Universitair Docent Straf- en Strafprocesrecht

Universitair Docent Straf- en Strafprocesrecht

Geplaatst Deadline Locatie
20 mei 15 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 15 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar twee Universitair Docenten Straf- en Strafprocesrecht voor het Departement Criminal Law, Tilburg
Wetenschapsgebied: Straf- en strafprocesrecht

Functieomschrijving

Binnen het departement Criminal Law van Tilburg Law School zijn twee functies van universitair docent straf- en strafprocesrecht vacant. Wij zoeken gepromoveerde en enthousiaste wetenschappers die vanaf 1 oktober 2022 deze functie gaat bekleden, of zoveel eerder als mogelijk is. 

De aan te stellen universitair docent (UD) verzorgt colleges in de Nederlandstalige Bachelor Rechtsgeleerdheid en de track Strafrecht binnen de Master Rechtsgeleerdheid en/of de Engelstalige bachelor Global Law en begeleidt daarnaast Masterscripties. U draagt substantieel bij aan het onderwijs waarin u participeert, onder meer in de vorm van de coördinatie van tenminste één vak per collegejaar en u bent in staat om uw onderzoeksresultaten in het onderwijs te integreren. Op het terrein van onderzoek draagt u met uw kennis en ambitie bij aan de realisering van het signature plan Law and Security. Het onderzoek wordt bij voorkeur verricht in een multidisciplinair kader en met een internationale oriëntatie. U bent bereid voor langere perioden één of meer lichte bestuurlijke taken te vervullen binnen de vakgroep, faculteit of universiteit, bijvoorbeeld het lidmaatschap van commissies. Tilburg University stelt zich ten doel om maatschappelijke vraagstukken niet alleen te doorgronden en kritisch te beschouwen, maar ook kennis actief in te zetten ten behoeve van de samenleving. Als UD wordt van u verwacht dat u daar een bijdrage aan levert. We verwachten van de UD dat deze tevens bijdraagt aan kennisvalorisatie op het wetenschapsterrein waarin deze zich specialiseert. Het departement Criminal Law kenmerkt zich door een informele en op gelijkwaardigheid en samenwerkingsbereidheid gebaseerde cultuur. U bent een ‘team player’ en draagt op een positieve wijze bij aan deze cultuur.

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van uitstekend onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

We zijn daarom op zoek naar een persoon met de volgende kwalificaties en competenties:

 • Gepromoveerd in het strafrecht of een andere relevante discipline;
 • Ervaring met het geven van strafrechtelijk onderwijs;
 • U beschikt over een BKO-kwalificatie of een vergelijkbaar certificaat, of bent bereid deze op afzienbare termijn te behalen; 
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden. U kunt uw kennis op een enthousiaste en heldere manier overbrengen op studenten;
 • U beschikt binnen het wetenschapsgebied waarin u zich specialiseert over relevante kennis, blijkende uit wetenschappelijke publicaties of verricht onderzoek. Uw onderzoek draagt bij aan het realiseren van het signature plan Law and Security;  
 • Affiniteit met het doen van onderzoek in een multidisciplinaire en internationale setting is een vereiste; 
 • Affiniteit met sociaalwetenschappelijk onderzoek is een pré;
 • Ervaring met bestuurlijke taken is een pré; 
 • U vertoont in onderwijs, onderzoek en in de werkverhoudingen met collega’s, een open en op gelijkwaardigheid en samenwerking gerichte houding;
 • Uitstekende beheersing van Nederlands en Engels in woord en geschrift.

Tilburg University gaat uit van het geven van fysiek onderwijs. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren.

Persoonlijke kwaliteiten/talenten

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 0,8-1,0 fte (32-40 uur per week). 

Het salaris bedraagt minimaal € 3.821 en maximaal € 5.230 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Universitair Docent 2 en salarisschaal 11 van de CAO Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Dit is een vacature voor een structurele positie overeenkomstig artikel 2.3 lid 1 Cao Nederlandse Universiteiten en betreft een tijdelijke arbeidsovereenkomst met uitzicht op vast. Je krijgt initieel een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van 12 (interne kandidaten) of 18 maanden (externe kandidaten), met uitzicht op een vast dienstverband.

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business & Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

 

Afdeling

Department of Criminal Law

Het Department of Criminal Law kent een multidisciplinaire samenstelling waarin zowel het straf(proces)recht als sociaalwetenschappelijke benaderingen van criminaliteit en slachtofferschap een plaats hebben en verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen, criminologie, victimologie en forensische psychiatrie. De vakgroep telt momenteel ongeveer 30 vaste stafleden. Bijzondere waarde wordt gehecht aan samenwerking, zowel binnen de vakgroep als met collega’s binnen Tilburg Law School en andere faculteiten. Het departement kent een informele cultuur, waarin gelijkwaardigheid en het bieden van een inspirerende en veilige werkomgeving voorop staan. Het verzorgen van excellent onderwijs en doen van uitdagend onderzoek worden als twee hoofdtaken gezien die alleen in gezamenlijkheid tot stand kunnen worden gebracht. 

Specificaties

 • Universitair docent
 • Recht
 • 32—40 uur per week
 • €3821—€5230 per maand
 • Gepromoveerd
 • 20332

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you