leiderschapskwaliteiten. 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Kwalificaties 
Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van uitstekend onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

Van kandidaten verwachten wij dat zij: 
•    Zijn gepromoveerd op het terrein van staats- en bestuursrecht. 
•    Verschillende nationale en internationale publicaties van hoog niveau op het terrein van het staats- en bestuursrecht op hun naam hebben staan;
•    Een uitgewerkte onderzoeksagenda hebben die aanknopingspunten biedt voor samenwerking binnen het departement en binnen het Signature Plan Global Law and Governance;
•    Initiatief nemen tot het verwezenlijken van die samenwerking en het verkrijgen van onderzoeksfinanciering;
•    Ervaring hebben met het binnen nationale en internationale (onderzoeks)netwerken presenteren van onderzoeksbevindingen;
•    Ervaring hebben met het ontwikkelen, coördineren en verzorgen van (vernieuwend) onderwijs;
•    In het bezit zijn van de Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) dan wel bereid zijn deze op korte termijn te behalen;
•    Over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken en goed in staat zijn om in (internationaal) teamverband te werken; 
•    Zowel het Nederlands als het Engels op professioneel niveau beheersen; 
•    Flexibel, initiatiefrijk en enthousiast zijn.

Tilburg University gaat uit van het geven van fysiek onderwijs. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren. 

De UHD-functie kent een tijdsbesteding van 40% onderwijs, 40% onderzoek en 20% management. 

Persoonlijke kwaliteiten/talenten
•    Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
•    Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden 
Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 0.8 – 1.0 fte (32 – 40 uur per week) van de volledige werktijd. 

Het salaris bedraagt minimaal €5.294 en maximaal €6.444 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Universitair Hoofddocent en salarisschaal 13 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband. 

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Organisatie 
Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.


Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business and Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 


Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 


Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Het  Department of Public Law & Governance (PLG) is een unieke samenwerking van onderzoekers op het gebied van: Internationaal recht, Europees recht, Constitutioneel recht, Bestuursrecht, Milieurecht, Openbaar bestuur, Rechtsfilosofie, Politieke wetenschappen, Rechtsgeschiedenis en Rechtspraak. De samenwerking binnen het departement is sterk geïnspireerd op gezamenlijke onderzoeksinteresse.

 

Specificaties

  • Universitair hoofddocent; Juridisch personeel
  • 20320

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you