Onderzoeker transculturele psychiatrie

Onderzoeker transculturele psychiatrie

Geplaatst Deadline Locatie
20 mei 7 jun Tilburg

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 7 jun 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Tilburg University | Tilburg Law School is op zoek naar een Onderzoeker transculturele psychiatrie, Departement of Criminal Law, Tilburg
Wetenschapsgebied: Transculturele psychiatrie

Functieomschrijving

Tilburg Law School zoekt een enthousiaste collega voor de functie Onderzoeker bij het Departement Criminal Law. Het consortium transculturele psychiatrie is een multidisciplinaire groep onderzoekers, behandelaren en ervaringsdeskundigen uit Nederland en Vlaanderen, onder leiding van Professor Mario Braakman (Tilburg University). Lijkt het je leuk om te werken met antropologen, psychiaters, psychologen, ervaringsdeskundigen? Werk je graag op het snijvlak van wetenschap en klinische praktijk? Heb je affiniteit met transculturele psychiatrie? Dan zijn we op zoek naar jou! 

Voor een onderzoek met een recent toegewezen subsidie zoeken we een Onderzoeker om een randomised controlled trial in goede banen te leiden. Middels deze RCT toetsen we of het Cultural Formulation Interview bijdraagt aan een verbetering van de behandelrelatie tussen cliënten met een migratieachtergrond en hun naasten, en de behandelaar. We testen ook of, als deze relatie gevonden wordt, dit gemodereerd of gemedieerd wordt door culturele empathie. Dit is de eerste internationale kwantitatieve studie naar het effect van het CFI, en er doen vier zorginstellingen mee: Pro Persona, Parnassia, CTP Veldzicht en GGZ Drenthe. Je zult een aanstelling krijgen bij Tilburg University, maar in de praktijk zul je regelmatig naar de deelnemende instellingen reizen.

Jij bent verantwoordelijk voor het uitvoeren en coördineren van deze RCT. Er wordt een grote zelfstandigheid vereist. Concreet houdt dit in dat:

 • Je het METC protocol schrijft en indient, in afstemming met consortiumleden;
 • Je het trainen coördineert van behandelaren in participerende instellingen in afname van het CFI;
 • Het inclusieproces coördineert;
 • Het databeheer coördineert en de analyses uitvoert;
 • En de resultaten verwerkt in publicaties. 

Dit betreft een tijdelijke aanstelling voor de duur van het project (uiterlijk tot en met 16 april 2024). 

Specificaties

Tilburg University

Functie-eisen

Tilburg University is van mening dat academische excellentie wordt bereikt door de combinatie van uitstekend onderzoek en onderwijs, waarbij maatschappelijke impact wordt bereikt door het delen van kennis. Daarbij erkennen we dat excellentie niet alleen wordt bereikt door individuele prestaties, maar vooral door teaminspanningen waarbij elk teamlid optreedt als een leider die mensen met elkaar verbindt. 

Algemene functie-eisen

 • Gepromoveerd, bij voorkeur op een onderwerp in de transculturele psychiatrie of vergelijkbare ervaring (4-5 jaar) met het (zelfstandig) verrichten van onderzoek in deze context;
 • Aantoonbare kennis van transculturele psychiatrie, bij voorkeur van het CFI;
 • Aantoonbare ervaring met het doen van RCTs en analyseren van kwantitatieve onderzoeksdata;
 • Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal; 
 • Je bent in het bezit van een BROK-certificaat (Basiscursus Regelgeving en Organisatie voor Klinisch Onderzoekers), of bent bereid dit bij aanvang van het contract te behalen. 
 • Draagt bij aan een open en inclusieve organisatiecultuur.

Tilburg University gaat uit van het geven van fysiek onderwijs. Uitgangspunt is dat alle medewerkers hun werkzaamheden in Nederland uitvoeren.

Persoonlijke kwaliteiten/talenten

 • Je toont persoonlijk leiderschap: je neemt verantwoordelijkheid voor je werk en loopbaan, en beschikt over goede zelfkennis.  
 • Je hebt teamspirit: je voelt je onderdeel van een team en geeft hier uiting aan door middel van samenwerking, het delen van kennis en ervaringen, en het bijdragen aan een open en inclusieve werkomgeving. 
 • Je bent in staat zelfstandig te werken, maar weet ook wanneer je vragen of zorgen moet escaleren.
 • Je kunt goed interdisciplinair samenwerken. Ons consortium beslaat niet alleen verschillende academische disciplines, maar er wordt ook van je verwacht dat je effectief kunt samenwerken met behandelaren en ervaringsdeskundigen. 

Arbeidsvoorwaarden

Tilburg University behoort tot de top van Nederlandse werkgevers en heeft uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Het betreft een functie voor 1,0 fte (40 uur per week). 

Het salaris bedraagt, afhankelijk van ervaring, minimaal €2.846 en maximaal €5.230 bruto per maand bij een full time dienstverband, gebaseerd op UFO-profiel Onderzoeker 4 of Onderzoeker 3, respectievelijke salarisschaal 10 of salarisschaal 11 van de Cao Nederlandse Universiteiten. Tilburg University hanteert een neutrale beloningssystematiek voor inschaling die uitgaat van relevante opleiding en werkervaring.

Dit is een vacature waarvan de werkzaamheden overeenkomstig artikel 2.3 lid 7 sub b Cao Nederlandse Universiteiten tijdelijk gefinancierd worden op basis van projectfinanciering, namelijk Cirkelen rond je onderzoek deel 2/ ZonMw. Je krijgt een tijdelijke arbeidsovereenkomst voor de duur van ±18 maanden. Voorzetting van deze functie is afhankelijk van de beschikbaarheid van financiële middelen.

U heeft recht op een vakantietoeslag van 8% en een eindejaarsuitkering van 8,3% van uw bruto jaarinkomen. Als u 40 uur per week werkt, ontvangt u 41 vakantiedagen per jaar.

Tilburg University biedt uitstekende arbeidsvoorwaarden met aandacht voor flexibiliteit en (persoonlijke) ontwikkelingen en heeft uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden (een van de beste non-profit werkgevers van Nederland), zoals een keuzemodel voor arbeidsvoorwaarden en een uitstekende vergoeding van verhuiskosten.

We maken heldere afspraken over loopbaanpaden en bieden allerlei voorzieningen en regelingen om een optimale balans tussen werk en privé te behouden. Ook kun je tal van trainingen volgen, bijvoorbeeld op het gebied van leiderschapsvaardigheden, persoonlijke effectiviteit en loopbaanontwikkeling. 

Alle medewerkers van de universiteit vallen onder het zogenaamde Ambtenarenpensioenfonds (ABP). Onderzoekers van buiten Nederland kunnen in aanmerking komen voor een onbelaste vergoeding van 30% van hun belastbaar salaris. De universiteit vraagt deze tegemoetkoming namens hen aan. De universiteit biedt zeer goede secundaire arbeidsvoorwaarden 

Tilburg University hecht waarde aan een open en inclusieve cultuur. We omarmen diversiteit en stimuleren de onderlinge integratie van groepen medewerkers en studenten. We richten ons op het creëren van gelijke kansen voor al onze medewerkers en studenten, zodat iedereen zich thuis voelt in onze universitaire gemeenschap.

Tilburg University heeft een levendige campus in een prachtige groene omgeving die goed bereikbaar is met het openbaar vervoer. We zetten ons in voor een duurzame samenleving en dagen jou uit om hieraan een actieve bijdrage te leveren.

Kijk op werken bij Tilburg University voor meer informatie over onze arbeidsvoorwaarden. 

Werkgever

Tilburg University

Het motto van Tilburg University is 'Understanding Society'. Vanuit die visie doen onze ruim 1.500 medewerkers onderzoek, inspireren ze ruim 19.000 studenten van 110 nationaliteiten en brengen mensen uit verschillende vakgebieden en organisaties samen om te leren van elkaar. Zo willen we bijdragen aan het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken. Hierbij werken we vanuit de economie, bedrijfswetenschappen en ondernemerschap, sociale en gedragswetenschappen, recht en bestuurskunde, geestes- en digitale wetenschappen en theologie. We zoeken de verbinding tussen de verschillende vakgebieden om oplossingen te vinden voor de grote vraagstukken waar we als samenleving mee te maken hebben. Onze studenten worden opgeleid tot verantwoordelijke en ondernemende denkers, gedreven door solidariteit, verantwoordelijkheidsgevoel en inlevingsvermogen, die in staat zijn op een innovatieve manier invloed uit te oefenen en richting te geven aan een snel veranderende samenleving. Tilburg University heeft een cultuur van samenwerking en co-creatie, op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

Sinds de oprichting in 1963 is Tilburg Law School uitgegroeid tot een van de toonaangevende rechtenfaculteiten in Europa.  Door toponderzoek en het aanbieden van hoogwaardig universitair onderwijs, levert de faculteit een bijdrage aan de maatschappij. Tilburg Law School is georganiseerd in vijf departementen: Public Law and Governance; Law, Technology, Markets and Society; Private, Business & Labour Law; het Fiscal Institute Tilburg; en Criminal Law. De missie van de faculteit is het begrijpen en verbeteren van de rol van het recht en de bestuurskunde bij het aanpakken van de maatschappelijke problemen van vandaag en morgen. Door onderzoek en onderwijs dragen onze wetenschappers bij aan die missie. 

Meer dan 4.000 studenten volgen een bachelor-, premaster- of masteropleiding aan Tilburg Law School. Met dit onderwijs leiden we de studenten op in het recht, de bestuurskunde en data science. Het Tilburgse Education Profile (TEP) is uniek in Nederland. Centraal staan drie kernbegrippen: kennis, kunde en karakter. Een universitaire opleiding brengt studenten de nieuwste inhoudelijke kennis bij, leidt hen op tot kritische denkers, als ook tot veerkrachtige professionals. De faculteit zet daarnaast in op innovatieve onderwijsconcepten en heeft, mede naar aanleiding van de coronacrisis, sterk geïnvesteerd in de kwaliteit van het online-onderwijs en in het vernieuwen van de didactische middelen om studenten leergierig te maken en te houden. 

Het onderzoek van Tilburg Law School staat nationaal en internationaal hoog aangeschreven. De departementen van Tilburg Law School werken in hun onderzoek nauw samen in vier kenmerkende onderzoeksprogramma’s: 1) Global Law and Governance; 2) Law and Security; 3) Connecting Organizations; en 4) Regulating Socio-Technical Change. 

Afdeling

Department of Criminal Law

Het Department of Criminal Law kent een multidisciplinaire samenstelling waarin zowel het straf(proces)recht als sociaalwetenschappelijke benaderingen van criminaliteit en slachtofferschap een plaats hebben en verzorgt onderwijs en onderzoek op het gebied van de strafrechtswetenschappen, criminologie, victimologie en forensische psychiatrie. De vakgroep telt momenteel ongeveer 30 vaste stafleden. Bijzondere waarde wordt gehecht aan samenwerking, zowel binnen de vakgroep als met collega’s binnen Tilburg Law School en andere faculteiten. Het departement kent een informele cultuur, waarin gelijkwaardigheid en het bieden van een inspirerende en veilige werkomgeving voorop staan. Het verzorgen van excellent onderwijs en doen van uitdagend onderzoek worden als twee hoofdtaken gezien die alleen in gezamenlijkheid tot stand kunnen worden gebracht. 

Specificaties

 • Onderzoek, ontwikkeling, innovatie; Postdoc
 • Recht
 • max. 40 uur per week
 • €2846—€5230 per maand
 • Gepromoveerd
 • 20333

Werkgever

Tilburg University

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Warandelaan 2, 5037 AB, Tilburg

Bekijk op Google Maps

Interesting for you