Promovendus die innovatieve woonzorgconcepten vanuit vitale gemeenschappen voor ouderen evalueert, School CAPHRI / vakgroep Health Services Research

Promovendus die innovatieve woonzorgconcepten vanuit vitale gemeenschappen voor ouderen evalueert, School CAPHRI / vakgroep Health Services Research

Geplaatst Deadline Locatie
29 jun 10 jul Maastricht

Je kunt niet meer op deze vacature solliciteren (deadline was 10 jul 2022).

Bekijk het actuele vacature aanbod of kies een item in de hoofdnavigatie hierboven.

Heb jij altijd al interesse gehad om je verder te ontwikkelen in wetenschappelijk onderzoek en wil jij werken aan het evalueren van innovatieve woonzorgconcepten voor ouderen vanuit vitale gemeenschappen? Lever dan een bijdrage aan dit interessante onderzoek en word promovendus!

Functieomschrijving

Binnen de ouderenzorg wordt steeds meer gezocht naar alternatieve vormen van wonen en zorg voor ouderen. Dit vraagt van diverse organisaties (zorg, welzijn, woningcorporaties, gemeenten) een nieuwe kijk op wat goede zorg is, en hoe zij kunnen bijdragen aan een goed leven voor ouderen wanneer zorgbehoeften groter worden (bv. bij mensen met dementie). Organisaties willen niet langer de regie van mensen over nemen, maar willen zich meer richten op wat mensen wél nog kunnen. Vitale gemeenschappen zijn gemeenschappen in een wijk of dorp, waar mensen samenleven op een prettige manier met oog voor elkaar. Gemeenschappen voorzien in hun eigen behoeften, soms met wat hulp van dichtbij. Binnen vitale gemeenschappen werken bewoners, vrijwilligers en mantelzorgers samen vanuit de thema’s positieve gezondheid en zelfredzaamheid. Het idee is dat door voldoende ruimte voor ontmoeting en dialoog te creëren, met respect voor elkaar, de woonomgeving voor iedere bewoner een preventieve werking kan hebben. Vanuit het gedachtegoed van vitale gemeenschappen ontstaan er allerlei initiatieven in de praktijk, echter is op dit moment nog onduidelijk wat een vitale gemeenschap precies is.

De promovendus bestudeert in dit project hoe wonen, welzijn en zorg vanuit vitale gemeenschappen georganiseerd worden. Daarnaast is het de taak van de promovendus om een studie op te zetten en uit te voeren naar de impact van initiatieven die ontstaan vanuit vitale gemeenschappen. Het onderzoek wordt in co-creatie met de Zorggroep vormgegeven. De Zorggroep heeft het werken met vitale gemeenschappen als pijler in hun zorgvisie staan en wilt een bijdrage leveren aan de kennisontwikkeling rondom dit thema. Samen met de Zorggroep gaat de promovendus kijken hoe bestaande initiatieven kunnen worden geoptimaliseerd met behulp van wetenschappelijke inzichten.

Onderzoeksmethoden zijn divers en bestaan uit zowel kwantitatieve (primaire dataverzameling met gevalideerde vragenlijsten en observatiemeetinstrumenten) als kwalitatieve methoden (interviews, focusgroepen, observaties en dossieronderzoek). Tot je takenpakket behoren het opzetten van het project, het onderhouden van contacten met mensen uit de praktijk, het verzamelen van gegevens bij ouderen, hun naasten en medewerkers met vragenlijsten, interviews en observaties in de praktijk, literatuuronderzoek, data-analyse, bewerking van de resultaten tot presentaties en publicaties. Je zult nauw samenwerken in een team van onderzoekers met verschillende achtergronden (gezondheidswetenschappen, psychologie, verplegingswetenschap, ouderengeneeskunde) en met medewerkers (o.a. management, zorgmedewerkers) vanuit verschillende instellingen in de praktijk in heel Nederland.

Specificaties

Universiteit Maastricht (UM)

Functie-eisen

Wij zoeken een enthousiaste afgestudeerde in de richting van gezondheidswetenschappen, verplegingswetenschap, psychologie of aanverwante opleiding. Doorzettingsvermogen, initiatief nemen en zelfstandig werken zijn belangrijke eigenschappen. Je hebt uitstekende contactuele eigenschappen en gebleken vaardigheden op het terrein van organiseren van projecten en het werken in een team. Je bent bekend met kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden, wetenschappelijk schrijven en beheersing van de Engelse taal (mondeling en schriftelijk). Aantoonbare affiniteit met de (ouderen)zorg en onderzoek op dit terrein strekt tot de aanbeveling.
Het project wordt in nauwe samenwerking met de Zorggroep vormgegeven, de kandidaat moet dus in staat zijn om met diverse stakeholders uit de praktijk (raad van bestuur, beleidsmedewerkers, management, zorgmedewerkers, (para) medische diensten, etc.) af te kunnen stemmen.

Arbeidsvoorwaarden

Tijdelijk dienstverband van 1,0 fte voor 4 jaar. Het eerste jaar is een proeftijd. Na een positieve beoordeling wordt de functie met 3 jaar verlengd.
Het salaris bedraagt € 2.541,- bruto per maand in het eerste jaar oplopend tot € 3.247,- bruto per maand in het vierde jaar, conform de promovendus salarisschaal. Tevens ontvangt u 8% vakantie- en 8,3% eindejaarsuitkering. 

De arbeidsvoorwaarden van de Universiteit Maastricht zijn grotendeels vastgelegd in de CAO Nederlandse Universiteiten. Daarnaast  gelden lokale bepalingen, specifiek voor de UM. Voor meer informatie raadpleeg de website  http://www.maastrichtuniversity.nl > Over de UM > Werken bij de UM.

Werkgever

Universiteit Maastricht

De Universiteit Maastricht (UM) staat bekend om haar unieke innovatieve en probleemgestuurde onderwijssysteem (PGO), dat wordt gekarakteriseerd door een kleinschalige en studentgeoriënteerde benadering. Het onderzoek aan de UM is multidisciplinair en thematisch van aard, en vindt geconcentreerd plaats in onderzoeksinstituten en schools. De UM heeft op dit moment bijna 22.000 studenten en circa 5.000 medewerkers. Ten gevolge van het sterk internationale karakter is een groot deel van zowel studenten als medewerkers afkomstig uit het buitenland. De UM heeft zes faculteiten: Faculty of Health, Medicine and Life Sciences, Faculty of Law, School of Business and Economics, Faculty of Science and Engineering, Faculty of Arts and Social Sciences en de Faculty of Psychology and Neuroscience.
Meer informatie vindt u op www.maastrichtuniversity.nl

Afdeling

CAPHRI is de grootste van vijf schools binnen het Maastricht UMC+. Het Maastricht UMC+ staat bekend om haar expertise op het gebied van gezondheidsrisico’s, de preventie van ziekten, het diagnostisch en prognostisch onderzoek op het gebied van primary care en public health, gezondheidsbevordering en de organisatie van de gezondheidszorg. CAPHRI speelt een centrale rol binnen het Maastricht UMC+ en investeert in de verbetering en vernieuwing van de hele zorgketen, van preventie en eerstelijnszorg tot nazorg en revalidatie. Als uitgangspunt hanteert CAPHRI de gezondheidszorg gezien vanuit het perspectief van de professional, de patiënt en de maatschappij. Het uiteindelijk doel van CAPHRI is de verbetering van de gezondheid van de bevolking. Verder maakt CAPHRI deel uit van de erkende onderzoekscholen CaRe (Netherlands School of Primary Care Research) en WTMC (Science, Technology and Modern Culture).

CAPHRI is een school met een sterk internationaal karakter, wat ook blijkt uit het feit dat 40% van de PhD studenten uit het buitenland komt. Voor meer informatie over CAPHRI, de onderzoeksprogramma’s en de onderzoekers, ga naar https://caphri.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Uw plaats van tewerkstelling is de vakgroep Health Services Research van de Faculty of Health, Medicine and Life Sciences van het Maastricht Universitair Medisch Centrum, te Maastricht. Zie tevens https://hsr.mumc.maastrichtuniversity.nl/

Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg De Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg (AWO-L www.awolimburg.nl) is een structureel samenwerkingsverband tussen de Universiteit Maastricht, 9 zorgorganisaties (Meandergroep ZuidLimburg, Sevagram, Envida, Cicero Zorggroep, Zuyderland, Vivantes, De Zorggroep, Land van Horne, Proteion), Zuyd Hogeschool, mbo’s Gilde Zorgcollege en Vista college. Binnen het living lab van de AWO-L draait het om het verbeteren van de kwaliteit van leven en zorg voor ouderen. Zorgverleners (zoals verpleegkundigen, verzorgenden, artsen, psychologen, fysio- en ergotherapeuten), beleidsmakers, onderzoekers, studenten en ouderen zelf wisselen kennis en ervaring uit. Daarnaast toetsen en evalueren we vernieuwingen in de dagelijkse zorg. Praktijk, beleid, onderzoek en onderwijs gaan in het living lab hand in hand. Het onderzoek betreft onderwerpen die zorgvragers (kwetsbare ouderen die thuis wonen met zorg of in een woonzorgcentrum/verpleeghuis) en zorgprofessionals gezamenlijk agenderen en aan werken. Het netwerk bestrijkt circa 185 zorglocaties (zorgcentra, verpleeg- en verzorgingshuizen), thuiszorg en meer dan 27.000 medewerkers.
De werkwijze van de AWO-L en het wetenschappelijk onderzoek is internationaal toonaangevend. In de werkplaats werekn enerzijds gepromoveerde senior onderzoekers (linking-pins) vanuit de universiteit minimaal 1 dag per week bij een zorgorganisaties aan wetenschappelijk onderzoek. Anderzijds werken medewerkers (verpleegkundigen, paramedici, artsen, beleidsmedewerkers e.a.) vanuit de zorgorganisaties samen met de Universiteit Maastricht, Zuyd Hogeschool en mbo. Samen bedenken ze oplossingen voor de problemen van de toekomst, die vervolgens worden getoetst en geïmplementeerd door de professionals zelf. Daartoe werken ze samen binnen geprioriteerde thema’s (zoals dementiezorg of bewegen) aan projecten (zoals 24-uurs verpleeghuiszorg op een zorgboerderij of de effecten van beweeginterventies). De AWO-L werkt landelijk samen met de Samenwerkende Academische Netwerken Ouderenzorg (SANO).

Sinds 2021 is de Zorggroep aangesloten bij de Academische Werkplaats Ouderenzorg Limburg. Met een ruim assortiment aan zorgdiensten en vele woon- en zorgcentra staat de Zorggroep in Noord- en MiddenLimburg klaar voor iedereen die zorg nodig heeft, van jong tot oud. De zorggroep biedt zorg en ondersteuning aan mensen die thuis wonen, en aan mensen die in een zorglocatie van de Zorggroep wonen/verblijven. Er is een diversiteit aan locaties binnen de Zorggroep, denk hierbij aan groepswoningen, hospices, zorgappartementen, en zorgcentra (grootschaliger). Binnen deze locaties worden verschillende typen van zorg aangeboden voor veel verschillende doelgroepen.

Specificaties

  • PhD
  • Gezondheid; Gedrag en maatschappij
  • max. 38 uur per week
  • €2541—€3247 per maand
  • AT2022.292

Werkgever

Universiteit Maastricht (UM)

Lees meer over deze werkgever

Locatie

Duboisdomein 30, 6229 GT, Maastricht

Bekijk op Google Maps

Interesting for you